[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1562786590321.jpg (130.61 KB, 1000x884, 250:221, 1562785929942.jpg) ImgOps Google

0efb9 No.50410

diğer tahtayı gerçekten de rıza baba işletiyor olabilir mi?

ca830 No.50412

Diğer tahta hangisi yav

19a8f No.50413

File: 1562787049824.png (895.69 KB, 960x882, 160:147, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>kullanım sözleşmesi
>çıplak ip only
sence?

0efb9 No.50414

>>50413
vallahi tunayın hakkını yemişiz bundan sonra tunayın askeriyim

ca830 No.50415

>>50413
Trchan olduğunu biliyorum adres değişmiş bir türlü bulamadım kaç aydır

e106c No.50416

>>50413
onu gördükten sonra ben de post atmadım bi daha. vergi dairesi sitesi sanki. peh.

b9c1b No.50419

File: 1562787842848.jpg (36.66 KB, 428x338, 214:169, haykırdım.jpg) ImgOps Google

>>50414
>Tülay'ın en ufak göt korkusunda, hökümetimize yalakalık ve oral seks eşliğinde anonların analarının kızlık soyadlarını bile tebliğ etmeyeceğini ildirmek

0efb9 No.50423

>>50419
oradan iyidir anon oradakilerde çok şüphe uyandıran bir göt korkusu var epey tırstım. daha hiçbir sik olmamışken böylelerse bir de bişey olsa neler yapmazlar. nerede görülmüş böyle sözleşme vesaire ayrıca lurklarken bile çıplak ip ile girme zorunluluğu felan hadi ona tamam dedik de bu artık bardağı taşıran damla oldu. daha ilk günlerinde orası balçanığıdır diyordum

9eb3a No.50431

File: 1562790522944.webm (840.35 KB, 608x1080, 76:135, 1494496561482.webm) ImgOps Google

ne korkak anonlarsınız, ben dümdüz tahta.se yazıp giriyorum, rıza baba ne işin var burada derse, asosyal bir sıçan olmak suçsa suçluyum : D, bu işten korkacak birisi varsa o da sizin gibi yaramaz hınzırlar, kim bilir ne haltlar yiyorsunuz.

303c5 No.50479

Orası zaten bi ara kendi facebook gruplarına yönlendirmiyor muydu? Arşiv sitelerinde de kayıtlı zaten o hali. Bu en büyük kırmızı bayrak kanaatimce.

c337b No.50485

Lan ne safsınız. Polis anonun sitesinde jelibon yiyenler geri dönmeyin buraya. 18 yaş altındaysanız ceza almazsınız ama babanızdan sağlam dayak yersiniz. 18 üstüyseniz o harddiskleri didik didik aramaya gelecekler, sökün asitte bandırın. Bu işin şakası olmaz kan alırlar kaaaaaan

e34f5 No.50487

>>50485
hööğ götüboklu bir çan sitesine girdim diye 155chan'a girdim muamelesi mi göreceğim sikerim lan hepinizi dağıtırım lan bütün masalarızı

0efb9 No.50502

>>50485
orada jeli yenmedi ama 5816 nolu kanunu epey bir çiğnemiş olabiliriz DD:

f51f5 No.50581

hiçbir yasadışı şey barındırmadığım paylaşmadığım için çıplak ip ile girme rahatlığım var.

21057 No.50582

>>50581
en gocunduğu laf ama memur bey siz aldığınız maaşı siz haketmediniz lafıydı[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]