[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1563285862290.jpeg (48.99 KB, 554x553, 554:553, images (4).jpeg) ImgOps Google

48d94 No.51265

Adnan Oktar denen adamın Hasan Sabbah gibi kedicikleri hacklemiş olma ihtimali nedir? Bu tarikat ile ilgili TAM GERÇEKLERi verecek bir yiğit yok mu?

06ad3 No.51266

Neyin kırmızısını arıyosun evladım bildiğimiz tarikat işte. Ne salak salak tiratlar açıyorsunuz, ekşide bile sizin kadar boş muhabbet yok.

ed2ee No.51289

Op sence bu kedicikler Adnan'ın güzel sözlerine mi tav oluyorlar. Yani cidden böyle mi düşünüyorsun?

95ff7 No.51292

bu adam hacker mı

32d81 No.51293

Bazı kedicikler robot gibiydi

95ff7 No.51296

>>51293
ooo şimdi taşlar yerine oturdu

196bf No.51374

Uyuşturucu

/tirad

5a4a7 No.51383

>>51374
uyuşturucu demek kolay? nasıl bir uyuşturucu?

5a4a7 No.51384

>>51383
soru işaretini yanlış yerde kullanmışım mQ

95ff7 No.51385

>>51383
bağımlılık yapan türden pahalı uyuşturucu

903f0 No.51386

Kediciklerin cogu cast baska yerlerde figuran olarak bulunduklari postlanmisti zamaninda, digerleri de tarikattaki cariye hiyerarsisinde ustte olan kadinlar olsa gerek. Bununla ilgili 90lardan kalma tonla haber vardi. Adnan oktar cemaati aslinda bir cesit fuhus cetesi gibi bir sey ve bol bol kaset/santaj isleri donuyor. Bu konularda basari gosterip adnanin gozune giren kadinlar da sayginlik ve otorite kazaniyolar orgut icinde. Ayrica uyusturucu vs pek oldugunu sanmiyorum, yani kisisel olarak kullanan vardir da normal eskortlar gibi ekmeginin pesindedir cogu.

5a4a7 No.51396

>>51385
>bağımlılık yapan türden

vay be uyuşturucu bağımlılık yapıyormuş bir yaşıma daha girdim

196bf No.51424

File: 1563355918189.jpeg (22.39 KB, 480x360, 4:3, images.jpeg) ImgOps Google

>>51386
Saygısızlık yapma, ağzını topla, terbiyeni takın. Biz gördük ekranlarda cariyelerle takılanları ehi ehi ehi

a64e0 No.51463

>>51424
>http://www.hurriyet.com.tr/gundem/igrenc-orgut-39114436

Gercekler gercektirler. Gerceklere kizmayiniz[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]