[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1617389441698.gif (2.89 MB, 300x168, CD0B2CA0-44E8-4A2D-AE93-3E….gif) ImgOps Google

49c13 No.1967

erkeğe hizmet.

49c13 No.1968

File: 1617389575342-0.gif (921.81 KB, 241x376, BF9C1D15-73CD-43AE-B71F-15….gif) ImgOps Google

File: 1617389575342-1.gif (3.25 MB, 367x206, 49D91BC7-2F0F-4D88-AD24-19….gif) ImgOps Google


49c13 No.1969

File: 1617389856244-0.gif (1.61 MB, 300x212, D3725983-FD71-4451-86A6-AD….gif) ImgOps Google

File: 1617389856244-1.gif (4.04 MB, 400x225, 8487D128-CF47-4EE8-9AAB-32….gif) ImgOps Google


49c13 No.1970

File: 1617390121754-0.gif (1.97 MB, 410x248, 4A43869E-591F-4CBE-805B-02….gif) ImgOps Google

File: 1617390121754-1.gif (7.42 MB, 512x384, A94B3762-E968-4CC0-A6CE-82….gif) ImgOps Google

File: 1617390121754-2.gif (3.35 MB, 451x352, 92053FFF-5FFE-4D56-8054-38….gif) ImgOps Google


13a37 No.1971

File: 1617398401904-0.gif (2.39 MB, 450x230, 379A8A98-60CD-4546-889B-E4….gif) ImgOps Google

File: 1617398401904-1.gif (1.98 MB, 300x323, CB74CA6C-1E9F-4F53-AA63-2D….gif) ImgOps Google

File: 1617398401904-2.gif (922.4 KB, 384x576, E0110576-8D5E-4E2B-A553-2D….gif) ImgOps Google


af431 No.1972

File: 1617399803648-0.gif (4.68 MB, 334x320, 47AFDB8C-67BF-48EB-8CF5-34….gif) ImgOps Google

File: 1617399803648-1.gif (2.99 MB, 439x323, 4553FD1F-CCD5-444A-94C6-13….gif) ImgOps Google

File: 1617399803648-2.gif (8.5 MB, 285x267, 1A1BA883-9C81-4FA0-9F3C-6D….gif) ImgOps Google

File: 1617399803648-3.gif (7.14 MB, 478x480, 16C6872E-9F36-426D-AF5C-10….gif) ImgOps Google

kadın dediğinnn… erkeeee hizmet edecek…

320a3 No.2013

>hangi alanda çalışıyorsunuz bayan X?
>hizmet sektörü

hizmet sektörü:
>>1967
>>1968
>>1969
>>1970
>>1971
>>1972

b16c3 No.2077

File: 1622875543955.gif (3.7 MB, 588x250, C926CDAF-D238-460E-B62F-6E….gif) ImgOps Google

hizmet sektöründe çalışacak bayan aranıyor. deneyimli olması gerekmekte. esnek çalışma saatlerine uygun, eli yüzü düzgün, dolgun maaş.

818a9 No.2148

File: 1628756656906-0.gif (2.08 MB, 245x245, A00B9DA3-70F3-4958-9211-59….gif) ImgOps Google

File: 1628756656906-1.gif (1.97 MB, 337x408, 51B76CF4-3507-45A7-87DD-55….gif) ImgOps Google

File: 1628756656906-2.gif (1.74 MB, 469x480, 5CB2FDF9-21D8-4979-BA0C-61….gif) ImgOps Google

günlük 500 tl iş fırsatı. işimiz pazarlama değildir.

818a9 No.2149

File: 1628756825097-0.gif (1.89 MB, 646x398, 57A096D2-1453-425B-96FB-E8….gif) ImgOps Google

File: 1628756825097-1.gif (7 MB, 643x773, 058A596B-5CBF-48DF-84CA-0D….gif) ImgOps Google

File: 1628756825097-2.gif (3.83 MB, 450x253, 3AB7B8E5-3F2E-48AA-84DB-48….gif) ImgOps Google

diksiyonu düzgün bayan eleman. aramalara cevap verilmeyecektir, whatsapp'tan ulaşın.

