[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1567429204252-0.jpg (63.99 KB, 1080x1080, 1:1, 11881730_682466968556053_4….jpg) ImgOps Google

File: 1567429204252-1.jpg (74.55 KB, 909x909, 1:1, 12407150_922911054413157_1….jpg) ImgOps Google

File: 1567429204252-2.jpg (101.82 KB, 1080x1280, 27:32, 14063346_1113170068750578_….jpg) ImgOps Google

File: 1567429204252-3.jpg (162.04 KB, 947x947, 1:1, 14360106_362962197368478_3….jpg) ImgOps Google

File: 1567429204252-4.jpg (269.56 KB, 1080x1080, 1:1, 17819143_928999890575594_7….jpg) ImgOps Google

File: 1567429204252-5.png (677.38 KB, 566x573, 566:573, Screenshot_2.png) ImgOps Google

541a4 No.729[Reply]

bu orospuyu ilk gördüğüm zamanlar toruda ondan başka birine uzun zaman 31 çekemedim. instagramını dondurmuş amına kodumun kahpesi. elinde başka fotoğrafları olan anonlar postlarsa güzel olur.

36ea0 No.736

File: 1568770123155.jpg (80.04 KB, 640x640, 1:1, 10254061_1440421669538060_….jpg) ImgOps Google

Hangisi bu?File: 1565786298416-0.jpg (628.1 KB, 2160x3840, 9:16, DnTvRgW.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-1.jpg (486.32 KB, 2160x3840, 9:16, g64CVJ2.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-2.jpg (437.07 KB, 2160x3840, 9:16, ShiyL9B.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-3.jpg (132.66 KB, 1080x1920, 9:16, v6GQV5j.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-4.jpg (663.66 KB, 2160x3840, 9:16, xQbKu39.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-5.jpg (144.75 KB, 1080x1920, 9:16, Y0cOLtR.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-6.jpg (538.97 KB, 2160x3840, 9:16, ZYqfFpR.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-7.jpg (596.04 KB, 2160x3840, 9:16, 5j48Q04.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-8.jpg (145.23 KB, 1080x1920, 9:16, 6Aovuus.jpg) ImgOps Google

38e27 No.691[Reply]

beklenen yerli ve milli tirad.
14 posts and 37 image replies omitted. Click reply to view.

cb0e0 No.710

>>708
anon sen neden diğer normiler gibi eline gezdirilebilir cihazını alıp insta thot hikayelerine bakarak 13lüğünü okşamıyorsun ki o zaman?

bu tiradda komşu kızı tipler olacağı belli. ne işin var burada?

09a24 No.718

AMME HİZMETİ

https://www.imagefap.com/profile/Silaakkas

AMME HİZMETİ

2016 yılındaki fotoğraflarmış….

00bb3 No.735

File: 1568241851061-0.jpg (41.68 KB, 563x1000, 563:1000, 474_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1568241851061-1.jpg (35.65 KB, 1000x563, 1000:563, 480_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1568241851061-2.jpg (36.92 KB, 1000x563, 1000:563, 487_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1568241851061-3.jpg (41.28 KB, 563x1000, 563:1000, 497_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1568241851061-4.jpg (48.61 KB, 563x1000, 563:1000, 506_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1568241851061-5.jpg (48.34 KB, 563x1000, 563:1000, 511_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1568241851061-6.jpg (44.23 KB, 563x1000, 563:1000, 514_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1568241851061-7.jpg (38.07 KB, 563x1000, 563:1000, 526_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1568241851061-8.jpg (34.85 KB, 563x1000, 563:1000, 542_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1568241851061-9.jpg (39.74 KB, 563x1000, 563:1000, 561_1000.jpg) ImgOps Google

>>691
bumpFile: 1568228933921.jpeg (31.76 KB, 360x640, 9:16, DgyZqO3W4AAlZrg.jpeg) ImgOps Google

a7f8a No.734[Reply]

Ülkede şundan daha iyi milf yoktur.


