[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

rastgele - rastgelenin harman oldugu yer

I'm your overboard boardlist. You can put here anything and I reside in templates/boardlist.html

/b/

File: 1637077091960.jpg (74.31 KB, 1000x600, 5:3, çokomelli-1000x600.jpg) ImgOps Google

c7148 No.142674[Reply]

9 10bin civarı dolar bozdurdum öylesine 9.5 civarından tekrar alacam. Ez money for çizgi
14 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

01f48 No.142864

>>142862
vatan haini dolarla mı çalışıyorsun dolarla mı maaş alıyosun

df6a7 No.142870

buna gülen, espri yapan gerizekalıdır, ekşicidir. geleceğinizi harcıyorlar haberiniz yok.

9034b No.142872

>>142870
hangi gelecek?/b/

File: 1637233285928-0.jpg (178.37 KB, 1080x1350, 4:5, 250410335_309442530996563_….jpg) ImgOps Google

File: 1637233285928-1.jpg (114.34 KB, 1080x1349, 1080:1349, 251024178_264888155564975_….jpg) ImgOps Google

e85ad No.142846[Reply]

Anon gibi allah belanızı versin, o kadar tavsiye verdiniz inandık fücut yaptık, psikolojik üstüklük kitabı kastık elimizde bir şey yok, yokluktan kasiyer sohbet edince bu iş oldu sanıyor eniklerimiz bir de şu meleğin erkek arkadaşına bak tam bir normie incel tipi. İnna Lillahi Ve İnna İleyhi Raciun. Bu nasıl adalet ya bokistan
2 posts omitted. Click reply to view.

8b759 No.142849

>>142847
bunu nesi arap

af732 No.142861

>>142846
Literal olarak kim?

e85ad No.142869

>>142861
instagram.com/ilayserah/
r9k waifu tier listlerde resmi vardı/b/

File: 1637242480579-0.png (208.31 KB, 850x400, 17:8, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1637242480579-1.png (365.33 KB, 850x400, 17:8, ClipboardImage.png) ImgOps Google

929da No.142865[Reply]

hmmm

6d032 No.142866

Türkce yaz vatan haini türkce

929da No.142867

>>142866
cringe/b/

File: 1637242309571.png (3.23 KB, 266x102, 133:51, sıç.png) ImgOps Google

b9c16 No.142863[Reply]

Amına koyayım böyle ülkenin de böyle beta orospu çocuğu halkın da. İnsanı bu kadar ezik koyun başka halk yok, götünü sik yine bi şey demezler, ellerinden ekmeği bulguru alma yeter. Pakistandan da hindistandan da kötü durumdayız. Literal olarak dünyanın en bok ülkesiyiz, dünyanın en rezalet en düşük iqlu milletine sahibiz.


/b/

File: 1637195248126.png (2.92 MB, 1024x1198, 512:599, ClipboardImage.png) ImgOps Google

3a16a No.142816[Reply]

Zem olur alem içinde etrak, (kaybolur dünya içinde t*rk)
Vermemiş t*rke Huda hiç idrak,
ʿAklı evvel de olsa bir bak, (gerizekâlı da olsa bir bak)
Uktül el-t*rke ve lev kane ebak. (baban bile olsa, t*rkü öldür.)

Dedi ol kanı kerem şah-ı celal, (peygamber dedi ki)
t*rkü Katleyleyüñüz kanı helal,

Ey Kadiri,
t*rke hiç olma yakın,
Sözler olur ise dürri semin, (t.rkün sözü çok değerli bile olsa)
Zinhar olma sakın t*rke yakın,
Kes başını, kanını dök, Çekme gam!

Uktül el-t*rke ve lev kane ebak.
Post too long. Click here to view the full text.
13 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

3a16a No.142857

File: 1637239604652.png (243.77 KB, 437x190, 23:10, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>142826
>bunların HEPSİ 1920'lerde ve 1930'larda uydurulmuş kemalist memelerdir. kamalcılar uydurmuştur
Kaynak dübürün herhalde.

>osmanlıda yönetici sınıf türktür.


