[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1619619350775.png (1.16 MB, 1920x1080, 16:9, 167-1578820107-1016663029.png) ImgOps Google

b2f60 No.745

rdr2 kadar hikayesiyle beni etkileyen oyun oynamamıştım daha önce. hikayenin üstüne görsel şölen ve gameplay de eklenince günde 7-8 saat oynuyorum.

c536b No.746

400+ saati olan anona sor

b2f60 No.747

>>746
anon ana hikayeyi bitirdikten sonra oyunda neler yapıyorsun?

29d3a No.749

Bu oyunun olayını anlamadım belki 1'i oynamadığımdan veya low-medium'da oynadığımdan. Tamam çok gerçekçi vs ama o kadar "vay" dedirticek bir olayı yoktu. Hatta epilogue'da silmeyi düşündüm.

b2f60 No.750

>>749
asıl oyunu sevdiren kısmı o karlı giriş bölümlerinden sonra başlıyor anon. ben de aynı senin gibi o bölümlerde aşırı sıkılıp oyna 5-6 ay hiç dokunmadım aldıktan sonra.

şimdi ise %100 bitireceğim ilk oyun olacak sanırım, bütün yan görevlerle falan. hatta umarım yeni updateler ile yeni görev mörev eklenir.

bir şansı daha hakeden bir oyun.

daa71 No.752

>>750
bitirdim zaten. epilogue-oyun sonu sıkıcıydı.

b2f60 No.754

>>752
hayır ya değildi.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]