File: 1563053208261.jpg (54.3 KB, 576x1024, 9:16, SLTWqyC.jpg) ImgOps Google

ea47d No.631[Reply]

sence de onu hatırlamanın zamanı gelmedi mi anon?
29 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

f6c99 No.726

File: 1567302981359.webm (416.25 KB, 404x720, 101:180, 1514758824414-1.webm) ImgOps Google


1bcc0 No.728

>>724

Deli olmasa evlenilecek bir kadın, çok tatlı ve güzel bir yüzü var…

c5f79 No.732

>>728
Senin de çocuğunu elinden alıp kaybetseler sen de delirirsin anon. İkincide düzelir

>>646
Hamileyken bushy bi mr.bison videosu vardı. Webm de yapılmıştı. Elinde olan var mı?File: 1567631173126.mp4 (11.97 MB, 1280x720, 16:9, prev_21978801.mp4) ImgOps Google

ee11f No.731[Reply]

ahahahah bu gercek olabilir mi? turk+nigger mixiymis ahahhahahah


https://www.clips4sale.com/studio/53237/21978801/Big+Turkish+Soles


File: 1532726181452.jpg (111.29 KB, 641x435, 641:435, yyyyyalaaaaaaaaaaaaa.jpg) ImgOps Google

e71d5 No.39[Reply][Last 50 Posts]

şöyle 39-40 numara bir ayak olsa da sabaha kadar ağzımda eritsem

ayrıca ofişıl ayak tiradı
196 posts and 216 image replies omitted. Click reply to view.

f4f73 No.717

File: 1567087971355-0.jpg (105.96 KB, 1080x1080, 1:1, E71.jpg) ImgOps Google

File: 1567087971355-1.jpg (101.29 KB, 703x1250, 703:1250, Amouranth_006_1.jpg) ImgOps Google

File: 1567087971355-2.jpeg (419.04 KB, 1638x2048, 819:1024, Amouranth_041_1.jpeg) ImgOps Google

Yoncalı'da ipliği eksik olmuyor bu fahişenin. Belki burada da seveni vardır.

2b862 No.727

File: 1567305496968-0.jpg (117.78 KB, 1280x720, 16:9, 1494371410619-2.jpg) ImgOps Google

File: 1567305496968-1.jpg (177.27 KB, 1280x869, 1280:869, 1494371428969-3.jpg) ImgOps Google


d6436 No.730

File: 1567612502534-0.jpg (105.87 KB, 1080x718, 540:359, HZiIlLR.jpg) ImgOps Google

File: 1567612502534-1.jpg (155.76 KB, 1080x720, 3:2, Rs3oRoI.jpg) ImgOps Google

>>686
bumpFile: 1566686419672.mp4 (48.96 MB, 1280x720, 16:9, ASMR - WATCH ME GETTING WE….mp4) ImgOps Google

4dbc8 No.712[Reply]

summertime saga'dan roxxy'i buldum

19c41 No.713

pornoculuk karın doyurmuyor artık herhalde. geçenlerde sasha grey'i de lol oynarken gördümFile: 1535220165032.png (259.51 KB, 343x612, 343:612, ClipboardImage.png) ImgOps Google

a0431 No.103[Reply]

>ohk hayır sizi düşünerek mastürbe eyleyecek kızıl saçlı küçük memeli tatlı turta kız arkadaş

https://www.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5b5ad65e3b90b
16 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

