[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1655274188018-0.jpeg (147.79 KB, 1180x783, 08FC5E78-D550-41D5-95C5-2….jpeg) ImgOps Google

File: 1655274188018-1.jpeg (336.67 KB, 1782x1444, 304D408F-4B80-4B6E-BF84-7….jpeg) ImgOps Google

File: 1655274188018-2.jpeg (126.55 KB, 644x682, 993EA564-539E-4AB9-9385-0….jpeg) ImgOps Google

be1c7 No.856

prototiplerin birbirlerine benzemesi ne anlama geliyor? ihale açılıyor, şu özelliklerde bir araç istiyorum deniyor, şirketler katılıyor ama tasarımları benziyor. ihale açılırken istediğim araç buna benzesin mi deniyor? farklı şirketler neden aynı tasarımlarla katılıyorlar?

bede0 No.857

buna benzesin demeye gerek var mı? istenen özellikler zaten olabilecek tasarımları yeterince şekillendiriyordur.

49288 No.858

File: 1655724649191.png (8.53 MB, 2544x2136, ClipboardImage.png) ImgOps Google

her zaman öyle olacak diye bir şey yok. vietnamdaki başarısızlıktan sonra lightweight fighter program ile ortaya çıkan prototipler bunlar. birisi seçilip f-16’a dönüşüyor diğeri de çöpe atılmayıp f-18 oluyor.

böyle bir şey yaşanmasındaki temel sebep f-16 tasarımcılarının biraz abartıya kaçması(ortalamadan uzaklaşması).

2e1d2 No.883

>>857
zekice bir cevap[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]