[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1620906333355.jpg (145.47 KB, 1000x1333, 1000:1333, 374_1000.jpg) ImgOps Google

fa983 No.2061[Reply]

Yıllardır aramama rağmen kim olduğunu bulamadım. İnternetin her tarafına yayılmış binlerce fotoğrafı var, tokmakçısı her kimse her yerini fotoğraflamış karının. Buraya sadece 3 örnek atıyor. Yandex reverse falan yapın, sayısız geleri çıkıyor. Turkish nergis in london diyen yer var, Anna diyen yer var, Italian wife diyen yer var, Balkan wife diyen yer var. Herkes kendi arşivinden farklı isimlerle tekrar tekrar paylaşmış. Fotoğrafların ilk nereden yayıldığına ve karının kim olduğuna dair hiçbir iz yok. Son olarak buraya da sorayım. Yoksa artık bırakacağım aramayı.

https://xhofficial2.com/photos/gallery/anna-6692856
https://ru.xhofficial2.com/photos/gallery/xhamster-friends-wife-wants-to-me-to-use-her-5721775
https://www.morboamateurpics.com/madura-con-buenas-piernas-mostrando-el-culo/

fa983 No.2062

>Turkish nergis in london
*turkish nermin in england olacaktıFile: 1620652930778.jpg (119.65 KB, 640x954, 320:477, a.jpg) ImgOps Google

f0d37 No.2054[Reply]

reddit cahili olarak reddit'te nereleri, kimleri takip etmeliyim? çok güzel görseller görüyorum ama ya daha güzel görselleri kaçırıyorsam diye de hayıflanıyorum
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

953f0 No.2058

https://www.reddit.com/r/NSFW411/wiki/index

ilgini çekenleri ekle, zaten gonewild, realgirls falan onları eklersin. bu arada çoğu sub onlyfansçılar tarafından basılmış durumda bilgin olsun.

ve her zaman daha iyilerini kaçıracaksın. bunu kabul edip daha iyisini bulacağım diye saatlerini boşa harcama.

ab69b No.2059


f0d37 No.2060

File: 1620902434323.jpg (162.89 KB, 1536x1823, 1536:1823, sp8kabgq3uy61.jpg) ImgOps Google

popo mıncıklamak istiyorumFile: 1565786298416-0.jpg (628.1 KB, 2160x3840, 9:16, DnTvRgW.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-1.jpg (486.32 KB, 2160x3840, 9:16, g64CVJ2.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-2.jpg (437.07 KB, 2160x3840, 9:16, ShiyL9B.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-3.jpg (132.66 KB, 1080x1920, 9:16, v6GQV5j.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-4.jpg (663.66 KB, 2160x3840, 9:16, xQbKu39.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-5.jpg (144.75 KB, 1080x1920, 9:16, Y0cOLtR.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-6.jpg (538.97 KB, 2160x3840, 9:16, ZYqfFpR.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-7.jpg (596.04 KB, 2160x3840, 9:16, 5j48Q04.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-8.jpg (145.23 KB, 1080x1920, 9:16, 6Aovuus.jpg) ImgOps Google

38e27 No.691[Reply][Last 50 Posts]

beklenen yerli ve milli tirad.
201 posts and 415 image replies omitted. Click reply to view.

8acf1 No.1963

>>1960
laik aile + üniversite, bar, vb arkadaşları dışında çevreleri pek olmuyor.

e1c7f No.1964

>>1960
e bu bayağı türk porno yıldızı. buna müstehcenlik suçundan ceza gelmez mi?

010cf No.2053

File: 1620577823219.mp4 (35.34 MB, 720x404, 180:101, 5.mp4) ImgOps Google

>>1744
Almancı sümeyra.. başka videolarını bulan var mı?File: 1612223723272.jpg (793.16 KB, 1920x1280, 3:2, 5.jpg) ImgOps Google

d35cc No.1690[Reply]

Buse Kılınçdemir aka Kızılnudist patreon açmış, var mıdır parayı basıp arşivlemiş olan?

https://www.patreon.com/Kizillolita
42 posts and 20 image replies omitted. Click reply to view.

fd6df No.2049

File: 1619982899979.jpg (6.26 MB, 7952x5304, 994:663, 04_1.jpg) ImgOps Google

memnuneyi görelim hadi

fd6df No.2050

File: 1619983006801.jpg (7.39 MB, 7952x5304, 994:663, 01_1.jpg) ImgOps Google


91ba1 No.2051

Eee gençler hani etkileşim ????File: 1608474252949.mp4 (20.1 MB, 1280x720, 16:9, melisaxoxo.mp4) ImgOps Google

f3d6c No.1586[Reply]

Başlıktan yeterince anlaşılıyor.
Son dönemde Xhamster'da epey yayın açanlar oluyor hd kalitesinde çoğu. Yüzünü gösterenler de var.