1c099 No.658

File: 1564078177171.mp4 (1.07 MB, 204x360, 17:30, 360.mp4) ImgOps Google


2e78d No.685

>>658
Of be anon ne kadar iştahlı yalıyor cidden canım çekti kızın dudakları eski sevgilimin dudaklarını hatırlattı bana

faeed No.699

>>685
eski sevgilim olmadıFile: 1565089094238.jpg (82.38 KB, 681x1108, 681:1108, ti70977ihar4.jpg) ImgOps Google

c206c No.680[Reply]

bu tilkide de amma fizik varmış haa

8956f No.681

File: 1565096637385.png (97.67 KB, 232x228, 58:57, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>"GERÇEK BİR ÇOBANLA ARKADAŞ OLMAK İSTİYORUM"
>Tilki'nin geçtiğimiz günlerde, "Gerçek bir çobanla arkadaş olmak istiyorum. Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bi çobanla, dağları bana yalnızca o anlatsın. Çünkü ben dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil, dağın içinde dağı, koyunları, çimenleri, oksijeni hissedenlerden duymak istiyorum" sözleri çok konuşulmuştu.

vallahi çoban olup mesaj atasım geldi, aleyna'yı gütmek ne güzel olurdu be.

6a3d9 No.682

>>680
>götü leğen gibiymiş demek istemek

sevenine sevmeyenine karışamam, ama ne fizik varmış denilecek bir şey yok.

23e66 No.683

>>682
Bu göt mü leğen gibi. Ya bir sie git ya(KURALLAR.HTML)File: 1564614928885.jpg (469.48 KB, 1920x1281, 640:427, f7486546312525.584fccb3731….jpg) ImgOps Google

ee224 No.667[Reply]

yığın ne varsa anonlar.
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

7e93e No.676

File: 1564922434536.png (556.95 KB, 1123x625, 1123:625, xxx.png) ImgOps Google

>>675

anon bu karının full seti var mı senin elinde lotus lu bişeydi.

98d7a No.677

olmadığı için açtım tiradı>>676

98d7a No.678

>>676
olmadığı için açtım tiradı zaten anon. herkes elindekini yığarsa olur.File: 1532179009459.mp4 (26.32 MB, 640x360, 16:9, ebcdf068c151bd19839d5bb7b9….mp4) ImgOps Google

276f4 No.12[Reply]

deneme
11 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

6674d No.479

File: 1553299057792.jpg (23.92 KB, 743x531, 743:531, 215h6o.jpg) ImgOps Google

>>18
iğrenç.

f50a8 No.642

File: 1563357143149.webm (14.48 MB, 1280x720, 16:9, WealthyUnfinishedCanine.webm) ImgOps Google

deneme

f11e4 No.664

File: 1564337584592.webm (8.3 MB, 1280x720, 16:9, AdvancedDarkGroundbeetle.webm) ImgOps Google
File: 1564231093915.mp4 (11.05 MB, 1280x720, 16:9, ZrDQsipTNfsgFnBa.mp4) ImgOps Google

a9c12 No.659[Reply]

benim de şöyle mis gibi esmer fit vücutlu kürdiçem olsada altıma alıp inletsem

ayrıca esmer türk/kürt kızları tiradı

3bad0 No.660

File: 1564254277883.jpg (34.95 KB, 472x410, 236:205, 9257963feb42def9be708cc865….jpg) ImgOps Google

>>659
tiskindim ama sikim de kalktı weirdest boner ever bir de kızın sevgilim dedikten sonra adamın noldu demesi şimdiye kadar duyduğum en masum noldu denmesi olabilir am i right

da37a No.662

>>660
noporn ile ilgili şeyler okuduysan bilirsin. eğer porno materyalleri fazla izliyorsan tiksinmenin nedeni tamamiyle bundan dolayı beyninde yapay bir algı oluşması. sürekli prof. pornoda gördüğün yapay, plastik bebeğe benzeyen iğrenç kadınlar bir süre sonra beyninde sadece onları döllenecek kadın olarak görmene neden oluyor çünkü beynini sürekli buna maruz bırakıyorsun. günlük hayatta görebileceğin komşunun kızı, sokakta, okulda-toplu taşımada veya işte gördüğün eli yüzünde kusur bulunmayan sağlıklı ve sıradan kadınlar sana çekici gelmesi gerekirken iğrenç geliyor. ama aslında güdüsel olarak onları da içten içe arzuluyorsun bu yüzden sikin iştahla kalkıyor. nedeni tam olarak bu olabilir.File: 1563730275793.png (2.29 KB, 453x14, 453:14, djm.png) ImgOps Google

7f268 No.654[Reply]

handjobjapan.com'un iletişim bilgilerinde adresin Kıbrıs olduğu gözüküyor. İlginç..


