[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1669202524131.jpg (77.79 KB, 400x600, secrets.of.women (1).jpg) ImgOps Google

38d19 No.168300

50de8 No.168301

File: 1669203030055.gif (2.2 MB, 498x498, seal-yelling.gif) ImgOps Google


53922 No.168322

imdb puanını geç hoca şırdan puanı kaç onu söyle

d7bcb No.168345

abim selamlar hani alpha france yapımlarını daha çok inceleyecektin

bbfa0 No.168348

bahri neden hiç kendi yorumunu katmıyosun? koca blogda bir tane kişisel görüşün yok. mevcut durumunla ilgili birşey mi bu? belki beynin o yönde çalışmıyordur. mesela işaret dili öğretilen gorilin hiç soru sormaması gibi. beynin ilgili bölümlerinde noksanlık olabiliyor. bazı otistikler insanlara sarılamıyor diye biliyorum sende durum nasıl temas edebiliyor musun? otistiklere özel eğitim veren okullara gittin mi? bizi aydınlat

d4bfc No.168353

File: 1669383088012.jpg (36.89 KB, 383x367, Did-I-ever-tell-you.jpg) ImgOps Google


74ab8 No.168362

>>168348
adam 31 çektiği filmlerin günlüğünü tutuyor, bir de entel dantel yorum mu kasacak?

8c5bf No.168404

>>168348
>>168348
diğer kişilerle iyi bir şekilde temas kuruyorum hem de çok iyi sanırım beni Dustin Hoffman'ın Yağmur Adam'da canlandırdığı karakterde birisi sandın ayrıca entel gibi yorum katmak istesem porno değil festival filmi izleyip süslü kelimelerle uzun uzadıya yorum yazıp buraya koymazdım[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]