[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1563118600132.jpg (54.21 KB, 750x563, 750:563, 1563118144996.jpg) ImgOps Google

308da No.50979

DUH

2aa20 No.50980

>>50979
tıQ tıQ

42eb1 No.50983

File: 1563118700013.jpg (249.45 KB, 1500x1000, 3:2, 4c43b680fe95fcde6b742724f1….jpg) ImgOps Google

>>50980
resmi unuttum :-DDD

308da No.50984

Daha jelibonmuş bu be (17)

964af No.50985

File: 1563119542597.jpg (80.07 KB, 640x903, 640:903, ezp3fm4y4r931.jpg) ImgOps Google


a3b47 No.51030

>>50979
bu kız çok tipsiz lan şu gözlere bak her gördüğümde tiksiniyorum

fbe86 No.51032

kim olduğunu bilmiyordum burdan öğrendim. dua lipa gibi ortaya çıkmış yeni nesil sikik şarkıcılardan biriymiş. sayenizde hergün bir orospu çocuğu tanıyorum.

647bd No.51033

>>51032
git green day basket case dinle sana fazla böyle karılar

1f0f0 No.51050

İlk kez duydum efsoymuş
https://youtu.be/DyDfgMOUjCI

9e6a0 No.51054

File: 1563146309460.png (195.28 KB, 500x366, 250:183, -billie-eilish-.png) ImgOps Google

>>51050
babacık sorunlu, ben çog deliyim çog farklıyım hacum tripleriyle yaşayan şımarık ergen t*mblr piçlerinin bayılacağı türden.
hatta tam olarak onları yansıtıyor.
bkz: daddy issues

0c13a No.51056

File: 1563147362765.jpg (55.77 KB, 399x600, 133:200, :).jpg) ImgOps Google

kırmızısı da iyimiş

6c51c No.51060

File: 1563148724214.jpg (408.23 KB, 720x1058, 360:529, docile_puppy_.jpg) ImgOps Google

MK Ultra victim no more no less

My respects to thee

308da No.51082

>>51030
>tourette syndrome

2b82d No.51088

File: 1563187428872.jpeg (10.64 KB, 200x235, 40:47, 09871314-713A-452B-8836-9….jpeg) ImgOps Google

ALLLLLLLLLAX CRINGE ULAN CRINGE KAFAYI YİYORUM
https://youtu.be/YavL_IVSGV4

9e6a0 No.51182

File: 1563226724333.png (128.47 KB, 500x500, 1:1, çöp2.png) ImgOps Google

>>51088
reyle

ef031 No.51193

>>51182

bakir/10

9e6a0 No.51196

>>51193
neden bakir olduğumu düşündün anon?

ef031 No.51198

>>51196

diğer tahtaya kadar gidip aynı boku yazması kafi geldi

0cf0e No.51239

File: 1563271166445-0.png (356.38 KB, 492x533, 12:13, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1563271166445-1.png (413.62 KB, 537x536, 537:536, ClipboardImage.png) ImgOps Google

Tüccarın 12-20 arası bedenleri ele geçirmek için kullandığı bu rezil kukla, görevini tamamladığı gün evinde ölü olarak bulunacak.

e725b No.51267

>>51239
bu siyahilerde ne ekmek yedi amerika'dan harbi götüm helax oldu.

6295f No.51268

File: 1563286741409.jpg (11.5 KB, 220x269, 220:269, buscemi.jpg) ImgOps Google

>>51030
BU ulan BU. Gözlere bak sanki Steve Buscemi. Natalia Oreio'lara 31 çeken, kadından anlayan o efsane nesil yok oldu gitti ya ona yanarım.

964af No.51375

File: 1563318348641.jpg (97.42 KB, 1642x924, 821:462, gettyimages-1014868608.jpg) ImgOps Google

bu kızın bikinili fotoğraflarını kalçalarını ne zaman göreceğiz? popülerliği düşünce tekrar yükseltmek için mi kullanacaklar o kozu?

b0dd0 No.53903

18 aralıkta reşit oluyormuş

tilki suyumun bir icraatını göremedik bari bunun cinsel seksli bir şeyleri düşsün[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]