[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1563202282988.jpg (187.58 KB, 718x960, 359:480, 1234.jpg) ImgOps Google

3597d No.51111

549a5 No.51113

bu haberin özelliği ne anon? böyle olaylar her gün onlarca kez yaşanıyor zaten.

3597d No.51114

>>51113

discordçu otist pol tayfa

549a5 No.51115


18c65 No.51164

File: 1563222346470.jpeg (24.18 KB, 622x350, 311:175, images (14).jpeg) ImgOps Google

>>51115
Merkel Bu yüzden titremeye başlamış olabilir

2d735 No.51213

eski toru olsa fotoyu postlardım da artık köşe kalmamış tahtalarda

ba676 No.51214

>>51213
olsun be, sen koy yine de. bakma bunlara..

2d735 No.51215

File: 1563247773336.png (47.86 KB, 1679x259, 1679:259, 4f29225766da1eeddb9c154756….png) ImgOps Google

>>51214
git yoncalı /b/ veya sonsuzun /b2/sine katalogda bianca diye arat. ben postlamam buraya.
kız 12 yaşından beri imageboardlarda takılan /soc/dan tanıştıklarıyla sikişen weeb bir ilgi orospusuymuş. imageboarddan tanıştıklarınla çok haşır neşir olursan böyle kafanı keserler işte :DD bu da ketlenmeden önceki son postu.

5aad3 No.51216

>>51213
zaten kimse tiradı siklememiş sen niye böyle kendi kendine vazifeler edindin :DD

2d735 No.51220

File: 1563250479382.jpg (78.67 KB, 960x1280, 3:4, berq.jpg) ImgOps Google

dramatik siklopediye bir bakayım dedim harbiden internetin yapıtaşı bura kek be :DDDD
https://encyclopediadramatica.rs/Ecsty

e0cd9 No.51222

>>51220
heyt be üstad nasıl gülüyor
ışıklar içinde uyusun

18c65 No.51223

File: 1563253021156.png (126.85 KB, 1080x594, 20:11, Screenshot_2019-06-02-17-5….png) ImgOps Google

>>51220
Oh dostum şuradaki puna bakar mısınız şiir gibi kafiyeli
>This is not a story of "incel rebellion" or a "virgin with rage," this is a story of whoring your mentally disabled ass online for clout and attention and reaping what you sow. Unfortunately, the only thing being "sewed" is Bianca's neck for the open-casket funeral.

dd291 No.51226

File: 1563259060249.png (172.46 KB, 529x598, 23:26, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>51220
>Robots on /r9k/ are saying she's been prostituting since she was 15. It is claimed she would give nudes of herself to boys and demand money/oxy or she would report them to the feds.
İyi olmuş.

64e45 No.51228

File: 1563260921317-0.png (306.54 KB, 440x613, 440:613, 76565756.png) ImgOps Google

File: 1563260921317-1.jpg (193.65 KB, 720x743, 720:743, Bianca_Devins_Brandon_Clar….jpg) ImgOps Google

>>51220
namus cinayeti tier.

7adb8 No.51231

File: 1563267621279.gif (526.51 KB, 220x123, 220:123, tenor.gif) ImgOps Google

geçmiş olsun alfalar kafa kesiyor geçmiş olsun

55e66 No.51234

File: 1563269825635-0.jpg (131.56 KB, 1101x770, 1101:770, kek 2.jpg) ImgOps Google

File: 1563269825635-1.jpg (285.06 KB, 1186x792, 593:396, kek 1.jpg) ImgOps Google

ulan kek be :DDD kız mümkün olabilecek en acınası şekilde ölmüş, kurban ve katilin kardeşleri hala layk peşinde. olaydan sonra kastıkları takipçi sayısına bakarak içten içe sevindiklerine adım gibi eminim.