Osmanlıda "yönetici sınıf" diye bir şey yok gerizekalı yamtar. Padişah'ın kendisi ve sülalesi, ve onun ayak işlerini yapması için atadığı köleler var. Müslim ve gayrimüslim reaya devletin kölesi, devşirmeler ise padişahın şahsi kölesidir. Padişah sikinin keyfine göre istediğini yönetici konumuna getirebilir. Ulema sınıfı osmanlıdaki ırsi yani babadan oğula miras kalan tek sınıf olduğundan islam hukuku ve götüboklu ilçeleri yönetmek dışında devlet yönetiminde muteber olmalarına izin verilmedi. Osmanlının herhangi bir dönemine bakarsan askeriye sınıfının yani yönetimde asıl sözü geçenlerin hemen hemen hepsinin soyu sopu belirsiz devşirme, köle, tutsak vb. halkın en alt tabakalarından geldiğini görürsün. 50-60 sene boyunca Osmanlı'da fiilen saltanat kurmuş Köprülü Mehmet Paşa'nın hanedanı da, Beylerbeyleri de, Vezirler de, Paşalar da, padişah'tan sonra aklına gelebilecek osmanlının en güçlü adamların hepsi devşirmedir.

>protokolde kırım hanları sadrazamdan önce gelir. verasette osmanlı hanedanından sonra giray hanedanı vardır.


Bunun sebebi osmanlının aynı giray hanedanı gibi mongol Cengiz Hanın soylarından gelmesidir ya da siyasi nedenler yüzünden cengiz soyunu iddia etmeleridir. t*rklükle alakası yoktur. İsveç kralı ya da bitlis ağası da cengizin soyundan gelse verasette onlar da al-i osmandan sonra gelirdi. Osmanlı sultanlarının arasındaki tek türkçe adlı Orhan gazinin moğol hakimiyeti sırasında doğması ve osmanın oğluna Orhan adı vermesi tesadüf değildir. Zira oğuz kağanın amcası olan Orhan, oğuz kağan destanına göre doğuya göç ederek orada Moğolların atası olmuştur. 2. Murad o dönemde islam dünyası tarafından nefret edilen Hülagü hanı rahmetle anıyor. Cengizlilere damat olan Timur götünü yırta yırta han ünvanını çalışırken yıldırım bayezid ve 1. murad kendilerine han ünvanını rahatlıkla verebiliyor. Bunun sebebi de Timurun cengizin soyundan gelmemesi, ama Osmanlıların cengizin soyundan gelmesi. O dönem Han ünvanının sadece cengiz soylulara uygun görüldüğü bilinen bir gerçek.

Post too long. Click here to view the full text.

286fe No.142858

>>142835
ben baktım 2. mehmet sonrası yarısından fazlası türk değil anca 1800lerde falan baya bir türk var o zaman da osmanlı parçalanma sürecindeydi zaten.
sadece sadrazamlarla kalma diğer devlet görevlilerinin de çoğu devşirmedir. padişahların anneleri zaten hep non-türk bu da osman gaziyi türk saysak bile ilk dört nesilden sonra kanlarında bir gram türklük olmadığını gösterir.

5e972 No.142859

>>142857
>Padişah sikinin keyfine göre istediğini yönetici konumuna getirebilir
kek ulan kek. kimsenin birşey dediği yok zaten çopur. elbette sultan istediğini atar. sıkıntı çıkaran kısmı istediğini azletme/ketmele meselesi. kolay değil öyle sultanın tek bir lafıyla güçlü türk paşaları silmesi. buna islam hukuku ve örf müsaade etmiyor. bunlar müsaade etse isyana dönüşme ihtimali var. devleti imparatorluğa dönüştüren çandarlı ailesinin aşırı güçlenmesi fatih'i ve sonrasındaki sultanları korkuttuğu için kadrolara devşirme atıyorlar. devşirme sultanın malı oluyor. fıkıhta bildiğin eşya statüsündeler yani. istediği an sultan HİÇBİR gerekçe göstermeden kellesini alabiliyor devşirmenin. miras bırakma hakları bile yok. iki alt kademedeki yeniçeriler evlenemiyor bile.