818a9 No.2150

File: 1628757246163-0.gif (1.64 MB, 410x480, B867EA7C-314D-4860-BAB4-EA….gif) ImgOps Google

File: 1628757246163-1.gif (1.87 MB, 320x211, 2A5291C3-268D-4614-9D5D-E3….gif) ImgOps Google

File: 1628757246163-2.gif (444.32 KB, 400x267, 2755063B-D93C-4139-A851-41….gif) ImgOps Google

File: 1628757246163-3.gif (711.92 KB, 400x266, 292899DD-6651-4405-9B2A-FD….gif) ImgOps Google


818a9 No.2151

File: 1628766683986-0.gif (936.23 KB, 400x204, 29B56BF3-2174-4FEA-A0AF-68….gif) ImgOps Google

File: 1628766683986-1.gif (2.07 MB, 500x220, ECDDDE58-C76A-40F9-9D5B-D1….gif) ImgOps Google

File: 1628766683986-2.gif (1.83 MB, 400x218, 92DA6A3C-0E00-4D8C-8B7E-B6….gif) ImgOps Google

File: 1628766683986-3.gif (1.04 MB, 225x386, 41B9D896-88CA-42F3-BA97-6D….gif) ImgOps Google

File: 1628766683986-4.gif (969.71 KB, 450x252, 67B2A379-791E-49A0-8BF8-2D….gif) ImgOps Google

hizmetçiiiiieeeeaaaa

818a9 No.2152

File: 1628766800840-0.gif (1.49 MB, 371x193, B479B0C9-7F7A-4FAA-B18F-9E….gif) ImgOps Google

File: 1628766800840-1.gif (1.96 MB, 500x276, 62C5AADD-F8D7-4B12-B106-8F….gif) ImgOps Google

File: 1628766800840-2.gif (1.97 MB, 488x257, 05A4D174-F475-47A1-AB78-42….gif) ImgOps Google

File: 1628766800840-3.gif (2.5 MB, 361x519, D92A5A22-6022-4ACC-A19C-28….gif) ImgOps Google

File: 1628766800840-4.gif (8.04 MB, 500x556, 66B49656-7E5D-42C5-BF01-A7….gif) ImgOps Google

itinayla hizmet edilir

818a9 No.2153

File: 1628767117797-0.gif (710.39 KB, 332x297, 4B2A4AD1-45DF-46FD-A8B2-25….gif) ImgOps Google

File: 1628767117797-1.gif (1.84 MB, 450x301, 1FA043A8-663B-4B4A-ACBC-11….gif) ImgOps Google

File: 1628767117797-2.gif (4.69 MB, 525x345, 91AA2346-D194-45D0-AB3A-A6….gif) ImgOps Google

File: 1628767117798-3.gif (3.41 MB, 374x438, 8795C7FC-4B72-4B4C-8841-29….gif) ImgOps Google

File: 1628767117798-4.gif (1.78 MB, 400x225, A63B73AC-7DB8-4827-8749-A5….gif) ImgOps Google

bak şimdi bunu böyle yaptın mı…. bunu şöyle yaptın mı… hıhııı şöylee… tamam anladın mı? bi seferde anlayabildin mi? bak dene mesela şimdi yap. dene, yap.

818a9 No.2154

File: 1628767439036-0.gif (1.94 MB, 395x297, F54E285D-7F3E-4A95-AFC0-3F….gif) ImgOps Google

File: 1628767439036-1.gif (1.83 MB, 500x264, 5A7BBF81-0482-4093-AECD-6B….gif) ImgOps Google

File: 1628767439036-2.gif (4.51 MB, 500x379, BAE04E6C-D605-465F-921B-FF….gif) ImgOps Google

File: 1628767439036-3.gif (9.47 MB, 301x450, 2A72BA7E-65B4-4DB8-8EB4-41….gif) ImgOps Google

File: 1628767439036-4.gif (2.1 MB, 500x400, 131FCA51-73E7-4607-9F77-45….gif) ImgOps Google

VER LAN ŞUNU! VHER! bi işi beceremiyo ya. bi işi beceremiyo yaa! sen bide mektebe gittin di mi? üniversite mezunusun di mi sen bi de, hee?! üniversitede öğretmediler mi bunu? böyle notları alırken kalemle kağıtla yazarken hee?!

818a9 No.2155

File: 1628767802293-0.gif (7.28 MB, 350x332, 06FBF754-73E9-4547-8B04-CC….gif) ImgOps Google

File: 1628767802293-1.gif (1.66 MB, 700x360, A1E5D8AA-5449-4F9C-9D47-00….gif) ImgOps Google

File: 1628767802293-2.gif (406.91 KB, 500x278, 83BD6845-05EE-406A-8950-9B….gif) ImgOps Google

File: 1628767802293-3.gif (965.07 KB, 450x338, B4FFD67A-783A-410B-A8A1-32….gif) ImgOps Google

File: 1628767802293-4.gif (562.01 KB, 292x238, D7B664D4-5F47-4FA2-9A78-FC….gif) ImgOps Google

biz okula gitmedik AMA… hayat okuluna gittik HAYAT!! heee. git karaköy'e… orda hizmet sektörünü sor, herkes tanır bizi. oranın bütün hizmet işleri bizden sorulur. heee?? böyle üniversiteye gidip de… böyle kalemle kağıtla böyle bilmem ne muhallebi çocukları gibi… bi şeyler yazmakla… ondan sonra da geliyosun burda… he? ben hizmetçiyim.

