[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1567600677089.png (41.27 KB, 300x150, You_(TV_series)_intertitle.png) ImgOps Google

fd356 No.345

you! aldığımda bildirim gönderecek bir opera eklentisi yapsanıza bana. teknik olarak mümkünse tabi

fd356 No.346

sürekli tahtayı kontrol etmek istemiyorum

eff19 No.347

File: 1567610080555.png (57.23 KB, 1012x622, dollchan extension tools.png) ImgOps Google

>>345
dollchan bu iş için çok güzel bir eklenti tabii operada yok ama eğer tampermonkey ile kullanılabiliyorsa operaya da uyarlanabilir

539df No.348

>>347
bu ozellikler tahta da calisiyor zaten. ama anon sadece you icin istemis.

1412e No.349

>>348
ben tahtada değilken uyarmalı

b000b No.350

>>349
kisa mesaj mi atsin nasi olacak o?

17c2b No.351

>>350
eklentinin iconunda kırmızı ünlem çıksın işte

b000b No.352

>>351
onun yerine siteyi acik birak browserda tirad acildikca icon yaninda sayisi yaziyor zaten.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]