1299'da kurulmuş devletten köprülülere atlayarak devşirme yönetici örneği vermen günümü yaptı./b/

File: 1637160866359.jpg (334.58 KB, 1920x1080, 16:9, _6-5 screenshot.jpg) ImgOps Google

adf8d No.142749[Reply]

https://youtu.be/krcH5lbsvZw

Kek. 5 numaranın awkwardlığına bakın. Ne yürümeyi ne de poz vermeyi becerebiliyor. Diğer kızlar gibi gülümsemiyor, yere bakıp duruyor. Bayılıyorum awkward otistik insan görmeye.
9 posts omitted. Click reply to view.

a1dce No.142804

>>142788
Git de favelalarda paranı çalıp kolunu bacağını kesip ormana atsınlar leşini

44c9f No.142855

6 numaranın belinde dövme var, bana sorarsan o hırçın buruşuk suratının altında bir sikiş makinesi yatıyor

44c9f No.142856

>>142855
>>142855

düzelme 6 değil 5/b/

File: 1637163252533.png (561.1 KB, 625x325, 25:13, ClipboardImage.png) ImgOps Google

8dfe6 No.142757[Reply]

ANASI DA SİKİLDİ
16 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

27567 No.142852

>>142851
>anonim ortam
>bunu ben yabdummm :DDDD

interneti forumtr ile tanımış t*rk'ün imageboard kültürüyle imtihanı

ddefd No.142853

File: 1637237194860.webm (2.99 MB, 960x540, 16:9, 1623935390563.webm) ImgOps Google

>>142841
Saygılar şelale… Tüm zamanların en eğlenceli webmlerimden biridir bu

8f6d4 No.142854

>>142852
büyük ihtimal ile yaşın kadar interneti kullanıyorumdur. neden bu kadar tetiklendin yazdım zaten kanıtlamam imkansız diye. yıllar sonra karşıma çıkınca tebessüm ettim./b/

File: 1637182052393.gif (2.3 MB, 498x373, 498:373, EA7C6FE2-076A-474B-8A09-36….gif) ImgOps Google

17f6d No.142802[Reply]

ucuz adi çorap geçirdiğim ayaklarımın 15 saat ayakkabılarımın içinde durduktan sonra eve girerken ayakkabılarımı çıkardığımda kokusu burnuma gelince ben.

2c5d4 No.142803

tamam tunay

d1d25 No.142833

File: 1637205584778.gif (1.11 MB, 567x330, 189:110, CE70BA81-198F-4623-BEAA-12….gif) ImgOps Google

>>142803
tunay değilim ama ayaklarım leş gibi kokuyor./b/

File: 1637153094438.png (86.23 KB, 771x734, 771:734, Screenshot - 2021-11-17T15….png) ImgOps Google

264b7 No.142723[Reply]

ensonhaberde böyle acayip yorumlar neden yazılıyor anlamıyorum. acaba editörler mi yazıyor etkileşim alsın diye

cf9f8 No.142789

>ençomhaber neferlerimizi tanımamax

86c14 No.142815

>>142723
Trollün biri "açık giyinenin hiç mi suçu yok" diyenleri taklit etmeye çalışmış sanırım

4f102 No.142819

File: 1637195604703.png (19.34 KB, 811x176, 811:176, Screenshot_82.png) ImgOps Google

(eski)akplilere sayıp sövüyorum, çok zevkli/b/

File: 1637194560370.jpg (27.44 KB, 600x400, 3:2, img_01022020_215616_600_x_….jpg) ImgOps Google

0cbb3 No.142814[Reply]

>ülkenin anası bacısı geri dönüşü mümkün olmayan biçimde sikilsin
>1 bokistan lirası 10.5 dolar olsun temel gıda malzemelerini bile zar zor alabilecek duruma düş
>Mehmet Ağar'ın oğlu a.k.a bokistan derin devletinin varisi sırf zevk için yerel televizyon kanalında üç kuruş paraya çalışan kırgız asıllı gazeteciyi röportaj bahanesiyle villasına çağırıp tecavüz ettikten sonra öldürsün
>HİÇ KİMSE göt korkusundan bir bok diyemesin
>Olay HİÇBİR medya organında yer almasın
>Ruh hastası geri zekalı otistin teki internetten aldığı samuray kılıcıyla türbanlı karının tekini doğrasın
>Sanki bokistanda başka dert yokmuş gibi olay haftalarca gündemi meşgul etsin

