[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1563315269576.jpg (19.39 KB, 236x330, 118:165, 227d9e6f2d3ccf9343783e1c81….jpg) ImgOps Google

c173d No.51349

bu lofi dalgalarını dinleyen var mı comfy mi sizce

https://www.youtube.com/watch?v=1sCCy2guhxg

c61c6 No.51364

Son 4 yıldır dinlerim. 80s tape beat+sample kullanmak özünde Jay Dee ve samurai champloonun ost'lerini yapmış olan Nujabees tarafından oluşturuldu. Aynı gün doğdular, erken göçtüler, rip üstadlar ;_;

Youtubeda mix dinlersen nadiren güzel parçalara denk gelirsin, asıl hazineler soundcloudda. Playlistimi paylaşmayı isterim, ilgileniyorsan mail at.

c173d No.51366

>>51364
şu an benim pcde olmadığım için mail açıp atmak zor ama sevdiğin isimlerden verirsen bakmak isterim.

5d9bb No.51367

>laptopta 5 dakikada yapılan boktan müzik dalgaları
>müzik

c173d No.51369

>>51367
laptopla 5 dakikada yapılmayanları başka zamanlarda dinliyorum. bu daha çok fon olarak açılıyor gördüğüm kadarıyla.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]