[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1612040520654.jpg (283.61 KB, 922x934, 96696321_3439658532735501_….jpg) ImgOps Google

039db No.619

kullandığınız işe yarar chore eklentilerini paylaşsanıza anonlar

benim kullandıklarım;

ublock
spydrop
pushbullet
gofullpage
the great suspender

1c17b No.620

Universal Bypass
Decentraleyes
WebRTC control
User-agent switch
Smart Https
h264ify
View-image
Hover Zoom+

bunlar ile füzgün web gezintisi yaparsın. Ayrıca ublock'u sil ublock origin kur. ikisi farklı.

039db No.621

>>620
>Hover Zoom+

bunun yerine Imagus öneririm anon

01fea No.622

>>621
sebep?

ee2b8 No.623

>>619
umatrix kur gerisi boş

163fe No.631

Uzantılar
- adguard
- decentraleyes
- privacy badger
- canvas blocker
- skip redirect
- user agent switcher
usersciptler
- anti adblock killer
- antiadware
- bypass google sorry (recaptcha) (free vpn kullanırken çok işine yarar)
- direct download from google play
- linkify plus plus
- remove google click tracking
- show and reload broken images
- url shortener unshortener

Ve chrome yerine ungoogled chromium veya drm içeren içerikle (netflix-spotify) işin varsa brave öneririm.

49b2d No.632

>>620
Ne boş eklentiler kullanıyorsunuz. about:config’ten de halledebiliyorsun eklenti kurmak yerine xd
Bak the great suspender virüms çıkmış zaten xd

163fe No.633

>>632
fazla eklenti kullanmakta kaynak sıkıntın yoksa eğer benim gözümde -kapalı kaynak kodlu ne idüğü belirsiz bir eklenti kullamadıkça- bir sıkıntı yok gözümde.

be88a No.641

>>632
about:config ile url bazlı işler yapamazsın. dahası mesela universal bypass'ın yaptığını yapma şansın yok veya ublock origin'in. evine raspberty pi alıp pi hole kurarsan tabi eklenti kurmana gerek kalmayabilir orası ayrı.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]