[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1655896172577.jpg (77.47 KB, 1200x800, ds00244.gallery_full_top_l….jpg) ImgOps Google

c6235 No.864

yarış motorlarında gidon kilitliymiş dönmüyormuş. yön vermek motoru yatırarak ayarlanıyormuş. böyle bir şey mi varmış lan kitli gidon mu olur.

03f55 No.866

motoru yan yatırmasalar hızlı giderken birden döndüklerinde takla atarlar. ağırlık merkezini olabildiğince yere yakın tutmak zorundalar.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]