[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1565618858636.mp4 (238.21 KB, 480x270, 16:9, omCiyNQlM1uyn9Zl.mp4) ImgOps Google

1a79a No.53623

>Uyku düzenini düzeltmek için 2 gün uyuma
>Yatak odasına geçip son fapfapını çekip uyumaya kalkış
>Üst kattaki dul karının belalısı dış kapıyı açmıyorlar diye benim zili defalarca çalsın
>Zil sussun diye evdeki tüm şalterleri indir
>uyumaya geçerken K*rt p*çinin bağırışmaları uyutmasın
>dolaptan soğuk suyunu içip üstünü giyin
>adrenalin patlaması ve çarpıntı, anksiyete eşliğinde herifle yüzleş
>"Ben uzman çavuşum bu evi terk etmek için 30 saniyen var"
>Literally bodrum sıçanı olduğunu sezsin
>açık apartman kapısından yukarı çıksın
>korkudan polisi bile arayama

2.5 gündür uykusuzum. şu an herif içeride bangır bangır karıya 4.köprüyü dikmekle meşgul.

a3a44 No.53636

File: 1565639754373.jpg (7.31 KB, 209x200, 209:200, ebin.jpg) ImgOps Google

>"Ben uzman çavuşum bu evi terk etmek için 30 saniyen var"
lel.

52f28 No.53638

File: 1565640107967.jpg (72.43 KB, 800x547, 800:547, bokistansokakları.jpg) ImgOps Google

Büyük şehirde yaşamak ne kötü bir şey. Ege su'yumda böyle bir şeyle ASLA karşılaşmadım.

db8ae No.53663

>>53638
city17'den farkı yok kek.

34275 No.53669

sokağımızda alfa eksikliği başlamış. ben çocukken azıcık ses çıkardığımızda bizi uyarıyorlardı. şimdi suriyeliler her gece en az 2-3 saat yüksek sesle konuşuyor kimse uyarmıyor. 1,5 saat falan pencereden çıkıp bağırarak uyarma hayali kurdum. buna alternatif olarak kapılarını çalıp nazikçe uyarma hayali kurdum. yoksa polisi mi aramalıydım? bir ara tam kendimi gazlamışken, cama yaklaşmışken, repliğim hazırken 2.73 saniye süresince sessiz oldukları için vazgeçtim. evet kesin bundan vazgeçtim. camdan bağırmanın bazı riskleri vardı. ses tonumu, şiddetimi neyse tam ayarlayamamak mesela. sessiz sakin biriyim. ben bağırdım sanıyorken bağırmamış olabilirdim. ya da sessiz sakin biri olduğumu düşünüp sesim yüksek çıksın diye işi abartabilirdim. istediğim zaman sesim yüksek çıkıyor. ama ayar yok. bağırmanın diğer eksilerinden biri bizim evdekileri, komşuları daha da rahatsız etmek. bir diğer küçük risk onlara bağırdığımı anlamamaları. bağırışımın iplenmemesi komik olurdu

sabırlı ve ezik biri olduğumdan bu tatsız gecenin bitmesini umuyordum. ama susmadılar, susmadılar. ve ben uyuyamadım, uyuyamadım. en sonunda dayanamadım ve kapılarını çaldım. tatlış tatlış uyardım. güzel şekilde anlaştık. bunlar olurken bir diğer karşı komşu abla yaptığımı "aynen, aynen. her gece aynı" diye onaylıyordu. ya hu. ülkücü bıyıklı, sert mizaçlı kocan var. bundan önce diğerlerine kızıyordu. surilere niye kızmıyor?

dün gece benim açımdan bir ilk yaşandı. umarım bu tekrarlanmaz ama sanmıyorum. bu gece de ses çıkartırlar. medeni değiller

73844 No.53676

>>53669
>sokağımızda alfa eksikliği başlamış
ülke genelinde testosteron düşüşü var. banklarda öpüşen gençleri kovalayan dayılar nereye kayboldu?

3b918 No.53677

>>53676
yiyecek ekmek bulamadiklari icin evden cikamiyorlardir.

73844 No.53687

>>53677
yiğit muhtaç olmuş kuru soğana…[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]