[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1555102463732.jpg (226.52 KB, 1920x1080, 16:9, Image-Courtesy-of-The-Insi….jpg) ImgOps Google

025d4 No.41696

Anime öneri tiradı ;_;
Samurai champloo diyorum. İzlediğim en güzel anime.

76e8c No.41697

hiç bir şekilde önerme yapmayınız bu enik tiradından yola çıkarak arkadaşlarına postalaycağın sevdiğim şeylerin yok edilmesini istemiyorum

025d4 No.41705

>>41697
Niye böylesiniz?

7a791 No.41708

shingeki no kyojin
higurashi no naku koro ni
steins gate 0
bunları izliyorum şu sıralar

ebe12 No.41745

Prison school, cok guzel 31lik bir seri.

1afa1 No.41753

File: 1555167678965.png (968.4 KB, 900x900, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>41745
vaxxx 3-4 ay önce izlemiştim.
welcome to the nhk izleyebilirsiniz anonlar tam sıçan life.

3982b No.41761

golden boy izle anon baya iyi desu

762ff No.42908

Naruto, one piece, bleach vs. İzleyenleri anlamıyorum. Tonlarca bölümü olan ve izleyici ile açıkça ddalga geçen bu animeleri neden izlersiniz ki?

d6705 No.43107

File: 1555984639080.jpg (7.71 KB, 259x194, 259:194, track_44.jpg) ImgOps Google

serial experiments lain

saygılarımızı sunuyoruz

3ce62 No.43128

>>43107
simülasyon yeter artık cidden yeter nasıl olabilir ben de bunu izliyorum daha yeni başladım yok artık.

0632d No.43139

File: 1556022082907.jpg (350.22 KB, 1200x1000, 6:5, 1428094382028.jpg) ImgOps Google

>>43128
Kardeşim sen özgürsün(KURALLAR.HTML / SEN DEGILSIN)

7a512 No.43144

>>43139
kek be xD bu kadar iyi mizah anlayışı olan bir adminimiz olduğu için ne kadar şanslıyız.

85784 No.45837

File: 1557947392608.jpg (118.55 KB, 460x690, 2:3, Houjou.Satoko.full.1330160.jpg) ImgOps Google

>>41708
>higurashi no naku koro ni
olaylar olsun karakterlerin olaylara verdikleri tepkiler olsun hepsi de çok saçma onun yerine shiki izleyin derim

371b0 No.45862

File: 1557957516171.gif (1.3 MB, 540x302, 270:151, opm.gif) ImgOps Google

kisa ve oz neden olmasin ki? one punch man

f5fd2 No.45864

>>45862
2. sezonu cikmis nasil guzel mi

371b0 No.45865

>>45864
gayet guzel indir izle anon hemen.

576da No.45900

>>43107
bu animeyi izleyip bunun üzerine felsefe yapan kişi çocukluğunda sorun yaşamıştır yoksa bu kadar aptal bir anime hakkında saygılar sunulmasının başka açıklaması olamaz

f5fd2 No.45902

File: 1558002610924.jpg (48.66 KB, 493x500, 493:500, 517iyotPy8L.jpg) ImgOps Google


98d13 No.45904

File: 1558004147253.jpeg (62.72 KB, 515x595, 103:119, images (2).jpeg) ImgOps Google


9efd3 No.45942

File: 1558026410199.jpeg (131.93 KB, 700x638, 350:319, 4C2514E5-2442-4BD7-9DCF-8….jpeg) ImgOps Google

>>45904
şu meşhur görsel bundan mı?

bc5a3 No.45994

File: 1558045445446.jpg (386.93 KB, 1143x1600, 1143:1600, MV5BZmEzN2YzOTItMDI5MS00MG….jpg) ImgOps Google


7fbec No.46015

File: 1558079756413.jpg (89.46 KB, 427x606, 427:606, 91kjVOEopVL._SY606_.jpg) ImgOps Google

my hero academia[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]