[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/fit/ - Fitness

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1596480542922.jpg (116.94 KB, 620x349, 620:349, Hanging-Leg-Raise-3-Mistak….jpg) ImgOps Google

2a823 No.22

core hareketi olarak nizami bir şekilde 4 set hanging leg raises yapıyorum yeterli mi?

d39e3 No.23

File: 1596481284317.jpg (47.72 KB, 628x471, 4:3, abs.jpg) ImgOps Google

parkta mı yapıyorsun salonda mı? ben evde yapıyorum bir şeyler. takip ettiğiniz bir program varsa yollayın gelsin.

09abd No.24

>>23
gün 1 genel olarak kol, plank ve şınav
gün 2 bacak ve omuz, her set arasında 3 dakika 12 saniye (toplamda 16 dakika) 8 kmph koşu
gün 3 göğüs, üst göğüs, fly
gün 4 boş
hepsi odamın rahatlığı içerisinde

d39e3 No.25


09abd No.26

>>25
başlangıç seviyesi veya ileri gitmek için motivasyon arıyorsan öneririm, tanıdığım biri de spor yapmaya ve spor salonuna gitmeye böyle başlamıştı

2ef80 No.27

>>24
omuz için hangi egzersizleri yapıyorsun anon?

09abd No.28

File: 1596485143661.png (15.06 KB, 600x800, 3:4, ilintili.png) ImgOps Google

>>27
Omuz konusunda çok kapasitem olmadığını düşündüğümden dumbell side raise, front raise, shrug ve adını hatırlayamadım ilintili görseldeki hareketi yapıyorum anon.
Okuduğuma göre yüksek ağırlıkla otistik deadlift yaparsan omuz ve trapezlerine yararı oluyormuş.

0177b No.29

Burada bir ustad vucut gelistirme ile ilgili oldukca bilimsel bir sekilde kirmizilari vermisti bir tiradda. Squat yapmanin sacmalik oldugunu her turlu formda sakatlik birakabilecegini yazmisti. Kaydeden varsa atabilir mi

59723 No.30

File: 1596638375602.jpg (60.86 KB, 1000x563, 1000:563, seated-dumbbell-russian-tw….jpg) ImgOps Google

russian twist. cayır cayır yakıyor karnı.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]