[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1565654297719.jpg (1.66 MB, 1080x1794, 180:299, 20190811_210947.jpg) ImgOps Google

5f88f No.53651

anonlar aranızda askerliği rdm olarak yapmış olanınız var mı? nasıl geçti? kısa/uzun/bedelli her türlüsünü merak ediyorum. dövmelerim yüzünden ben de rdm yapmak zorunda kalacağım. kimileri kebap kimileri angarya olduğunu iddia etmiş. sizin deneyimleriniz neler?

1afc1 No.53654

File: 1565656703108.jpeg (21.22 KB, 480x476, 120:119, 1560079011118.jpeg) ImgOps Google

götünü siktikten sonra faça ile baş harflerini kazıyacaklar kül tabağı

461b0 No.53655

File: 1565656969538.webm (5.87 MB, 640x480, 4:3, russianarmy.webm) ImgOps Google

Yandın OP.

83676 No.53656

>>53655
bunlar sadece rus ordusunda mı var yoksa sovyet atmığı tüm ülkelerde var mı?

6a256 No.53657

File: 1565662431405.jpg (125.5 KB, 640x640, 1:1, going straight to hell.jpg) ImgOps Google


d9c7b No.53659

File: 1565665021145.png (229.8 KB, 800x800, 1:1, goode.png) ImgOps Google

rdm nedir?

t. çürük raporlu

461b0 No.53660

>>53659
Allah nasıl?

b2160 No.53678

maskeni düşürmezsen rdm yapmıyorsun.

198e8 No.53679

şans bu işler
aynı özellik ve göreve sahip iki kişi farklı yerlerde farklı muamele görür
aynı takımda olduğun ranzanın üstünde yatan er kıyak askerlik yaparken, seni düzebilirler

5f88f No.53695

>>53678
dövme var anon kocaman, otomatik almıyorlar mı dövmelileri rdm'ye?

4685d No.53698

>>53695
arkadaşımın her yeri dövme, astigmatı var, 170 boyu var, ince yapılı ve Van'da komandoydu, hayatında mont giymemiş adamı -48 derecede donmuş kışlaya su getirttiriyorlardı. hatta 8 yıl önce yaptı geldi askerliğini, (şimdiki şartlardan daha zor ve constant terör bölgesi) türkçe bilmeyen bir kürdo ile aynı mevzide 14 ay nöbet tuttu, baskın yedi. ulan adamın komutanı 20 metre ilerdeki araçta taranarak şehit ediliyor ancak görünen o ki insan normale dönüyor op. zorundasın buna. herifin ikiz kardeşi ölüyor ergenliğinde, babası açık kalp ameliyatı oluyor bunun yanına taşınıyorlar, tek maaşla 5 kişiye bakıyor. sürekli bir şeylere saplantılı kalarak yaşayamıyorsun.

sürekli korkmaktan vazgeç, taşaklarını eline aldığın an gerisi kendi kendine gerçekleşiyor zaten. aptal olmazsan hiçbir engel önünde duramaz, dövme, rdm vs. falan korkmana gerek yok, her hıyarı olana elinde tuzlukla koşma, ben şuyum ben buyum diyenden de korkma.

83676 No.53712

>>53698
laik devletin şehidi olur mu?

5f88f No.53742

>>53698
sağol anon uzun uzun yazmışsın, korkudan değil meraktan açtım zaten tiradı. korkunun ecele faydası yok.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]