AMINAKOYDUGUMUN MALLARI SİZİN ANANIZI BACINIZI SİKEYİM

7febf No.142818

>>142814
Bu olanlar çok üzücü ama tepki verebilmek için tok olmak gerekiyor.
Herkes aç borç içinde o yüzden yozlaşıyoruz, kendi derdimize düştüğümüz için başkasının sorununu görmezden geliyoruz./b/

File: 1637082536722.gif (6.47 KB, 240x194, 120:97, baloon.gif) ImgOps Google

813f1 No.142682[Reply]

dini boyutta hiçbir endişem mamas rağmen ailem üzülür ve gizli saklı iş yapma kaygısı yüzünden alkollü içeceklere yaklaşamıyorum
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

538b5 No.142733

>>142732
karşına tamamen götünden uydurduğun anon prifiline uygun olmayan biri çıkıp hayır öyle değil deyince de "hee hee kesin öyledir, zixinnn" falan yazıp tiradın anasını sikiyorsun.

7d69c No.142735

>>142732
saldırgan üslubundan ötürü raporlandın, burası nezih bir site

69da4 No.142801

>>142732
yine kendi delüzyonlarımda boğulup abilik taslamaya başladığımı, sen (benim aksime) ailenle yaşamıyorsun bile, bu kendimi yansıtarak götümden uydurduğum psikanalitik "despit"lerime bi son vermem gerektiğini nerden anladın?/b/

File: 1637162385036.jpg (137.77 KB, 1440x850, 144:85, cullinaryarts.jpg) ImgOps Google

0e6cc No.142754[Reply]

Eskiden nasıldı bilmiyorum ama 21. yüzyılın en boktan ve en az kazandıran işlerinden biri aşçılık. 40 yaşına kadar bu işi yapıp mutlu kalabilmiş ya da akıl sağlığını muhafaza edebilmiş bir tane şef bulamazsınız.
Bir de "zor iş ama yaratıcı ve özgür bir iş" geyiklerini hep duyarsınız. ulan ne yaratıcılığı ne özgürlüğü be, ilk 10 sene ciğeri beş para etmez adamlardan küfür, mobbing hatta bazen şiddet görerek geçiyor, bu insana özsaygısını kaybettiren 10 sene sonra da maaşın %20 falan anca artıyor.

Bu dediğim sadece t*rkiye için değil, Avrupa ve Amerika için de geçerlidir. Anonlara tavsiyem sakın bu işe bulaşmayın, zanaat öğrenin kardeşim, millet mühendis, bilişimci bilmem ne olacam diye popüler kültüre uyup üniversiteleri doldurdu, bi laminent parke zemin yapabilecek usta kalmadı piyasada. Ondan sonra marangoz, tesisatçı, tamirci vs. batıya kapağı atıp evini arabasını alır, bi halta yaramaz beyaz yaka yığınlar burda "siktir olup gitmek" başlığında ağlayarak ömür geçirir.

>t. 1.5 sene otel mutfağında çalışıp geçtiğimiz günlerde sikerim yapacağınız işi diyerek işten ayrılmış ve neet bir şekilde green card sonucunu bekleyen geleceği garanlug anon kardeşiniz.

4d15f No.142784

File: 1637174671660.gif (1008.39 KB, 460x273, 460:273, 1111c59eb29c6ee306943d86bc….gif) ImgOps Google

>TAM da bu tiradı okurken köşede hell's kitchen izliyor ol

vallahi simülasyon billahi simülasyon!!!

masterchef veya hell's kitchen gibi yarışmalar yüzünden herkes mutfakta bir tür komutan-asker ilişkisi gibi bir şey var sanıyor, ki kısmen haklılar da. bilmiyorum gerek var mı böyle bir şeye ama sonuçta ortada tarifi belli bir yemek ve o yemeği daha önce yüzlerce kez yapmış aşçılar var.

>ilk 10 sene ciğeri beş para etmez adamlardan küfür, mobbing hatta bazen şiddet görerek geçiyor


katılıyorum. özellikle şu yemek yarışmalarından sonra jüri şeflere özenen dalyarakların sayısı arttı, hepsi kendini mutfakta uzman çavuş sanmaya başladı.

