[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1565738797508.jpg (37.38 KB, 980x450, 98:45, Keralchurchconfessions-707….jpg) ImgOps Google

89d9e No.53711

günahlardan arınmanın yolu 35 geçişli gutmanndan geçiyor. daha sonra altyaşın birine hdd'yi satıyorsun.

b453a No.53713

Eğer hdd'de gerçekten belalı bir şeyler varsa fiziksel olarak kurtulmak daha mantıklı, o kadar sorunlu bir durum yoksa o zaman ne gerek var?

899da No.53715

>>53713
satınca fiziksel olarak kurtuluyorsun işte. bir de para alıyorsun ohhhh.

fdd0a No.53737

>>53715
sotonco fozoksol olorok kortoloyorson

sittimin salağı sattığın adam seni fişlemeyecek mi(KURALLAR.HTML)

a4ea7 No.53758

bir keresinde 2.el ssd almıştım. adamı karısıyla fotoğraflarını recuva ile kurtardım. şifrelenmiş bir ssd ya da hdd'ten allax 125cc inse veri kurtaramaz.

d091c No.53844

dban

66ec4 No.53847

Bir keresinde harddiskim bozulmuştu. Bir arkadaşım, anakartı gümlemiş laptopundan çıkarıp 320lik bir harddisk vermişti idare etsin diye geçici süreliğine. Tabi bir çan sıçanı olarak geçmiş dosyaları taratayım bakalım ne çıkacak dedim. Ablasının amını çektiği fotosu falan çıkmıştı. Bir de sütyenli fotosu vardı farklı bir zamanda çekilmiş.

Fotolara attırıp sonra silip 3 kez wipe ettim. Çocuğa da bundan hiç bahsetmedim.

Blogumu okuduğunuz için teşekkürler.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]