>ekranı nasıl keydederim?

https://obsproject.com/

>kaydı sıkıştırırım?

https://handbrake.fr/
14 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

6016f No.1966

Ayak yakalasin diye ffmpeg ile kaydi baslatip yatiyorum, sabah bir bakiyorum kiz ben baslattiktan iki dk sonra yayini kapatip tekrar acmis. 2 saat kacmis. Artik script yazmak farz oldu.

82f4d No.2024

File: 1619694700717.mp4 (31.7 MB, 720x360, 2:1, dqd73r.mp4) ImgOps Google


7ea57 No.2025

File: 1619696148936.mp4 (69.76 MB, 1280x720, 16:9, t7x0hg.mp4) ImgOps Google

almancı. yayıncılığı bırakıp reddit/onlyfans modeli oldu. nicki jennassecret.File: 1618397371703.jpg (43.85 KB, 810x810, 1:1, 3.jpg) ImgOps Google

ce6bd No.1994[Reply]

cockring kırmızı hap mıdır? kullanan var mı?
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

bd002 No.2017

>>2015
Sanırım öyle yaparsan ne olur? Aynı etkiyi verir mi diye sormuş.


Aklınca ucuz yollu cockring yapacak kek.

5096d No.2021

>>2017
lastik toka ile yapabilir aynı işi ama en mantıklısı aliexpress'te satılan cock ring'den almak, türkiye'de satılanlar jölemsi gibi olanlar çok dandik.

cock ring'e alıştığımdan beri onsuz fap yapamıyorum ben, cock ring fap yapmanın zevkini inanılmaz arttırıyor.

86ac7 No.2022

>>2021
pipiye bir zararı var mıFile: 1617389441698.gif (2.89 MB, 300x168, 25:14, CD0B2CA0-44E8-4A2D-AE93-3E….gif) ImgOps Google

49c13 No.1967[Reply]

erkeğe hizmet.
3 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

13a37 No.1971

File: 1617398401904-0.gif (2.39 MB, 450x230, 45:23, 379A8A98-60CD-4546-889B-E4….gif) ImgOps Google

File: 1617398401904-1.gif (1.98 MB, 300x323, 300:323, CB74CA6C-1E9F-4F53-AA63-2D….gif) ImgOps Google

File: 1617398401904-2.gif (922.4 KB, 384x576, 2:3, E0110576-8D5E-4E2B-A553-2D….gif) ImgOps Google


af431 No.1972

File: 1617399803648-0.gif (4.68 MB, 334x320, 167:160, 47AFDB8C-67BF-48EB-8CF5-34….gif) ImgOps Google

File: 1617399803648-1.gif (2.99 MB, 439x323, 439:323, 4553FD1F-CCD5-444A-94C6-13….gif) ImgOps Google

File: 1617399803648-2.gif (8.5 MB, 285x267, 95:89, 1A1BA883-9C81-4FA0-9F3C-6D….gif) ImgOps Google

File: 1617399803648-3.gif (7.14 MB, 478x480, 239:240, 16C6872E-9F36-426D-AF5C-10….gif) ImgOps Google

kadın dediğinnn… erkeeee hizmet edecek…

320a3 No.2013

>hangi alanda çalışıyorsunuz bayan X?
>hizmet sektörü

hizmet sektörü:
>>1967
>>1968
>>1969
>>1970
>>1971
>>1972File: 1618527411165-0.jpg (77.52 KB, 1181x834, 1181:834, w4tvgbf.JPG) ImgOps Google

File: 1618527411165-1.jpg (506.55 KB, 1536x2048, 3:4, AYK2UIoS9DHq3WLikjSGo5awFT….jpg) ImgOps Google