0e6cc No.142795

>>142784
>bilmiyorum gerek var mı böyle bir şeye
Herkes bi sakin olup, kokuşmuş egolarını bi kenara bırakıp, insan gibi işini yapsa mutfaktaki tansiyon büyük oranda azalacak. Stres kaynağı olarak işin kendisi %20 ise, mutfaktaki orospu çocuklarının durduk yere ortamı germesi %80. Tamam anlatırsın anlatırsın adam dördüncü beşinci seferde hala yapamaz kızarsın ya da bi sik yapmaz boş boş durur uyarırsın, eyvallah da en ufak ilk hatada boğazındaki damarlar belli olasıncaya kadar bağıran dalyaraklar var.

Sırf "bu iş böyle yapılır hajum" gerikafalılığından ve şef olana kadar eğitimini küfür yiye yiye aldığından, tüm bunların üstüne 20 senedir böylesi boktan şartlarda çalıştığı halde hala adam akıllı bir 9-10 bin kamal maaş göremediğinden hepsi insanlığını yitirmiş. Hepsinin anasını sikim, 1.5 senede saçımda 10-15 tel beyaz çıkardılar. Bi de shift bitip evlere dağılırken görsen sanki hiçbir şey olmamış, yarım saat önce adamın bacısının amına koymamış gibi vedalaşıp ayrılıyorlar şizofren ipneler.

İnternette konuştuğum Amerikalı ve Avustralyalı birkaç arkadaşıma göre işler oralarda daha berbat(mış). Sevdiğiniz herkese ısrarla söyleyin bulaşmasınlar bu işe. Herkes oturup evinde müziğini açıp yemeğini yapsın huşu içinde.

25ab5 No.142798

Ben aşçı olamam ki hep yerim yaptığım yemekleri dayanamam yani ;_;/b/

File: 1637173130460.png (1021.69 KB, 900x900, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

5676a No.142777[Reply]

4 posts omitted. Click reply to view.

57057 No.142791

zamanın ruhuna yeniliyorlar

918a9 No.142792

karEFEndi yine harlamış müslükleri. es olveyz

57057 No.142796

zamanın ruhuna yeniliyorlar/b/

File: 1636910355978.jpg (64.17 KB, 728x500, 182:125, 13407276-728xauto.jpg) ImgOps Google

82d09 No.142471[Reply]

Bokistan ne güzel bir tımarhane ya eşi benzeri yok.

>canın sıkılınca orospu roastieleri ketle

>babanın siyasi bağlantıları yardımıyla krallar gibi dışarı salsınlar
>dışarı çıkınca ruh hastası bokistan roastieleri kadın öldürdüğünü duyunca amlarını götleri daha da sulanıp kendilerini siktirtmek için sıraya girsinler
>bi orospu daha ketle
>bunu artık bi hobi olarak yapmaya başla

Ulan eminim ki bu orospu evladı ülkesinde biz ufacık bi şey yapsak hakkımızda 5 10 yıl hapis cezası verilir böyle itler de 80 90milyonun gözü önünde adeta dalga geçer gibi cinayet işleyip kırmızı halıyla dışarı salınıyor. Kainatın gelmiş geçmiş en boktan konum zamanında yaşıyoruz yemin ederim
4 posts omitted. Click reply to view.

46cd4 No.142496

File: 1636921760666.jpg (114.65 KB, 1440x810, 16:9, mgid_ao_image_mtv.jpg) ImgOps Google

>>142491
Adamın gövdesi kafa kadar genetik facia değil de nedir bu. Senin dediklerin sadece kan emici bokistan dişiyaratıkları için geçerli. Bu ülkede yakışıklı bir erkek olmak bile yetmiyor artık, aşağılık bokistan orospularının tek baktığı şey, sosyal statü, zenginlik, ruh hastası jiletçi torbacı adam yaralayan kesen bi tip olman.

c736c No.142790

>>142491
>ucuz orospular benden nefret ediyor öyleyse kendimden tiksinip intihar etmeliyim

ümitcan kekosunu alfa zannedip sonra ketlenen veya ketleneyazan dişiler benden nefret etse ne olur etmese ne olur, ben zaten hepsinden tiksiniyorum.