818a9 No.2156

File: 1628768056879-0.gif (929.1 KB, 400x225, 6FC98395-9CA0-4749-8468-E7….gif) ImgOps Google

File: 1628768056879-1.gif (7.26 MB, 550x654, DF17F2A9-5C71-4C10-9D59-31….gif) ImgOps Google

File: 1628768056879-2.gif (4.06 MB, 500x472, BCCDEE5B-E389-4D1D-A062-A9….gif) ImgOps Google

File: 1628768056879-3.gif (381.56 KB, 500x283, 0D966F7E-D532-4860-817F-4C….gif) ImgOps Google

File: 1628768056879-4.gif (1.36 MB, 365x244, EB67E2F6-7BB7-4585-B8B8-8F….gif) ImgOps Google

ben senelerimi verdim kardeşim. senelerimi verdim ben bu işe. önce çırak başladık… ondan sonra kalfa ondan sonra usta olduk. gelmişsin burda ben böyle yapıyım mı yappiim mi böyle bilmem ne üniveysiteye gittiym ben. ben çok büyük önemliy biyiyi… hadi yap, yap hadi yap. al. al al.

818a9 No.2157

File: 1628768488844-0.gif (1.56 MB, 500x604, 1E43F67C-CEB2-4647-AD6D-5B….gif) ImgOps Google

File: 1628768488844-1.gif (2.33 MB, 400x345, 2A746C96-492E-4295-95D4-77….gif) ImgOps Google

File: 1628768488844-2.gif (480.32 KB, 301x481, 0F63720C-0A97-49B5-85BC-A4….gif) ImgOps Google

File: 1628768488844-3.gif (1.71 MB, 500x266, CDD461E1-EC49-4E5A-86CC-E7….gif) ImgOps Google

File: 1628768488844-4.gif (1.44 MB, 499x377, 19CF4B38-5A47-4143-9DA6-29….gif) ImgOps Google

VER LAN ŞUNU!! VĞER!!! bi kere sen… kime yaptırdın sen bunu? hee? kime yaptırdın bunu, baksana. iki dakkada dolmuş bu. hangi hizmetçiye yaptırdın he? piyasada önüne gelen hizmetçi oluyo zaten baksana. dolmuş patlayacak. bu ne ya?

818a9 No.2158

File: 1628768637097-0.gif (3.89 MB, 405x480, 7C659D7F-D0C7-4387-B4D4-C2….gif) ImgOps Google

File: 1628768637097-1.gif (1.57 MB, 540x540, 946913D6-2D5C-40CC-93B0-97….gif) ImgOps Google

File: 1628768637097-2.gif (856.97 KB, 368x212, 22759D80-9E4D-4413-9C8B-F8….gif) ImgOps Google

File: 1628768637097-3.gif (4.09 MB, 444x250, 959D219D-A8D9-4D25-A438-16….gif) ImgOps Google

File: 1628768637097-4.gif (1.97 MB, 380x480, 3D5BDD31-62A2-46BE-A798-53….gif) ImgOps Google


818a9 No.2159

File: 1628769007481-0.gif (1.53 MB, 237x237, BAAB2BCE-DECC-498D-A1CD-22….gif) ImgOps Google

File: 1628769007481-1.gif (1.99 MB, 467x700, D3D318BE-B96D-4D46-8DA7-F1….gif) ImgOps Google

File: 1628769007481-2.gif (722.46 KB, 500x254, 5A1BCE8F-6B16-4E7A-B3EE-0D….gif) ImgOps Google


818a9 No.2160

File: 1628769186468-0.gif (5.15 MB, 250x444, 2482092D-FBA1-4551-91B7-2D….gif) ImgOps Google

kızım işine bak İŞİNE BAK. burası ciddi bir müessese. burada hizmet ediyoruz hizmet, oyun oynamıyoruz. bundan sonra iş başı yaparken telefonlar girişe bırakılacak.