File: 1562638601806.jpg (74 KB, 600x600, 1:1, 600x600.jpg) ImgOps Google

f2178 No.622[Reply]

neden yoncalı'da buttsharpies yaptığı fotoğrafı paylaşmıyorsun anon?

72402 No.623

File: 1562640257186.jpg (98.49 KB, 913x809, 913:809, 1468009888251.jpg) ImgOps Google

Bayadır yoncalıya girmiyorum.

f2178 No.625
File: 1539185118124.png (483.84 KB, 560x370, 56:37, ClipboardImage.png) ImgOps Google

96990 No.234[Reply]

sik-öldür-evlen?
7 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

de199 No.273

>>268
sik öldür evlen

50894 No.413

>>234
öldür-öldür-öldür-öldür-öldür

>>268
sev-öldür-öldür

7f0de No.624

bdsm usulü siktikten sonra öldür hepsini. tabii tek yapamazsın, zenci yiğitlerinden destek alacaksın.File: 1539692092790.mp4 (1.22 MB, 640x360, 16:9, cuck1.mp4) ImgOps Google

900de No.257[Reply]

evet yerli alagavatlar
17 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

df8e3 No.390

>>257
orospu şarkıyla aynı anda inliyor

5a360 No.453

>>381
çerkeslerle ilgili yeşil alalım anoncum

1d015 No.617

>>365 fotografını at anon polish milfi bilmiyorum newfagimFile: 1561508677592.png (1.94 MB, 1200x800, 3:2, ClipboardImage.png) ImgOps Google

0d01d No.613[Reply]File: 1555694487883.webm (2.84 MB, 1108x727, 1108:727, javmax.webm) ImgOps Google

c072e No.519[Reply]

javmax Allah mıdır?
3 posts omitted. Click reply to view.

da351 No.524

vpn siz çalışıyor mu bu sistem var mı deneyen

46ce6 No.525

>>524
çalışıyor openloada falan yüklenmiş videolar

baa15 No.540

>>521
R18'den arat, burası Netflix gibi bir sürü farklı stüdyonun JAV filmlerinin olduğu bir site, filmleri satın alman gerekiyor izlemek için ama kataloğunda istediğin gibi gezebilir trailerları izleyebilirsin. Bir film beğendikten sonra videosunu da bir korsan izleme sitesinden bulursun.

Haydi hayırlı piksel avlamalar.File: 1546737971598.mp4 (39.86 MB, 1280x720, 16:9, LanavsAkosNPreviewClip.mp4) ImgOps Google

d6de6 No.358[Reply]

offf

53bbe No.514

File: 1554989959836.jpg (130.99 KB, 772x1026, 386:513, zeyno-gunenc-biyografisi-3….jpg) ImgOps Google

dominant teyze hoşuna gidiyor mu op? tam senlik.File: 1553604782546.jpg (2.13 MB, 4632x5589, 1544:1863, kadınlar1.jpg) ImgOps Google

93162 No.496[Reply]

çizgi roman filmlerindeki veya süper güçleri olan karakterlerin olduğu filmlerdeki dişi karakterlerden sana göre en seksisi ve en güzeli hangisi anon? görselimde olmayabilir, güçleri olmayabilir, yan karakter olabilir, 1 saniyeliğine gözükmüş olabilir vs vs. hangisini beğeniyorsun?

6d75d No.505

bana göre ilk 3 sıralama şöyle:

vücut (kostümle beraber):
1) catwoman
2) görünmez kadın
3) mera

güzellik:
1) catwoman
2) wonder woman
3) gamora

şirinlik/tatlılık:
1) gwen stacy
2) batman rachel
Post too long. Click here to view the full text.Previous [1] [2]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]