[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1637227156396.jpg (573.84 KB, 800x1204, elif-safak-urucu_95913.jpg) ImgOps Google

25ae4 No.2242

2011de bilgi universitesi santral istanbul kampusunde bitirme tezi olarak porno film cekmisler. oyuncu resimdeki kiz. bulma ihtimalimiz var mi?

https://www.haberturk.com/yasam/haber/587644-bitirme-tezi-olarak-porno-cekti

https://www.dailymail.co.uk/news/article-2928150/Turkish-students-pornographic-film-course-arrested-F-project.html

c99ee No.2243

File: 1637227575438-0.jpg (52 KB, 634x484, 251C626D00000578-0-image-m….jpg) ImgOps Google

File: 1637227575439-1.jpg (83.88 KB, 634x507, 251C627500000578-0-image-m….jpg) ImgOps Google

Ciddi ciddi şu memesiz, amı mantarlı tipsizi mi stalklayacaksın? Zaten aradan 10 yıldan fazla geçmiş, 40'a merdiven dayamış, şimdi iyice çirkin teyzeye dönmüştür. /s/'de değil de /b/'de olsak sana diyeceğimi biliyorum ama neyse. Kızın adı Elif Şafak Urucu, @urucuelifsafak bu da twitter adresi.

25ae4 No.2244

>>2243
sakin anon sakin. ben kizi degil videoyu bulabilir miyiz diyorum. yoksa kizin adi facebook twitter vs var zaten.

40ab9 No.2245

File: 1637318767390-0.jpg (717.2 KB, 1240x832, 1 (1).jpg) ImgOps Google

File: 1637318767390-1.jpg (655.11 KB, 1240x832, 1 (2).jpg) ImgOps Google

File: 1637318767390-2.jpg (2.18 MB, 2896x1944, 1 (3).jpg) ImgOps Google

File: 1637318767390-3.jpg (2.1 MB, 2896x1944, 1 (4).jpg) ImgOps Google

File: 1637318767390-4.jpg (2.34 MB, 2896x1944, 1 (5).jpg) ImgOps Google

o yok ama aynı yerden yani bilgi üniversitesi santral istanbul kampüsünden şunlar var

98f77 No.2246

>>2245
>damarlarında ılık ılık ortadoğu kanı aksın
>"batılı gibi olmalıyım hacum" de
>bu görüntüler ortaya çıksın

ülkenin özeti görüntüler resmen, aslında kim çektiyse farkında olmadan güzel bir çalışma yapmış :D

bcb68 No.2247

>>2246
hay sikicem bokistan muhabbetinizi siktirin gidin /b/'ye

>>2245
bu yildiz dovmesi 20-30 sene sonra cok pismanliklar yaratacak, kol mol tamamda oraya yildiz dovmesi nedir?

0e6f5 No.2250

>>2244
kek. bir de stalklamaktan bahsediyor.

bulamazsın op. o dönem bokşide de infial yaratmıştı. annesizin annesiz olduğu dönemlerde bile bulamadım o sıralar. belki isimsiz amatörlere eklemiştir birileri diyicem de bitirme tezi olunca kamera, ışık, senaryo vs olduğundan amatör kategorisine sokmayabilirler. çok kurcalamak lazım.

125a6 No.2251
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]