[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1532018211429.jpg (56.94 KB, 359x490, 359:490, 63eef6fffc4d142ef2e757c180….jpg) ImgOps Google

d75c5 No.17

yasaklı sitelere ne yaptıysam giremedim anonlar. proxy, vpn hatta goodbyedpi bile fayda etmedi. ne yapayım vaz mı geçeyim?

4b053 No.19

Vpn kullandigindan emin misin?

6a203 No.20

bu giriyi yazabilmek için freegate indirdim
ne yapmalı ne kullanmalı /g/ardaşlarım

91602 No.21

şu yılda halen daha yasaklı sitelere girmeyi öğrenemediyseniz öldürün kendinizi normi sıçmıkları

bf42c No.22

>>21
bu şerefsizi boşver, sıçanlık dayanışması nedir anlayamamış
>>17
goodbyedpi cmdelerden 3 yazan ile çalışması lazım

b917e No.23

>>22
>sıçanlık dayanışması

op sana destek veriyorum öldür kendini.

d75c5 No.24

>>21
kardeşim yoncalıya bir şekilde giriyorum ama proxy ile girince katalog çalışmıyor + post atamıyorum. yoksa porno siteleri benim için erişilmez değil, benim istediğim yoncalı'da gönül rahatlığıyla takılabilmek.

>>22
hepsini tek tek denedim anon, fayda etmedi. artık nasıl engelledilerse bazen proxy bile hata veriyor.

4b218 No.29

>>24
goodbyedpi çalışıyor yoncalıda tekrar dene

d017a No.727

File: 1621715265807.jpg (3.78 MB, 3120x4208, 195:263, IMG-20210515-154944-3.jpg) ImgOps Google

>>29
ben giremedim

79cc7 No.728

>>727
Az popüler internet sağlayıcıları bu tarz siteleri engellemiyor anonlar, bilginize.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]