[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1563033717112.jpg (7.73 KB, 240x288, 5:6, CapaCipaNedir_clip_image00….jpg) ImgOps Google

f9797 No.50779

Çok salaksınız amk yıllardır aynı terane. X şahsı bi düşüncesini belirtir soru sorar, illaha diğeri tam zıddını söyler isterse yediği yemeğin adını söylesin önemli değil o menemen derse diğeri makarna diyecek sidik yarıştıracak, konudan tamamen çıkılıp tamamen bir ishalli boka çevrilecek tirad. En ufak bir kazanç bir bilgi elde edilmeyecek. Sonra da kaybolup gidecek. Burdaki zaten kitle belli ama kamalcı reisci diyerek efsane trollük yaptığını sanıp eğlenen omurgasızlar var bi de. Bunlardan başka da bi şey yok. Çöpsünüz.(KURALLAR.HTML)

90710 No.50786

File: 1563034231803.jpg (8.05 MB, 4608x2592, 16:9, 20190707_141308.jpg) ImgOps Google

>>çok salaksınız amk
>>illaha

Tülay sana sesleniyorum duy beni!
Bak ben hiçbir zaman "Çek fişi" tayfadan olmadım ama bu gidişe bir dur demek tamamen senin elinde.Birşeyler yapmak zorundasın YAP ONU!

2930d No.50798

File: 1563035975204.jpg (392.42 KB, 2000x1180, 100:59, 1420693678135.jpg) ImgOps Google

>op ol
>özürlü ol
>haftalık "tahta benim istediğim şekilde işlemiyor reee" tiradını tirad aç
>"postlar benim istediğim şekilde atılmıyor ree" diye ağlayan diğer özürlü gelip senden şikayet etsin

crossover episode'un böylesi.

3ef17 No.50813

>>50798
bu posta en az 15dk güldüm

299d1 No.50815

>>50798
her boka yanan-dua lipa-led zeppelin-anime-alt right forlsyan spamcı embesil bu tiradı açan. yıllardır diyor ama şurda 1 senedir bile burda değil bu kanser.

631e8 No.50820

File: 1563039074002.jpeg (10.09 KB, 320x240, 4:3, images.jpeg) ImgOps Google

ne tarz tiradlar istiyorsun söyle açalım babayiğit, biz boşuna mı burdayız? bir de mayınların yerini söyle

1fc41 No.50888

File: 1563056876022.jpg (93 KB, 1366x768, 683:384, 1557139557393.jpg) ImgOps Google

OP'a katılıyorum, tahtada amaçsız ve anlamsız radikal bir muhalefet var.
Tartışmada biri "ses kaydını at da görelim ingilizce aksanını" dese, bir yerel amerikan'ın ses kaydını atsan bile "kek bu nasıl ingilizce xdd" cevabına maruz kalırsın bu kerestede.
Tartışmalar bir milim ilerlemiyor ve her tartışmada ya muhalefet olan yada her iki kişide birbirinden daha üstün olduğu havasında ve haklılığını ispatlamak için sonsuza dek tartışma niyetinde. Eee, öküz anadolulu *kşi sıçmuklarına 2. post atma hakkı verirsen böyle bir bok fırtınası döner. Diğer kerestede ciddi anlamda bu farklılık gözlemlenebiliyor, adam "dediğin daha mantıklı anon" deme erdemini gösterebiliyor.

Burada örnek bir tartışmanın özeti:
"kumzencisi öğre suratlı ananı sikeyim. a101 çalışanı"

>>50798
Bu ve türevi postlar. Ya tülaysınız, yada onun *kşici plebleri.

e04c5 No.50890

>>50889
muhaliflik bokfırtınası falan değil. biri ortaya bir şey atıyor hepiniz onu doğru kabul edip ona göre yorumlar yapıyorsunuz. öyle bir şey yok. muhalif insanlarız biz. metal dinleriz. punkçıyız. yaşasın murat kekilli.

f422e No.50891

burda insanlar birbirlerinin fikirlerini reddettiğinde bunu karşıdaki kişisel saldırı olarak algılayıp küfretmeye başlıyor. sonra tartışma bildiğin tartışmaya dönüşüyor. konuşmayı bilmiyoruz. şimdi birisi yazar ne demek bilmiyoruz kendi adına konuş öküz filan. bence sorun bu.

1fc41 No.50892

File: 1563059190230.jpg (28.51 KB, 646x340, 19:10, clean.jpg) ImgOps Google

>>50889
>2010 sonrası kerestelerin çoğu böyle
bu kadar boktan bir tespit görmedim, bu nasıl bir genelleme. Üstelik 2014 desen anlıyacağımda, 2010 ne alaka.

Allax aşkına şu rezalete bakın ya :DD
ana sayfadaki 20 tiraddan 10'u soru sorma tiradi. Sayayım dedim kahkaha attım.
>sizce bu adam nasıl
>sizce ne yapar
>deprem olur mu
>bu oyunun adı ne
http://archive.li/wyoRD

burası kereste bile değilmiş meğersem:
ANONLAR SORUYOR.COM

b06b1 No.50918

>>50888
https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Frulama_yanl%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1
>>50892
kekledim :DDD ben de sürekli soru tiradları açıyorum. anonlarımın fikirlerini almak istiyorum ayrıca ilgilendiğim bir konu hakkında tartışmak zevkli oluyor.

b06b1 No.50924

>>50892
şimdi fark ettim de diğer tahtada buraya oranla çok az soru tiradı var. neden acaba?

e04c5 No.50925

>>50924
orada soru işareti kullanmıyorlar ondan

299d1 No.50926

>>50924
yazan kişiler murat ve spamcı çünkü. gördüğün postların 3 te 2'si spamcı şizonun. kendi kendiyle tartışabilecek kapasitede biri daha önce de tanık olduğumuz üzere.

1fc41 No.50945

File: 1563090416729.jpg (294.23 KB, 652x1314, 326:657, Screenshot_20190709-120449….jpg) ImgOps Google

>>50925
>>50926
diğer tahtada ilk 20 tiraddan 6'si soru tiradi. 3 tanesi de spamcının tiradları. Tam tersine orada soru tiradlarini açan kişi spamcı :DDDD
spamcı da yine bu keresteden, oranın kullanıcılarını kaçırmaya çalışan bir göt yanığı.
>ayağim kokuyor mu
>t*nayın götünü nasil sikebilirim
>alfa mıdır

Bütün tiradlarin soru tiradi olduğunu fark ettiğimden beri bu kereste beni daha da kanser etti. Spamcı ve bakir olmasa diğer kereste bin kat daha iyi(TAMAM ORAYA GİT O HALDE BURAYA TEK POSTUN YOK)

78869 No.51069

File: 1563154124377.png (2.92 MB, 1280x3963, 1280:3963, ClipboardImage.png) ImgOps Google

kek bakire janitorluk vermişler

577d8 No.51070

>>51069
oradaki tirada dahil olacağına niye burada bir daha açıyorsun

78869 No.51071

>>51070
oraya post atmam.

78869 No.51075

File: 1563159045035.png (324.97 KB, 1343x641, 1343:641, ClipboardImage.png) ImgOps Google

vallahi çanak.

e8016 No.51104

File: 1563198973357.png (61.74 KB, 1415x476, 1415:476, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>mynetchan

b45f2 No.51163

>>51075
>>51104
bunları gördüğü halde oraya hala girip post atanların götü kaşınıyordur ve içeri alınmak istiyordur.

e04c5 No.51167

>>51163
internet babamın üstüne hiç umurumda değil[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]