ac4e6 No.142794

>>142496
kadının çenesi de anabolik kullanan badici çenesi gibi. ikisi birbirini dengeler ve çocukları normal insana benzer. herkes böyle birliktelikler yapıp tohum atsa ileride çok az weirdo tip kalır./b/

File: 1637145179023.jpg (16.3 KB, 480x450, 16:15, 30b52a3b6842eff04e2302d59e….jpg) ImgOps Google

015bf No.142704[Reply]

>yanlarının vaziyeti ki taşağına verdiğin öneriyi ciddi ciddi birisi seslendirdiğinde
https://forvo.com/word/selanik_pi%C3%A7i/#tr
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

253ad No.142775


6ef82 No.142779

File: 1637173847979.png (598.86 KB, 996x868, 249:217, golden kek.png) ImgOps Google


969ac No.142781

>>142775
bence güzel kız ben parçalarım şahsen/b/

File: 1637075492629.png (1.21 MB, 1190x862, 595:431, Screen Shot 2021-11-16 at ….png) ImgOps Google

4561f No.142667[Reply]

Bu sefer ne olacak bakalım
10 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

1cad7 No.142755

>>142697
Ermeniler beyaz mı ?

e0f96 No.142773

>>142755
ermeni hanon bembeyazdı.

1cad7 No.142774

>>142773
Eee bende bembeyazım(KURALLAR.HTML)/b/

File: 1637159667139.jpg (31.19 KB, 720x400, 9:5, selahattin-demirtas-tan-it….jpg) ImgOps Google

eb164 No.142742[Reply]

hapisten bir mandela gibi çıkacağı günü iple çekiyorum
2 posts omitted. Click reply to view.

eb164 No.142747

>>142743
nereye olmayacak, adam vadideki şahin ağa gibi koca bir kitleyi içeriden yönetiyor. zaten er ya da geç içeriden çıkacak, asıl o zaman mısırını al seyret.

>>142744
tayyip alır ama analdan

a1d0e No.142748

>>142747
kurtlerin olayi bitti bununla anlas ve gelecege yonel

e694b No.142753

>>142747
Secimden once bu ve kavala salinir mi/b/

File: 1636943473695.jpg (66.27 KB, 600x339, 200:113, 1035161863_9_0_1000_560_60….jpg) ImgOps Google

90389 No.142524[Reply]

https://youtu.be/bchKhV65IuA

Erlik amına koymuş bu dızonun
14 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

0aaeb No.142637

>>142630
adamın çıkacağı programları son dakikaya kadar bekleyip iptal ettirmesi de eskiden biliniyor muydu peki ?

149a5 No.142736

>>142623
yanma(KURALLAR.HTML)

2fc29 No.142740

>>142630
akraba evliliği olduğunu bilmiyorduk mesela.

ha pardon, k*rt yazmışsın oraya./b/

File: 1637051051968.jpg (53.43 KB, 599x640, 599:640, Ortalamatcvatandaşı.jpg) ImgOps Google

8902b No.142640[Reply]

>ekşiye gir
>doların yükselmesinin insanları çıldırtmıyor oluşu

Halktan kopuk ekşiciler ne zaman gerçeklerin farkına varacak?
3 posts omitted. Click reply to view.

d2deb No.142648

>>142644
ekşi anketlerinde akape %13 çıkmıyor nasıl halkın kendisi

c8710 No.142655

insan içinde bulunduğu duruma ayak uydurmak üzere tasarlanmıştır. dolar her gün yükseliyorsa bu her gün olan sıradan olaylar kategorisine girer. insan her gün aynı şeye şaşıramaz.

98c15 No.142698

gerçek bu değil çünkü anon. akpde ciddi kopuş var. şuan %40+1'i forsluyorlar seneye %40'ı da göremeyebilirler./b/

File: 1636909513107.jpg (62.44 KB, 2104x1560, 263:195, IMG_20211114_200339_resize….jpg) ImgOps Google

6eb52 No.142466[Reply]

rate my low level battlestation
26 posts and 11 image replies omitted. Click reply to view.

b4321 No.142689

öğrenci misin?

