[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1568141778019.jpg (523.75 KB, 2495x2465, 499:493, murat free.jpg) ImgOps Google

92bc7 No.56713

>metrobüse bin
>arka taraflara cam kenarına geç
>birkaç durak sonra karakısrak binsin
>yanına otursun
>165 boylarında, spor yaptığı belli olan taş gibi bir vücut, kaslı bacaklar ve göt, güzel bir yüz, arkadan toplanmış kıvırcık saçlar
>ona odaklanmamaya çalış fakat sikin şahlansın
>sürekli kadına gözün kaysın
>fark edilmemek için şekilden şekile gir
>millet bakıyor mu acaba diye gözünü camdan içeriye de çevireme
>terle ve kızar
>25 dk sonra inene kadar azap çek
>mfw indikten sonra

0d9a1 No.56714

>>56713
bakir sana bir kız bulamıyor mu anan baban

92bc7 No.56715

>>56714
bakir değilim

be303 No.56716

File: 1568142687789.jpg (19.44 KB, 452x678, 2:3, images (1).jpg) ImgOps Google

>>56713
Her gün metrobüs kullanan biri olarak söylüyorum, kızlarda erkekleri kesiyor benim gibi adama bile bakıyorlar ama nasıl sohbet açacağımı bilmiyorum.
Ne diyeyim yani
-Pardon müsaitseniz sizi bi' sikebilir miyim? mi diyeceğim.
Her sabah Gayrettepe metro durağında karşılaştığı bi' kız var güzel ama ne diyeyim, nasıl yanaşayım.

b575b No.56718

>>56716
kalça bölgesinin nasıl koktuğunu sor

dcc93 No.56761

>>56716
önce bakış hayvan.

6fe5d No.56900

>>56761
Bakışıyorum anon kız saçıyla falan oynamaya başlıyor ama kız gelip de bana 'müsaitseniz beni bi' siker misiniz?' demez[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]