[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1615064914794.jpg (46.35 KB, 1239x644, a123.JPG) ImgOps Google

3f8b3 No.656

Yoncalıya ve bazı sitelere girerken bu hatayla karşılaşıyorum. Sebebi ne bilen var mı? Denemediğim bir şey kalmadı ama düzeltemedim. Sadece VPN açıkken girebiliyorum. Telekomun yeni sansür metodu mu, yoncalıdan ban mı yedim yoksa başka bir şey mi? Cloudfire'a mail attım ama sadece site sahiplerine yardım edebiliyoruz falan dediler. Son umudum sizsiniz, internette de bulamadım çözümü.

10b4c No.657

>>656
durum tamamen sunucuyla alakaklı. neredeyse ocak ayından beri yoncalı nsfw açılmıyor mart itibariyle sfw tahtalar bile arada bu hatayı veriyor ve çok yavaş. tahminim ise 4chan'in yavaştan ban getireceği

ed34e No.658

yoncalı tahtaları channel isimli bir urlye taşıyor? neden?

3f8b3 No.659

>>657
ben başka bir şeyden şüphelenmeye başladım. cloudfire istanbul serverında sansür uyguluyor anladığım kadarıyla. Mesela pastebin'e de girmiyor aynı hatayı veriyor. Orası da yoncalıyla beraber yasaklanan yerlerden biriydi.

>>658
4chan gore çıplaklık
channel normie kaçkınları mekanı gore/nude yasak

fa783 No.660

hay sokayım bugün bana da oldu/oluyor

fa783 No.661

>>660
ekleme: yoncalıyla bir alakam yok. başka temiz sitelerde oldu[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]