[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1619617454967.png (344.32 KB, 616x353, 616:353, ClipboardImage.png) ImgOps Google

8710e No.744

Şu oyunu az önce keşfettim ve ilginç duruyor, siz ne düşünüyorsunuz?

b0115 No.748

bu oyunun yapım hikayesi daha ilginç

70d70 No.751

Geçen oynadım aynı Rimworld gibi yapılacak şeyler çok çabuk bitiyor bi süre sonra iş grinding'e dönüyor. Sırf bu yüzden sandbox oyunlar miadını doldurdu zaten.

ee4cb No.753

>yapacak şeyler çabuk bitiyor
>rimworld
>kenshi

anon kendi hikayeni yazma özürlüsün kusura bakma. illa sana birileri quest versin de koştur istiyorsun. gerçek açık dünya rpg tam tersi istediğinin.

22eee No.755

>>753
>kendine hikaye yaratmak

kek. aynı content üzerine "dur bi de karaktere silah yerine sopa vereyim" deyip yine aynı şeyleri tekrar yaparak hikaye yarattığını sanmakla otizm arasında çok ince bi çizgi var. FRP odalarında birbirine "fireball" diye bağırıp ateş topu gönderen otistlere karşı hissettiğim cringe'in aynısını hissettim postunda. Ayrıca güzel grafikler, kaliteli voice acting ve akılda kalır bir senaryoyla story-based oyun oynamanın keyfini de hiç bir şey tutmaz. "Piksellerden kendi hayalgücümle hikaye oluşturuyom hacum" boyunsakallığı küflendi artık.

ee4cb No.756

>>755
anon kendi eğlenceni yaratamıyorsan bir fatiha oku çocukluğun için. çünkü başkası seni senden daha çok mutlu edemez.

90d8e No.782

File: 1620985758908.mp4 (101.17 KB, 232x232, 1:1, VID-20210509-WA0000.mp4) ImgOps Google

>>755
Harbi saçmalamışsın, sadece RP yaparak skyrimde 500 saat yapmisligim oldu.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]