[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1596938837431.png (1.76 MB, 773x1034, 773:1034, ClipboardImage.png) ImgOps Google

3adcf No.391

souls oyunlarına nereden ve nasıl başlanmalı? souls oyunları hakkında hiçbir fikri olmayan anona yardımcı olun.

3c9f4 No.394

başlanmamalı(KURALLAR.HTML)

14034 No.408

dark souls 1'den başlanmalı. 2'yi oynamadan atlayabilir ya da trainer ile hemen oynayıp bitirebilirsin. 3'e ise hazırlanıp, bol boo rehber okuyup girmelisin. zibilyon tane vikisi var, neye ihtiyacın varsa girip bakarsın. hissederek içine çeke çeke oyna anoncuğum.

ds lore'unu anlatan jewtube kanalları var, onlara da bitirdiğin her souls oyunundan sonra geldiğin kısma kadar bakarsın.

ds1-2-3'ü bitirip hâlâ doymadıysan sekiro kaçınılmaz olur tabii. playstation'ın varsa bloodbornesoulsborne oyunlarının kuşkusuz en iyisidir ile de taçlandırırsın bu sevdayı.

79f14 No.410

>>408
oyun mekanikleri çok kötü. üçüncü oyunu o yüzden oynamayı bıraktım.

71c4e No.411

File: 1598859619965.jpg (62.29 KB, 512x658, 256:329, steamuserimages-a.akamaihd….jpg) ImgOps Google

bu oyunda duyduğunuz son müzik bu olacak siktiğimin casualları

https://www.youtube.com/watch?v=UIX_-AMuAhY

14034 No.412

>>411
Sağa sola casual diyecek kadar iyiysen Feride Bacı'yı ya da Kos Yetimi'ni dövdüğün tamgalı bir video at da saygımızı kazan.

93b8c No.415

File: 1600541252159.jpg (70.79 KB, 850x960, 85:96, 1595169126464.jpg) ImgOps Google

>>412
boyuttan dolayı 1080p 60fps yükleyemedim

https://streamable.com/av58fm

5e1ca No.416

File: 1600667702691.mp4 (241.51 MB, 1280x720, 16:9, av58fm.mp4) ImgOps Google

>>415
tahtaya yukleseydin ya anoncum.

06367 No.431

File: 1602327702062.jpg (102.83 KB, 941x939, 941:939, 387.jpg) ImgOps Google

anon, dediğin gibi hiçbir fikrin yok ise ds3 ile başlamanı tavsiye ederim. 1 ve 2 eski oyun olduğunu hissettirecektir ilk başladığın anlarda. bu nedenle ds3 ile başlayıp lore açlığın oluşursa 1'i oynayıp sonra 2'yi oynarsın. üçleme için konuşuyorum tabii ki burada yoksa bloodborne, demon's souls ve sekiro'yu da tavsiye ederim. DKS3-1-2, DS, BB ve Sekiro olurdu benim önerim. hem bu öneriler önemli değil, zaten kendin keşfedeceksin eğer bir filhty casul değilsen. don't you dare go hollow…
>>410
>mekanikleri kötü
>"iudex gundyr'den başka boss görmedim"
vaxxxxx[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]