695dc No.142692

>>142679
kola yerine ice tea iç bence, ciddi anlamda berbat çünkü

90271 No.142693

>>142679
>>142692
bu anonun da dediği gibi kola hem mideni sikiyor hem pahalı. güzel bi earl grey çay ya da jacobs kahve alıp içebilirsin. ice tea nasıl olur bilmiyorum/b/

File: 1637081100533-0.jpg (3.47 MB, 2340x4160, 9:16, IMG_20211116_193557.jpg) ImgOps Google

File: 1637081100533-1.jpg (3.19 MB, 2340x4160, 9:16, IMG_20211116_193654.jpg) ImgOps Google

9a5e3 No.142680[Reply]

kapı kenarı hasar aldı nasıl eski haline getirim, japon yapıştırıcısı+noodle mene midir yapsam işey yarar mı? bide hasarlı yeri boyamak için nasıl bi şey almam lazım tek kullanımlık boyalar var mıdır?
2 posts omitted. Click reply to view.

01db6 No.142684

>>142683
el becerin yoksa hep sikersin suntayı sen bilirsin

2d12d No.142685

>>142681
>küçük yeri kapatmak için macun almak pahalıya kaçıyo
200 gramı 5 lira falan.

>şimdi bi kaç videoya baktım heralde çin makarnası işey yarıyo tek sıkıntı kapı rengiyle uyumlu boya

2 lira ucuza mal etmek için işleri aşırı karmaşıklaştırıyorsun, sen Bakir misin?

9a5e3 No.142686

>>142685
>200 gramı 5 lira falan.
eh baktım doğruymuş, bildiğin bi boya var mı gogılda sadace kova boyalar var spery mi almam lazım/b/

File: 1637023660380.jpg (27.53 KB, 614x818, 307:409, armenianhauntingposter2.jpg) ImgOps Google

d3432 No.142621[Reply]

3 posts omitted. Click reply to view.

b3277 No.142638

>>142636
ne diyor?

5c4c7 No.142658

>>142638
Money, money, money
Always sunny
In the rich woman's world

d0a10 No.142660

>>142638
Tuvalet kağıdı/b/

File: 1636929160907.jpg (112.96 KB, 478x640, 239:320, ab67706c0000bebbfb97cec32d….jpg) ImgOps Google

e1c30 No.142513[Reply]

Özellikle son birkaç yıldır orada burada "ben beyaz türküm, intikam alacaz" diye gezen, kendini beyaz sanan, ittihatçilik oynayan, götten uydurma türkçü mitolojilerle orada burada meneler sıçan embesillere çok rastlar oldum. Bilhassa reddit ve twitter'da bol bol yuvalanır olmuş bu yamtarlar. Eski çan tahtalarında itin götüne sokulurlardı şimdi buralarda da yuvalanmışlar. Meneler ciddiye alınmış, ideoloji haline gelmiş. Size hatırlatan yok o yüzden ben söyleyeyim: embesil oğlu embesilsiniz oğlum siz. Kendine ülkücü diyemeyen ülkücüsünüz. Daha nasıl anlatayım ki? 2016 abd seçimlerinden beri /pol/'dan çıkan her alt-right sıçmığını ne ara yedirdiler size? Başınızdaki her belanın müsebbibi olan ülkücülerle, akplilerle, kemalistlerle aynı düşünceleri paylaşmaktan hiç mi kıllanmıyorsunuz? Dünya tarihinin son 100 yılına bakıp da sağcılarla aynı safta yer almayı nasıl ciddi ciddi yedirebiliyorsunuz kendinize :D
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

ff640 No.142628

En azından k*rt değilim. Bu bile beni Türk olmama rağmen milyonlarca bonobodan ve gominis adı altında bu bonoboların milliyetçiliğini yapan Maçoğlu gibi kekolardan üstün kılar.

f6ab8 No.142632

>>142628
>yaşasuuunn dünyanın en boktan değil sondan ikinci boktan ırkıyım, şükür rabbime

Uzun suredir gördüğüm en cringe post.

35d81 No.142653

>>142628
>k*rt değilim
>trk değilim
nerlisin anon, athırsızı değilsindin inş/b/

File: 1636900428191.jpeg (15.25 KB, 686x447, 686:447, images.jpeg) ImgOps Google

1ff8f No.142445[Reply]

>2022
>hâlâ 'camide bira içtiler ;_;' edebiyatı yapmak

psikolojik üstünlüğü kaybettiğini ve savunma pozisyonuna geçtiğini söyleyebilir miyiz?
14 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

53b5c No.142613

>>142609
>ordu parlamentodan daha demokratik bir yasa çıkardı

Bu bile failed state'in en güzel örneği. Zamanında Pinochet'de aynısını yaptı ama saman alevi gibi parladı ve söndü, şimdi ülkesinin 90 milyar dolar borcu var.