File: 1618527411165-2.jpg (751.53 KB, 2316x3088, 3:4, c1ZndaVRMPj1FtnpgOu3tO5BD3….jpg) ImgOps Google

File: 1618527411165-3.jpg (493.18 KB, 2316x3088, 3:4, eT3qN9cU3RJBwP3x8Big80DV4o….jpg) ImgOps Google

File: 1618527411165-4.jpg (1.06 MB, 2316x3088, 3:4, hg3cvbcht6461.jpg) ImgOps Google

File: 1618527411165-5.jpg (346.66 KB, 1536x2048, 3:4, hgSF1TTH3JdqlOR3Y6zC5dHAdm….jpg) ImgOps Google

File: 1618527411165-6.jpg (260.36 KB, 1016x1465, 1016:1465, hjdol99pyim51.jpg) ImgOps Google

File: 1618527411165-7.jpg (453.79 KB, 1058x1544, 529:772, iazhgti4y5j51.jpg) ImgOps Google

File: 1618527411165-8.jpg (766.14 KB, 2316x3088, 3:4, Kj5F-SfQQkTYVWQYeAI8ZQJd3F….jpg) ImgOps Google

File: 1618527411165-9.jpg (460.42 KB, 2048x2048, 1:1, TPlss6PwmGP-Hew9NgCFC3hM3U….jpg) ImgOps Google

0ad8b No.2003[Reply]

random
1 post omitted. Click reply to view.

5df2c No.2007

yılan dövmeli kızın adı aslı soyadı taşpınar

63472 No.2008

>>2007
google butonu oyle demiyor

e8e24 No.2009

>>2006
victorias_worldFile: 1618578603334-0.jpg (892.93 KB, 1980x2640, 3:4, 2tx3xbfn4n651.jpg) ImgOps Google

File: 1618578603334-1.jpg (252.74 KB, 1453x2171, 1453:2171, 3px29ar2u3651.jpg) ImgOps Google

File: 1618578603334-2.jpg (396.16 KB, 1779x2372, 3:4, 4gmt158ob6o51.jpg) ImgOps Google

File: 1618578603334-3.jpg (583.48 KB, 912x1400, 114:175, 1523485797-sxcdi84dnkgsok0….jpg) ImgOps Google

File: 1618578603334-4.jpg (276.85 KB, 933x1400, 933:1400, 1524877066-wcg88i3mqoks004….jpg) ImgOps Google

File: 1618578603334-5.jpg (281.54 KB, 933x1400, 933:1400, 1525647434-2hx3jizidc4w008….jpg) ImgOps Google

File: 1618578603334-6.jpg (334.2 KB, 933x1400, 933:1400, 1535177726-wfqemndoz4ow0k0….jpg) ImgOps Google

File: 1618578603334-7.jpg (609.21 KB, 2092x2790, 1046:1395, dtyofllazas51.jpg) ImgOps Google

File: 1618578603334-8.jpg (410.79 KB, 1912x2550, 956:1275, dyw0baeha5r51.jpg) ImgOps Google

File: 1618578603334-9.jpg (260.23 KB, 1242x1655, 1242:1655, rjttgg1ktyo51.jpg) ImgOps Google

ecd60 No.2004[Reply]

milf

10bc0 No.2005

Bunlarin bu sekilde atilmasinin hic bir anlami yok, netten rastgele resimleri bu sekilde tirad halinde atmak ile nette milf yazip googleda aratmanin bir farki olmali. Bulunmayan ya da nadir seyler degiller.File: 1618523043404-0.jpg (562.96 KB, 1968x2623, 1968:2623, cpwreqf1jof61.jpg) ImgOps Google

File: 1618523043404-1.jpg (281.75 KB, 1535x2047, 1535:2047, 79kdbt9hkof61.jpg) ImgOps Google

File: 1618523043404-2.jpg (667.56 KB, 2207x2943, 2207:2943, 8mxvkuadlof61.jpg) ImgOps Google

File: 1618523043404-3.jpg (455.46 KB, 1605x2140, 3:4, xyhr6k6tlof61.jpg) ImgOps Google

File: 1618523043404-4.jpg (687.84 KB, 2031x2708, 3:4, 4xa57ah4mof61.jpg) ImgOps Google

