[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1563233116259.jpg (30.62 KB, 306x455, 306:455, 41D55E1800000578-4647142-_….jpg) ImgOps Google

75b08 No.51205

https://youtu.be/_UvRavszvPY

çin kültürü statüs: domaltıl'd

c8332 No.51209

File: 1563241209107.jpg (47.99 KB, 600x437, 600:437, ronda-1.jpg) ImgOps Google

ne kadar doğru bilmiyorum ama bu çin dövüş sanatları maonun devriminden sonra pasifize edilmiş ve bozguna uğratılmış. bu yüzden bu işin üstadları çinden yokolmuşlar. azı da hong kong'a kaçmış.

bu yüzden mma'de işe yarayan sadece 2 dövüş sanatı japonya kökenli judo ve jiu jitsudur. bunlar samurayların sahada silahsız kalınca uyguladığı sistematik tekniklerden türemiştir.

bir de ninjutsu dövüş teknikleri vardır. vurkaç, suikast ve gerilla taktikleri temellidir. abd temizlemiştir tüm bu öğretileri de.

980f9 No.51210

>>51209
komanistlerin salaklığının sınırı yok harbiden

2d2d0 No.51217

>>51209
>o resim
Süt gibi civcivlere yazık oluyor bize hizmet edeceklerine birbirlerini pataklıyorlar..

1e9ec No.51218

>>51217
>süt gibi
ben fotoğrafta iki tane uzun saçlı emmi görüyorum

2d2d0 No.51219

>>51218
Ben steroidi basıp ağır şeyleri kaldırıp geri koymasalar gayet melek gibi olabilme potansiyelini kaçırmış bayanlar görüyorum.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]