818a9 No.2161

File: 1628769277806-0.gif (5.93 MB, 578x375, EE67FEB0-B996-477E-A692-1A….gif) ImgOps Google

özür dilerim edendim bi daha olmicak efendim lütfen beni kovmayın efendim bu işe ihtiyacım var efendim söz veriyorum bi daha olmicak efendimmm

818a9 No.2162

File: 1628769612317-0.gif (1.56 MB, 354x221, 79C3EDFC-2426-497C-AF20-64….gif) ImgOps Google

File: 1628769612317-1.gif (1011.71 KB, 380x303, EEBBDC2E-E2EE-4D73-B7B4-95….gif) ImgOps Google

File: 1628769612317-2.gif (1.35 MB, 500x266, 73923E4D-BDF9-44D9-A45D-A6….gif) ImgOps Google

File: 1628769612317-3.gif (3.35 MB, 529x360, 21D08384-DD09-4407-A21E-7F….gif) ImgOps Google

File: 1628769612317-4.gif (2.96 MB, 250x385, 8FAEBC00-97AC-4934-AA0B-89….gif) ImgOps Google

File: 1628769612317-5.gif (999.63 KB, 400x225, 6D9A8E91-36D7-4375-9527-26….gif) ImgOps Google

umarım hizmetimizden memnun kalmışsınızdır

818a9 No.2163

File: 1628770432899-0.gif (8.64 MB, 600x326, BF41A7E0-9A6A-4BE5-BAD2-8D….gif) ImgOps Google

File: 1628770432899-1.gif (7.45 MB, 700x373, F6E8B001-DF03-4F11-9EC3-A8….gif) ImgOps Google

File: 1628770432899-2.gif (5.77 MB, 600x290, 3E71F6A0-A24A-4CBD-97BF-21….gif) ImgOps Google

File: 1628770432899-3.gif (7.93 MB, 560x285, 7F2B1FD5-8617-4CBF-B335-84….gif) ImgOps Google

File: 1628770432899-4.gif (5.65 MB, 600x301, 35929D40-D547-4A10-9153-85….gif) ImgOps Google

profesyonellerimiz hizmetinizdedir

818a9 No.2164

File: 1628771968691-0.gif (536.03 KB, 488x231, 8CC5C6BA-1FB5-4DE0-879C-1D….gif) ImgOps Google

File: 1628771968691-1.gif (1.54 MB, 200x219, 3A8C2A19-BCA5-4BEE-951E-73….gif) ImgOps Google

File: 1628771968691-2.gif (7.03 MB, 600x454, CBC0B7B3-5D2A-4BB8-9EF1-46….gif) ImgOps Google

File: 1628771968691-3.gif (4.66 MB, 480x268, C5A8EF3F-FC03-4E63-AC80-5F….gif) ImgOps Google

File: 1628771968691-4.gif (887.85 KB, 422x238, 33915094-0FF1-40E0-AB85-10….gif) ImgOps Google

boşaltım işlemi; initiate'd

818a9 No.2165

File: 1628772176059-0.gif (5.22 MB, 408x507, 46966E3A-AEF3-48FD-A3BB-F1….gif) ImgOps Google

File: 1628772176059-1.gif (4.62 MB, 434x420, 70D9CD7A-9AE8-4B3A-B137-E5….gif) ImgOps Google

File: 1628772176059-2.gif (1.92 MB, 200x162, 01B6C3F9-82E4-4024-B93B-17….gif) ImgOps Google

File: 1628772176059-3.gif (1.96 MB, 350x280, 4155E819-D88C-43A3-BA00-89….gif) ImgOps Google

son atomuna kadar

818a9 No.2166

File: 1628772348977-0.gif (3.96 MB, 276x457, 7F837DA6-B96A-4CFC-B9A2-1E….gif) ImgOps Google

File: 1628772348977-1.gif (476.12 KB, 239x358, 4987F4A3-2FA0-4995-9A16-17….gif) ImgOps Google

File: 1628772348977-2.gif (3.33 MB, 432x324, 31FE0B7D-0216-437A-AB67-13….gif) ImgOps Google

File: 1628772348977-3.gif (4.95 MB, 855x439, D9750870-E0EC-4B74-B992-94….gif) ImgOps Google


818a9 No.2167

File: 1628772612893-0.gif (415.57 KB, 500x317, F68FBAB8-A024-49DD-BC11-17….gif) ImgOps Google

File: 1628772612893-1.gif (1.27 MB, 300x325, 6548230B-2354-43DB-B075-16….gif) ImgOps Google