File: 1618523043404-5.jpg (257.47 KB, 1543x1926, 1543:1926, y6sb9plx6be61.jpg) ImgOps Google

39dc8 No.2001[Reply]

olgun

f871a No.2002

Bizimkilerde 1 tane çocuk doğuruyor domuz gibi şişiyor amları küfleniyor meme uçları renk değiştiriyor her tarafları X3 speed kıllanıyor
Köken önemli.File: 1618507129381-0.jpg (584.85 KB, 2319x3088, 2319:3088, iqml7b3kebj61.jpg) ImgOps Google

File: 1618507129381-1.jpg (520.54 KB, 2315x2859, 2315:2859, n9pxgpjjckh61.jpg) ImgOps Google

File: 1618507129381-2.png (1.29 MB, 1080x1440, 3:4, KKBRevucwFcnjB8Q632v0oZC50….png) ImgOps Google

File: 1618507129381-3.jpg (296.17 KB, 1576x2098, 788:1049, x5rschfc7oh61 (1).jpg) ImgOps Google

File: 1618507129381-4.jpg (513.64 KB, 2186x2884, 1093:1442, ugaxe7pa51i61.jpg) ImgOps Google

File: 1618507129381-5.png (1.78 MB, 1096x1440, 137:180, BmigCiio63COMGyBvfW1o_wo3d….png) ImgOps Google

File: 1618507129381-6.png (2.41 MB, 1440x1917, 160:213, OcDmWwUC5phckorbkqNmmr-m4U….png) ImgOps Google

File: 1618507129381-7.png (2.08 MB, 1102x1440, 551:720, -gflI38le65ymL92D8ou6S-s1K….png) ImgOps Google

File: 1618507129381-8.png (1.2 MB, 1106x1440, 553:720, lowPQXikbP76OpIVgnGHtKaxxy….png) ImgOps Google

63409 No.2000[Reply]

kıllı


File: 1615627873656.mp4 (1.9 MB, 360x640, 9:16, IMG_20210313_122546_343.mp4) ImgOps Google

cb36b No.1931[Reply]

İmanlı mümin bir kadın bunlardan 4 tane nikâhlamak lazım

6c722 No.1998

File: 1618505759143.jpg (73.49 KB, 720x689, 720:689, iranlı.jpg) ImgOps Google

evet

52094 No.2010

Allah kabul etsinFile: 1533217596919.jpg (34.6 KB, 480x640, 3:4, DjkJYWTUYAA1rwF.jpg) ImgOps Google

7c391 No.65[Reply]

Rezbiyemler götümü harlıyor

ayrıca ofişıl ablacı tiradı
3 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

7c391 No.81

File: 1533500418047.jpg (156.42 KB, 933x541, 933:541, 1533497563377.jpg) ImgOps Google


7c391 No.224

File: 1538651669505.jpg (16.2 KB, 320x240, 4:3, 1747851737.jpg) ImgOps Google


f6ba9 No.1996

>>65
Ayak tiradi neden yok da bu tirad duruyor? Bu tirad daha eskiydi diye hatırlıyorumFile: 1617891105801.png (610.01 KB, 714x438, 119:73, ClipboardImage.png) ImgOps Google

53144 No.1975[Reply]

1 post omitted. Click reply to view.

cc75b No.1977

File: 1617910341870.png (22.21 KB, 522x293, 522:293, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>1975
>>1976
kanin beynine geri donmesi 10 dakka surmemeli bi sikinti var.

07109 No.1991

niye gülüp duruyor sinirimi bozdu

680c7 No.1995

>>1991
molly almıştır anonFile: 1606694415933.jpg (93.06 KB, 1000x875, 8:7, 262_1000.jpg) ImgOps Google

0c28f No.1552[Reply]

14 posts and 32 image replies omitted. Click reply to view.

f4693 No.1949

Makaniden

33d2d No.1951

devamı yok mu anon

d7613 No.1978

File: 1618051374000.jpg (282.58 KB, 3000x2000, 3:2, 4e59bf93d4f29d5194feb437ce….jpg) ImgOps Google

>>1951
olmaz mıFile: 1614644093664-0.jpg (189.28 KB, 1080x1910, 108:191, xquicksilverpm-_Kedi_Mari_….jpg) ImgOps Google