80f71 No.51235

beyazlar eğitilmezdir

64e45 No.51236

File: 1563270701522.webm (6.33 MB, 352x640, 11:20, sis_love.webm) ImgOps Google

>>51234
mertin abisi de böyleydi, bu hayatta insanın en son güveneceği kişi kardeşi/abisi/ablasıdır.

ecf36 No.51240

File: 1563271731886-0.png (63.34 KB, 204x250, 102:125, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1563271731886-1.png (1.19 MB, 996x750, 166:125, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1563271731886-2.png (536.74 KB, 750x580, 75:58, ClipboardImage.png) ImgOps Google

Şu anlık meneler bunlar. Yoncalı ibneleri dahasını üretmek için çalışıyor.

64e45 No.51243

File: 1563276020260.jpg (78.54 KB, 442x499, 442:499, 424242 (2).jpg) ImgOps Google

>>51240
adamlar kanser ama çalışıyorlar, türk çanları 2015-16'dan beri milyon tane olay oldu birine bile doğru düzgün ve özgün bir şey üretemediler.

50fe9 No.51248

>>51244
kek be discorçularla redditçiler kendi menelerini üretiyorlar zaten senin shitty meme'ini ne yapsın

64e45 No.51250

File: 1563279387436-0.jpg (56.63 KB, 720x720, 1:1, 1537536716165.jpg) ImgOps Google

File: 1563279387436-1.jpg (111.39 KB, 572x853, 572:853, 564564654.jpg) ImgOps Google

güsul abdestini satan pembe saçlı da kurban giderse normiler artık incel pogromu başlatırlar.

>>51244

bırak ellax muhammed aşkına anon, yoncalıda orada burada meme,oc üreten adamlar başkaları kullanacak, yaptığım oc'ler ortalığa düşecek diye umursuyorlar veya yapmaktan vazgeçiyorlar mı?
ortadoğunun trade marklı argümanı olan "biz aslında neler neler yapardık ama dış mihrak yüzünden olmuyor'la bu her yerinden tembellik ve beceriksizlik akan kepazeliği savunmanın anlamı yok. bu topraklarda üretkenlik her yönüyle zayıf. tarih boyunca bir şekilde türklerin eline geçmiş ülkelerden, topraklardan doğru düzgün meme ve oc çıkmamıştır ve çıkmayacaktır.

ve burada +9 yıllık bir ortam var ama senin mene ve oc'larının %99'unun ana fikri gavur çanlarından alınıp türkçeye çevrilmiş veya türkiyeye uyarlanmış işlerden öteye geçmiyor.
ve adamlar pepe-wojak ve türevleri ile mene 4.0'a geçip her konuya, her çağa, her döneme uyarlanabilecek ultra meneler, "karakter"ler üretirken türkolar hâlâ 2001'den kalma mene template'lerine ve fotoların üstüne impact'lı yazılar yazmakla uğraşıyordu.

d93a1 No.51263

File: 1563284800081.png (15.88 KB, 690x361, 690:361, noo.png) ImgOps Google

OP'nin linkine yanlışlıkla vpn'le tıkladım şöyle bir uyarı çıktı. Ne demek bu? "Bu site çok güvensiz türkoland ya da hindistan gibi allax'ın siktir ettiği ülkelerden geliyorsanız umrumuzda değil ama üstünyarış avrupalıysanız önce bir datanızı koruduğumuza emin olmalıyız" mı demek yoksa ben mi yanlış anladım?

Ya da avrupa internet sansürünü sosyal demokratlara böyle tatlı laflarla mı yutturuyor?

4357e No.51264

>>51263
ben çıplak aypi ile tıkladığımda da aynı uyarıyı aldım.

2d735 No.51269

>>51264
üstünyarış AMERİKAN ip'siyle gireceksin ki adam yerine koysun

2d735 No.51298

File: 1563298933775.png (33.95 KB, 938x362, 469:181, Asking_for_it.png) ImgOps Google

kek ula

bee68 No.51317

yaşamadığı şey kalmadan ölmemiş ki

9bf41 No.51318

Elin çeninde hergün bir vukuat hergün bir hepining. Biz ise kesinliği meçhul bir Mert olayıyla 5 yıldır avunuyoruz.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]