Konuyu çok fazla cıvıtmadan anlatmak istediğim şeye geleyim, halk kendi özgül iradesi ve bilinciyle bir şeyleri değiştirmediği sürece bi yarrak olmaz. İnsanlık tarihinin son 300 yılı "x, y gelecek her şey düzelecek" diye yakoben değişimlere umut bağlayan kitlelerin göte gelmesinden ibaret. Türkoların bunu hala görmemekteki ısrarı tuhaf.

2490f No.142614

Tece'nin failed state olmasının sebebi yarım yamalak uygulanabilmiş jakoben devrimdir. Tece halkı hiç-bir zaman demokrasi, insan hakları, eşitlik ve adalet vs. talebinde bulunmadı. Tece halkına şu an sahip olduğu bütün haklar İttihat ve Terraki remnantı bir avuç subay-aydın tarafından tepeden inme şekilde verildi. Jakoben,tavandan tabana doğru yapılan devrimlerin başarıya ulaşması için irade ortaya konulması gerekir fakat post kemal dönemdeki yönetimin gerekli olan bu iradeyi ortaya koymaması nedeniyle halk devrimi içselleştiremedi.

Anadolu irfanı, yargı ve ordunun üst kademelerinde klikleşmiş kemalistler tarafından dizginleniyordu. Ergenekon-Balyoz ile orduda, 2010 anayasa değişikliği referandumu ile ise yargıda bulunan kemalistlerin purgelenmesiyle birlikte anadolu irfanı ülkeye hakim oldu ve tc orta avrupa-balkan ülkesi seviyesinden tam bir ortadoğu ülkesi seviyesine düştü.

03fab No.142629

Bu ülkenin başında bir ekonomi bakanı yokken dolar düşüp ekonomi düzelme emareleri göstermişti hatırlatırım. Ülke şu an bilerek ve isteyerek kötü yönetiliyor, bu sayede yandaşlarının torunları bile servet sahibi doğuyor. Ha Tayyip gidince bir Orta Avrupa ülkesi refahına ulaşmayacağız elbette fakat çok çalışırsak Balkan ülkeleri refahı hayal değil./b/

File: 1636978628901.png (413.45 KB, 800x771, 800:771, 54f.png) ImgOps Google

0effc No.142559[Reply]

Diyelim ki 2100 yılında bir güneş fırtınası yüzünden tahta.se dışındaki tüm internet, tüm dijital veriler ve tüm insanlığın hafızası silindi; insanlık, geçmişini anonlarımızdan nasıl öğrenirdi?
4 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

d6695 No.142568

internet birbirine bağlı harddiskler olduğuna göre sadece tahta.se’nin kalması için o sunucunun ayakta kalması lazım.

kaldı diyelim. bu veriler dijital olduğu için (fiziksel olan rosetta stone bile o kadar zaman çözülemedi) bizim dilimizi ve harddisk mekanizmasını çözmeleri gerekir, o yüzden muhtemelen çözemeyecekler.

a1c33 No.142618

File: 1637015281458.jpeg (5.56 KB, 211x238, 211:238, images - 2021-11-16T01274….jpeg) ImgOps Google

Geçen belgeselde izledim bir grup var imiş daha doğrusu bir proje Wikipedia acil durum hareketi. Tldr bir grup gönüllü bir felaket olması durumunda deliler gibi Wikipedia sayfalarını çıktı alacak.

Şahsi fikrim ahir zamandayız yani son zamanlar ben bunun bir ehemmiyetinin olduğunu sanmıyorum zaten antik mısırdan ne kaldı bize geriye? Şekil alakalı

2ab1b No.142620

>>142618
>bir grup gönüllü bir felaket olması durumunda deliler gibi Wikipedia sayfalarını çıktı alacak.
çok zor olmasa gerek 1-2 günlük iş| Catalog
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]