File: 1614644093664-1.jpg (141.08 KB, 1080x1502, 540:751, xquicksilverpm-_Kedi_Mari_….jpg) ImgOps Google

File: 1614644093664-2.jpg (78.97 KB, 1080x1438, 540:719, xquicksilverpm-_Kedi_Mari_….jpg) ImgOps Google

File: 1614644093664-3.jpg (219.74 KB, 960x1793, 960:1793, xquicksilverpm-_Kedi_Mari_….jpg) ImgOps Google

File: 1614644093664-4.jpg (90.36 KB, 1080x1666, 540:833, xquicksilverpm-_Kedi_Mari_….jpg) ImgOps Google

File: 1614644093664-5.jpg (112.21 KB, 1080x1070, 108:107, xquicksilverpm-_Kedi_Mari_….jpg) ImgOps Google

File: 1614644093664-6.jpg (179.85 KB, 1080x1068, 90:89, xquicksilverpm-_Kedi_Mari_….jpg) ImgOps Google

File: 1614644093664-7.jpg (146.78 KB, 1080x1075, 216:215, xquicksilverpm-_Kedi_Mari_….jpg) ImgOps Google

File: 1614644093664-8.jpg (146.54 KB, 1080x1502, 540:751, xquicksilverpm-_Kedi_Mari_….jpg) ImgOps Google

File: 1614644093664-9.jpg (108.5 KB, 1080x1518, 180:253, xquicksilverpm-_Kedi_Mari_….jpg) ImgOps Google

b8a02 No.1775[Reply]

afedersiniz turkishchicks subreddtinden

reddit bulkdownladeri denemek icin bu subredditi kullandim.
88 posts and 674 image replies omitted. Click reply to view.

6d188 No.1890

>>1888
1. 2. ve 4. fotoyu yerli tiradında paylaşmıştım anon. ama 3.yü ilk kez görüyorum. keşke biri intiharkızları için çektirdiği seriyi bulup paylaşsa burada.

206b1 No.1973

haç kolyesini şimdi gördüm.

a9340 No.1979

>>1889
aferin [spoiler] enik [/spoiler]File: 1590608543595-0.png (1008.34 KB, 750x1334, 375:667, 5EEB7F18-1E0D-465A-BC2C-6D….png) ImgOps Google

File: 1590608543595-1.png (867.6 KB, 640x1136, 40:71, 160CDCE3-9A73-48C4-9A94-5D….png) ImgOps Google

File: 1590608543595-2.png (1.27 MB, 750x1334, 375:667, 2015-11-15 17.54.26.png) ImgOps Google

File: 1590608543595-3.png (1.72 MB, 750x1334, 375:667, 2015-11-15 17.54.33.png) ImgOps Google

File: 1590608543595-4.jpg (138.29 KB, 750x1334, 375:667, 2015-11-15 17.54.44.jpg) ImgOps Google

File: 1590608543595-5.jpg (143.61 KB, 750x1334, 375:667, 2015-11-15 17.54.50.jpg) ImgOps Google

File: 1590608543595-6.jpeg (1.76 MB, 4032x3024, 4:3, 2016-09-30 11.51.03.jpeg) ImgOps Google

File: 1590608543595-7.jpg (2.03 MB, 4032x3024, 4:3, 2016-10-04 09.48.29.jpg) ImgOps Google

File: 1590608543595-8.jpg (1.73 MB, 3024x4032, 3:4, 2016-10-05 10.49.17.jpg) ImgOps Google

File: 1590608543595-9.jpg (2.02 MB, 4032x3024, 4:3, 2016-10-06 09.49.39.jpg) ImgOps Google

95cfa No.1178[Reply][Last 50 Posts]

archive ph den bulduğum mega linklerinden buraya yarar gördüklerimi basacağım
bu ilk grup creep galiba
143 posts and 1287 image replies omitted. Click reply to view.