File: 1628772612893-2.gif (405.35 KB, 385x249, 3937CE82-A1C4-4F89-A9FF-50….gif) ImgOps Google

File: 1628772612893-3.gif (461.4 KB, 475x266, 3FCB4530-8C28-4098-BB96-AA….gif) ImgOps Google

File: 1628772612893-4.gif (2.28 MB, 500x538, E6633A84-6888-4F1A-B9D1-FD….gif) ImgOps Google

onbinlerce saatlik uçuş tecrübesine sahip kadın pilotlarımız ile güvenli uçuş deneyimi için lütfen arayın

818a9 No.2168

File: 1628772796830-0.gif (4.43 MB, 560x315, C872C050-7AAC-408C-8638-E8….gif) ImgOps Google

File: 1628772796830-1.gif (2.88 MB, 600x551, E1FB1F67-F3C1-4B35-955E-6C….gif) ImgOps Google

File: 1628772796830-2.gif (2.16 MB, 500x266, 5B09EDC9-F586-49BB-A8EF-A8….gif) ImgOps Google

File: 1628772796830-3.gif (2.97 MB, 400x566, 3714D571-7FCC-4D2B-ADFE-B6….gif) ImgOps Google

joystick ve kontrol yüzeyleri kontrolü; yapıl'd

sorun tespit; edilmedi'd

818a9 No.2169

File: 1628773011924-0.gif (1.67 MB, 472x285, 30FCAB01-3EE1-460A-895C-B6….gif) ImgOps Google

File: 1628773011924-1.gif (961.4 KB, 500x367, C88C1A59-6601-41BF-91D9-EA….gif) ImgOps Google

File: 1628773011924-2.gif (4.66 MB, 656x350, 90612C91-2F8F-4D74-B690-63….gif) ImgOps Google

File: 1628773011924-3.gif (479.15 KB, 500x282, 3FF3D4F5-93EF-4AE8-93A9-86….gif) ImgOps Google

File: 1628773011924-4.gif (983.18 KB, 400x209, 7A478765-7BA7-4D8A-8AB3-8F….gif) ImgOps Google

double xp

818a9 No.2170

File: 1628773204857-0.gif (1.8 MB, 430x311, D1703FB7-3B46-4FBB-ABE2-92….gif) ImgOps Google

File: 1628773204857-1.gif (4.01 MB, 500x281, DAACEB90-B2F2-4B28-8C6E-0A….gif) ImgOps Google

File: 1628773204857-2.gif (1.77 MB, 400x225, A1CE0E26-A5C7-45FA-93A0-DE….gif) ImgOps Google

File: 1628773204857-3.gif (3.44 MB, 500x280, D70BC163-8A7F-4F4F-AD18-BD….gif) ImgOps Google


818a9 No.2171

File: 1628773340768-0.gif (3.95 MB, 480x282, D36608F3-8FF3-4BB1-AAF6-20….gif) ImgOps Google

bi tane sağımda, bi tane solumda
boşaltıcam sizi eninde sonunda

818a9 No.2172

File: 1628773518895-0.gif (2.28 MB, 420x220, 956F28A9-E83F-4086-AE02-24….gif) ImgOps Google

en iyi zevk çubuğu yağlı zevk çubuğu

818a9 No.2173

File: 1628773608292-0.gif (6.48 MB, 580x292, E65CC43B-B4C7-43DD-BFF0-A9….gif) ImgOps Google

torque multiplier

818a9 No.2174

File: 1628773862881-0.gif (1.12 MB, 323x330, B6FB2F57-6095-41A9-85BB-F9….gif) ImgOps Google

File: 1628773862881-1.gif (3.9 MB, 365x281, 7469E129-584B-4F0E-9926-1F….gif) ImgOps Google

File: 1628773862881-2.gif (5.24 MB, 596x444, 9AE2240E-3B9F-4B94-A674-CD….gif) ImgOps Google

File: 1628773862881-3.gif (6.04 MB, 443x315, 0F0AC869-9649-4FA2-9055-D0….gif) ImgOps Google

File: 1628773862881-4.gif (1.4 MB, 500x281, 55A8D273-A8AF-4957-BF1B-A8….gif) ImgOps Google

File: 1628773862881-5.gif (298.72 KB, 400x225, 7D37F61D-FFA5-4692-955B-31….gif) ImgOps Google

psikolojik destek

98fce No.2175

>>2163
sunun adi neydi ya?

b57c3 No.2176

>>2175
profesyonel hizmet personeli.

10dcc No.2178

>>2175
Miss Lilu
LilusHandjobs[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]