[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1653752592007.png (19.67 KB, 3840x2160, undertale-portada.png) ImgOps Google

997ea No.1091

Bu oyun Türkiye'de neden tutmadı? İlk çıktığında dünyayı kasıp kavurmuştu.

ecac2 No.1107

anon senin çevrende tutmamıştır belki zira benim tanıdığım 20-30 bandındaki herkes bilip sever

1ee60 No.1110

iki saat oynayıp bıraktım. hikayesi iyi herhalde çünkü oynanışta bir şey göremedim. ddlc'daki gibi şaşırtıcı şeyler oluyor sanırım?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]