08c4a No.1680

File: 1611250725222-0.webm (5.96 MB, 720x1280, 9:16, 11.webm) ImgOps Google

File: 1611250725222-1.webm (5.37 MB, 720x1280, 9:16, 12.webm) ImgOps Google

File: 1611250725222-2.webm (5.1 MB, 1280x720, 16:9, 13.webm) ImgOps Google

File: 1611250725222-3.webm (9.93 MB, 720x1280, 9:16, 14.webm) ImgOps Google

File: 1611250725222-4.webm (5.46 MB, 1280x720, 16:9, 15.webm) ImgOps Google

File: 1611250725222-5.webm (5.22 MB, 720x1280, 9:16, 16.webm) ImgOps Google


20502 No.1688

File: 1612104499655-0.gif (5.82 MB, 600x330, 20:11, chatpic.org_6d900f5a193e6a….gif) ImgOps Google

File: 1612104499655-1.gif (7.48 MB, 600x867, 200:289, chatpic.org_a41c565d7c7356….gif) ImgOps Google

File: 1612104499655-2.gif (4.95 MB, 600x328, 75:41, chatpic.org_e5420651a6166e….gif) ImgOps Google

File: 1612104499655-3.jpg (268.84 KB, 1241x1935, 1241:1935, chatpic.org_9b568543b012f4….jpg) ImgOps Google

File: 1612104499655-4.jpg (182.38 KB, 1080x1345, 216:269, chatpic.org_72abc1a5eb9b75….jpg) ImgOps Google

File: 1612104499655-5.jpg (90.33 KB, 789x1338, 263:446, chatpic.org_c4803ff0e2b821….jpg) ImgOps Google

chatpicten rastgele denk geldiklerim

d78e5 No.1959

indirmem için çok büyük, girip bakarsınız rasgele
mega nz/folder/2MJnUapJ#OMO4UuByny4ckREYKK3Y4AFile: 1573203130648.webm (3.38 MB, 512x384, 4:3, mh.webm) ImgOps Google

e9291 No.767[Reply]

pornolardan komik anlar
5 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

0b83f No.1932

File: 1615677735714.webm (1.28 MB, 352x640, 11:20, 1615411095649.webm) ImgOps Google

threesomeda yaşanabilecek kazalardan biri

44242 No.1933

>>1932
Ne oluyor orada anon?

764e0 No.1934

>>1933
Eleman kariya attiriyim derken onundeki elemana da attiriyo.dFile: 1589920234249.gif (17.4 MB, 250x493, 250:493, 22980514.gif) ImgOps Google

a512d No.1154[Reply]

favori giflerimi dump eyleyeceğim

ayrıca ofışıl gif tıradı
42 posts and 121 image replies omitted. Click reply to view.

33661 No.1928

>>1926
Ashlyn Rae çok güzel bir kadın.

ed3ea No.1929

File: 1615585840630-0.gif (5.73 MB, 405x450, 9:10, 379ec6a78f89.gif) ImgOps Google

File: 1615585840630-1.gif (4.73 MB, 568x430, 284:215, acc361cb89a6.gif) ImgOps Google

File: 1615585840630-2.gif (3.71 MB, 800x369, 800:369, c8b3fe4e055e.gif) ImgOps Google

File: 1615585840630-3.gif (5.42 MB, 600x338, 300:169, d7a46b823212.gif) ImgOps Google

>>1927
ben de atayım bi kaç o zaman

ed3ea No.1930

File: 1615586225502-0.gif (2.38 MB, 474x246, 79:41, 46e8edae5076.gif) ImgOps Google

File: 1615586225502-1.gif (3.33 MB, 500x264, 125:66, 03377f9979f4.gif) ImgOps Google

File: 1615586225502-2.gif (1.92 MB, 460x258, 230:129, 224148ddd97a.gif) ImgOps Google

File: 1615586225502-3.gif (2.88 MB, 499x281, 499:281, pf6uj7Hdll1xwbasko1.gif) ImgOps Google
File: 1612092732928.jpg (164.38 KB, 1200x1822, 600:911, 1238872.jpg) ImgOps Google

7b1f4 No.1686[Reply]

erken boşalma için ciddi tavsiyesi olan var mı?
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

f46dc No.1769

cialis al. yarım at. bir de 10 mg paxil (herhangi bir ssri anti depresan da olabilir o ayarda) sevişmeden 20 dakika önce bir mr. bison patlat. profit.

c8c8b No.1774

>>1769
mr. bison nedir?

ed23d No.1915

bugün cialis ve anestol pomad denemek üzereyim.Previous [1] [2] [3]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]