[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1579832198706.jpg (27.13 KB, 640x425, 128:85, 81921224_1151730238551299_….jpg) ImgOps Google

e8db5 No.68718

9. sınıfım çok eziliyorum lütfen yardım öncelikle boyum çok kısa. birazda çekingenim. bütün gün sıramda oturuyorum. tenefüslere çıkmıyorum hiç. arkadaşım yok sınıfta. sınıfta herkes eziyor beni. derste kağıt atıyorlar üstüme. el şakası yapıyorlar. karambol yapıp üstükme yükleniyorlar. ben gülümseyip geçiştiriyorum. sınıfın bi tane piskopatı var. geçen gün kızlarla konuşuyor arka sırada. beni çağırdı yanına. gittim. bana neden selam vermedin diyip tokat attı. kızlar falan güldü. ezik falan dediler. bende rezil olmamak için acımadı dedim. birdaha vurdu tuvalete ağlamaya gittim. sınıfa geldiğimde bütün defterlerimi çöpe atmışlar. yürürken sırtıma tükürüyorlar çaktırmadan. bi bakıyorum tükürük içinde ceket.ne yapsam acaba? abim akrabam falanda yok hiç. acaba sesimi çıkarmadan okulun bitmesini falan mı beklesem. zaten çok sert vurmuyorlar. tükürük olayı beni üzüyor sadece.

d51e7 No.68719

çantanı da camdan atıyorlar mı anon?

71d84 No.68720

File: 1579834174190.gif (205.94 KB, 498x498, 1:1, tenor.gif) ImgOps Google

Witcher göt temizler ovalar parlatır

d85b1 No.68721

açık lise oku. lisede ömür çürütülmez.

65c76 No.68722

File: 1579837992892.jpeg (12.65 KB, 477x268, 477:268, images (3).jpeg) ImgOps Google

Minnak anon bir kez daha bu başına geldiğinde bunu sana yapana okkalı bir yumruk at ve sağlam bir dayak ye, böylece erkekliğe ilk adımını atmış olacaksın ve göreceksin ki sana gösterilen saygı sihirli bir biçimde 2x artacak, göreyim bakayım.

0d0fd No.68723

File: 1579843532956.jpg (172.66 KB, 1080x1080, 1:1, 73029330_685224115219829_2….jpg) ImgOps Google

3 ay boyunca spor salonuna git, haftada 6-7 gün push-pull split uygula. yaşıtlarının en az %95'ini dövebilecek, geri kalan %5'ini de caydırabilecek konuma gelirsin.

713d6 No.68724

>>68723
Gurmuzu

87a13 No.68725

nerenin kopya makarnası bu

0d0fd No.68726

>>68725
inci veya domalanhacer

f5605 No.68741

>>68723
Push-Pull split kırmızı haptır. Saygılarımızı sunarız[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]