[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1572717543190.jpg (33.58 KB, 428x431, 428:431, chinletism.jpg) ImgOps Google

f2171 No.61219

çenesi böyle anon var mı? bu tiradı eskiden veya zihnimde açmış olabilirim ama bu çok zihnime takıldı. geçen ilk kez 2 aynayla profilime baktım resimdekinin biraz zayıfıyım adeta travma geçirdim. önden normal duruyorum yandan yüzü eriyen bir mahluk gibi duruyorum. vax.

47d6a No.61220

>>61219
Benim de aksine çenem yandan çok uzun duruyor.

32a28 No.61221

>>61220
A L F A

afcc3 No.61222

File: 1572720877797.jpg (563.5 KB, 2032x1328, 127:83, IMG_20191102_215347.jpg) ImgOps Google

nasıl iyi mi

eb316 No.61223

File: 1572721315879.jpg (360.6 KB, 460x345, 4:3, beni-sabit-kanca-kadar-tan….jpg) ImgOps Google


f2171 No.61224

File: 1572721526737.jpg (193.04 KB, 400x634, 200:317, 1385978726710.jpg) ImgOps Google

>>61222
normal dur anon ben de öyle dursam düzgün görünürüm.

gençkenki fotoma baktım elmas gibi çenem varmış o ara ne olduysa suratım çökmüş. vallaxi billaxi tallaxi yahud karikatürüne benzedim.

afcc3 No.61228

>>61224
normali bu

f2171 No.61229

File: 1572723322343.jpg (14.14 KB, 726x449, 726:449, forward-neck-posture1.jpg) ImgOps Google

>>61228
başını yukarı kaldırmışın. bunun gibi diyorum.

afcc3 No.61230

>>61229
aynı yine

f2171 No.61232

File: 1572724478452.png (88.64 KB, 363x475, 363:475, 1498020708623.png) ImgOps Google

>>61230
ilginç…

11c1b No.61330

çocukluğundan beri ağzından nefes alanlarda böyle oluyor

9a733 No.61407

File: 1573104172448.png (375.77 KB, 502x484, 251:242, fffggg.png) ImgOps Google

her keko gibi sakalla kamufle et

aa10e No.61433

File: 1573133884231.png (396.51 KB, 506x519, 506:519, 5254435.png) ImgOps Google

>>61330
çocukluğu geç şuan bile bi 4-5 yıl ağzından nefes alsan farkı görürsün

f2171 No.61463

>>61433
brutal.

benim fotolarımda da bu fark var işte.

cc889 No.61473

>>61433
eski hali daha iyi. amaç onu göstermek mi? yoksa 16 yaş düzelmiş hali diye göstermek mi?

aa10e No.61538

>>61473
14 yaşında başlayan üst solunum yolu enfeksiyonları yüzünden ağzından nefes alma alışkanlığı edinmiş tedavi sonucu değil yani. tozlu rutubetli kirli ev ortamından yeni evcil hayvan almakla falan başlıyor genelde

>>61463
https://www.instagram.com/aise_cemile/ bu kadın tedavisini yapıyor paran varsa git

efbfd No.61540

>>61538
nefes aldığın yeri değiştirince kemik niye yer değiştiriyor bana bunu açıklayın

aa10e No.61541

File: 1573258798855.jpg (10.36 KB, 300x182, 150:91, factors2-300x182.jpg) ImgOps Google

>>61540
ağzından nefes aldığında dilini damağında tutamıyorsun[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]