[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1579165729621.png (124.75 KB, 624x364, 12:7, ClipboardImage.png) ImgOps Google

93b38 No.411

Yazıcı ile bir şey yazdırırken çift/tek sayılı olanları yazdırma mantığı gibi, ikişer yazdırma olanağı var mı? Mesela 1-10 arası sayfası olan bir belgeyi 1,2,5,6,9,10 sayfalarını yazdırmak için elle yazmak dışında ne yapılabilir?

1f45a No.416

>>411
Yok mu yazıcıdan anlayan?

1e603 No.417

>>416
sacma sapan bir sey sorulmus yaziciyla alakasi yok ki bunun.

4da9c No.418

File: 1579985279778.png (56.78 KB, 275x183, 275:183, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>417
İş yazıcı ile. Elimde 400 sayfalık bir belge var. Bu belge çok büyük fontlu, bu yüzden her yüze iki sayfa yazdıracağım ama aynı zamanda arkalı önlü olacak. Arkalı önlünün mantığı önce tekleri, sonra çiftleri yazdırmak ama bunu tek sayfaya iki yüzlü mantığını da ekleyince sıçıyor malesef.
Mesela çift yönlü ve her yüzde iki sayfa şeklinde çıkarttım. Bunu kitapçık yaptığımda ön sayfada 1 ve 3, arka sayfada 2 ve 4 olacaktır. Ben ise ön sayfada 1,2 arka sayfada 3,4 yazmasını istiyorum. Bunun tek çözümü önce "1,2,5,6,9,10,13,14,…" sayfalarını yazdırıp sonra "3,4,7,8,11,12,…" sayfalarını yazdırmak. İnternette araştırdım ama verdiğim aralıkta böyle bir liste çıkaran bir uygulama bulamadım, yazılım bilmediğim için de kendim yazamam. Bunun dışında aklıma gelen tek yol her kağıdı çıktıktan sonra ters çevirmek ki bu 400 sayfalık bir metinde 100 kere kağıt çevirmek demek.

bb46b No.419

>>418
sayfalarin sirasini kendin elle degistir ondan sonra duz yazdir, yazici meselesi degil.

d9235 No.420

>>419
400 sayfalık şeyin sırasını nasıl değiştireceğim? Elle değiştirmek bile daha az süre alır.
>Yazıcının meselesi değil
Copycenter larda bunu yapıyorlar ama orosupu çocukları oldukları için "biz direkt çıkarıyoruz, olay pdf'de" diyorlar ve her biri 500 sayfalık 200 kitabı tek tek editlediklerine inanmamı bekliyorlar. Ekstra olarak istediğim şekilde örüntü yarayacak bir site de işimi görecek, şöyle bişey mesela.
-2'den başla
>1. Aşama öncekine 3 ekle, listeye yaz
>2. Aşama öncekine 1 ekle, listeye yaz
>3. Aşama 1. Aşamaya dön
Şu şekil 400 e kadar liste çıkaracak mesela. Çok zor olmasa gerek ama malesef yazılım bilmiyorum.

bb46b No.421

>>420
pdf'de sayfa yerlerini degistirmek cok kolay gercekten yapilmayacak is degil.

yazici meselesi degil soyluyorum, yaptigin icin yazilim meselesi.

c23f9 No.422

>>418
Pdfi texte çevir. wordde düzenle. Tek çift yazdır.

a0f93 No.693

muhtemelen OP’a faydam dokunmayacak ama şu tam aradığınız şey olabilir.

https://shreevatsa.net/mobius-print/[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]