[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1563300664423.png (583.08 KB, 559x556, 559:556, D_maANWWsAAoE0l.png) ImgOps Google

98887 No.51300

ÜAB makûs talihimizi yenebilir mi

13629 No.51311

File: 1563302355251.gif (8.04 KB, 288x267, 96:89, everyday.gif) ImgOps Google


..
.
>1962
Sosyal demokrat reformlar eşitlik sağlayacağım derken krizi azdırır. Enflasyon ve faiz artar
>1964
Ekonomik kriz yüzünden toplumda kargaşa ve gerginlik, bölünme tehlikesi.
>1965
Merkez sağcı, piyasa ekonomicisi X olaya el atar (X=Demirel)
>1975
Krizi bir nezbe durdurabilse de X'in yarattığı zenginler bürokrasiyi hantallaştırır, ayrımcılığı arttırır, faiz yine artar.
>1977
Ayrımcılık ve zengin-fakir arasındaki uçurum solculuğa popülarite kazandırır. Sosyal demokrat Y iktidara gelir (Y=Ecevit)
>1979
Sosyal demokrat reformlar eşitlik sağlayacağım derken krizi azdırır. Enflasyon ve faiz artar
>1980
Ekonomik kriz yüzünden toplumda kargaşa ve gerginlik, bölünme tehlikesi.
>1983
Merkez sağcı, piyasa ekonomicisi X olaya el atar (X=Özal)
>1990
Krizi bir nezbe durdurabilse de X'in yarattığı zenginler bürokrasiyi hantallaştırır, ayrımcılığı arttırır, faiz yine artar.
>1993
Ayrımcılık ve zengin-fakir arasındaki uçurum solculuğa popülarite kazandırır. Sosyal demokrat Y iktidara gelir (Y=İnönü)
>2000
Sosyal demokrat reformlar eşitlik sağlayacağım derken krizi azdırır. Enflasyon ve faiz artar
>2001
Ekonomik kriz yüzünden toplumda kargaşa ve gerginlik, bölünme tehlikesi.
>2002
Merkez sağcı, piyasa ekonomicisi X olaya el atar (X=Tayyip)
>2017
Krizi bir nezbe durdurabilse de X'in yarattığı zenginler bürokrasiyi hantallaştırır, ayrımcılığı arttırır, faiz yine artar.
>2019
Ayrımcılık ve zengin-fakir arasındaki uçurum solculuğa popülarite kazandırır. Sosyal demokrat Y iktidara gelir (Y=İmamoğlu)

..
.

70c1b No.51335

babacan başa gelirse
-dolar 2 tl olur
-avrupa birliği süreci tekrar başlar
-kürt tekrar açılımı başlar
-tekrar uluslararası şirketler ve markalar türkiye'yi cazibe merkezi görür ve tüketim forslanır
-ekonomik refah düzeyi forslanır belki çalışma saatleri düşürülür
-şehirler gelişir ve ivme kazanır

perinçek/rte ittifakı
-git gide venezuela gibi olur

174cb No.51336

File: 1563313491556.jpg (31.33 KB, 796x445, 796:445, 1497621144_maxresdefault-7….jpg) ImgOps Google

>>51335
köpek gibi yaşamaktansa efendi gibi ölürüz manda yok himaye yok bunu batılılaştırılmış aklınıza sokun

70c1b No.51351

>>51336
şeker hastası baban ilaç bulamayıp karaborsacıların elindeki sahte ilaç için kız kardeşini pazarlayacak duruma düştüğünde de böyle konuş olur mu?

eb8a5 No.51353

>>51335
>avrupa birliği süreci tekrar başlar
allah aşkına başlamasın artık

d9cf4 No.51354

File: 1563315605834.jpeg (104.3 KB, 895x900, 179:180, D8n56eTVUAAbwUM.jpeg) ImgOps Google

>>51351
Herhalde 70lerde sizinkiler öyle yaptı baksana tecrübe konuşuyor.

70c1b No.51358

>>51353
türkiye'nin avrupa birliğine girememe sebebleri belli
-kıbrıs problemi
-kürtleri asimilasyon çabası
-ülkedeki milliyetçi ve militarist anlayış-vesayetçilik
-bürokrasinin işleyişindeki düzensizlik
-soykırım ve sistematik işkence suçları
bunların en az birkaçını çözmediği ve yüzleşmediği sürece avrupa birliği üyesi olamaz bu ülke.
>>51354
sizikiler derken? gelişmemiş primitif beynin bireysel anladı mevzuyu galiba. hakaret etmek için dememiştim. başınıza gelecekleri söylüyorum.

fedb5 No.51365

>>51358

100 milyona yakın nüfusu olan bir tüketim ulkesi olması da birazcık ama birazcık etkili olabilir değil mi?

d92d1 No.51368

>>51358
Bunların hepsinin yalan olduğunu sen de biliyorsun.

GKRY Kıbrıs barış harekatından sonra ABye girdi, demekki böyle problemler sorun değilmiş.
Yunanistan batı Trakyadaki Türkleri Türk olarak değil Müslüman Yunan olarak görüyor ve asimile etmeye çalışıyor, bu da sorun değilmiş.
ABde sürülerce milliyetçi ülke var, o da sorun değil.
Bürokrasi zaten sadece batı Avrupada yarım yamalak doğru işliyor, geri kalanı çöp, sorun o da değil.
Kendi soykırımları sorun değil, bizimki sorun. Burada da ortak nokta soykırım değil başka bir şey. Sistematik diyerek kendilerini işin içinden sıyırıyorlar. Kendi işkencelerini inkar edemeyecekler, o yüzden sistematik şartını koyuyorlar.

Türkiyenin ABde olmamasının nedeni Müslüman ve bokten olmasıdır, bu da kabak gibi ortadadır.

eb8a5 No.51371

File: 1563317590920.jpg (122.08 KB, 1600x900, 16:9, passportvoteleave.jpg) ImgOps Google

>>51368
sarsıcı

c8981 No.53182

File: 1564869261068.jpg (92.84 KB, 938x592, 469:296, EBDGM20XsAEJPPz.jpg) ImgOps Google

gümbür gümbür geliyor

5fcd3 No.53183

>>51368
boktenlik dahi sorun değildir din ve kültürel olarak asimile edilemeyecek olmamız sorundur

babacanda iki lafı bir araya getiremeyen silik biri amerika bunu parlatmaya harcayacağı paranın yarı fiyatıyla darbe yaptırır

>>51358
tece sikik bir güney amerika yada afrika ülkesi değildir açlıktan ölen olur ama gavad ailen gibi namusunu satışa çıkaran olmaz

a2392 No.53186

>>53183
>açlıktan ölen olur ama gavad ailen gibi namusunu satışa çıkaran olmaz
anadolu köylüsü asırlardır kızlarını ağaya satarak geçimini sağlıyor sen ne anlatıyon

5fcd3 No.53187

>>53186
başlık parası ile fuhuşu aynı kefeye koyan iflah olmaz bir modern godoş olman anadoluluğu yada köylülüğü yermen için yeterli bir sebep olmamalı

a2392 No.53188

>>53187
kek adı başlık parası olunca farklı mı oluyor. inanılmaz büyük paralara reşit olmayan kızlarını literally satıyorlar bunun onurlu bir tarafı yok istediğine inan. ad hominemle göt yangınını hafifletmeye çalışman boşuna.

fba15 No.53196

Bu tarz tiradlara dadanan birkaç enik var, argüman sunmayıp sadece laf sokuyor. Hah işte o eniklerin anasını sikmek istiyorum.

>>51311
Yalnız bu yılların neredeyse hiçbirinde halk bugünkü kadar kutuplaşıp birbirine düşman kesilmemişti (80 darbesi öncesi dahil). Ha bir de Ulusal Kanal, A Haber gibi ayrımcılığı körükleyen, sahibinin sesi kanallar yoktu, internet yoktu vs.

>>51336
Efendi gibi yarrrrrak ölürsün, köpek gibi acı çekerek ketlenirsin eğer Türkiye Venezuela olursa.

Arada mevzu AB'ne dönmüş bu arada, Türkiye bana kalırsa AB hayallerinden tamamen vazgeçmeli fakat yüzünü Arap coğrafyasına dönünce de olanları gördük, Suriler anasını sikti ülkenin. Bana kalsa sikik milliyetçilik edebiyatını bırakıp böl ülkeyi üçe, kim nereye ait olmak istiyorsa olsun. İki yonca tarlası arasında kalmış eşek gibiyiz, ne tarafa gideceğimizi seçene kadar açlıktan öleceğiz.

>>53187
İkisi de aynı şey, literal gavatlık. Ayrıca (allah korusun) Tece gerçekten Venezuela veya Suriye olursa çok daha beter şeyler yaşanır. Bildiğin Taş Devri'ne döneriz, yamyamlık başlar, gavatlık alır başını gider, tamamen orman kanunlarıyla yönetilen bir ülke oluruz

d6371 No.53197

>>53196
>Yalnız bu yılların neredeyse hiçbirinde halk bugünkü kadar kutuplaşıp birbirine düşman kesilmemişti
Halkta, yani Türklerde kutuplaşma sorun değil çünkü kutuplaşsa bile sadece tek taraf savaşabilir. Sorun Kürtlerle Arapların nüfusun daha büyük parçasını oluşturması.
>>53188
Evet farklı oluyor. Kızının evlenmesi lazım, zengin ve otoriteli biriyle evlenmesin de kimle evlensin? Fuhuş ise kızın yarrak istemesinden kaynaklanıyor. Ha bence kız yetiştirmek baştan gavatlıktır, ama yetiştireceksen bunu yapmak kötünün iyisi.
>reşit olmayan kızlarını
Genç kızların evlenmesi neden kötü?

7d5d7 No.53198

>>53196
Yamyamlik bilmem ne muhabbetini gec bu millet 15 kisi ayni evde yasiyordu bir kisinin eline bakiyorlardi bizim millet neler atlatti hey gidi hey

29a9a No.53212

File: 1564927255727.png (56.61 KB, 384x271, 384:271, donuk.png) ImgOps Google

makus "talih"
>inb4 tıpta kullanılan bilimsel bir ölçeğin hiçbir anlamı yoktur xacummm :DDDD[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]