[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1663865059483.jpg (65.92 KB, 750x550, k7vtboqdpc751.jpg) ImgOps Google

9eb1d No.165440

>escapism(porno ve mastürbasyon) ve instant gratification(orgazm) hayatını ketlediğinde

ne yap?

9eb1d No.165441

porno izlemicem
31 çekmicem(genuinely zorunda kalmadıkça)
müzik dinlemicem(kafa artık kaldıramıyor)
başkalarının hayatını kendi hayatımla karşılaştırmıcam(sadece bu maddeden emin değilim)
çok düşünmücem(çok düşününce boka sarıyor)
hergün güne gerinme ve az miktarda spor ile başlıcam

6343b No.165442

>>165441
>müzik dinlemicem
triphop+downtempo+barok+aşk içermeyen pop+cem karaca, suavi, moğollar, biraz protest biraz anadolu şarkılar
>çok düşünmücem
düşüncede kaybolmak yerine düşündüğün şeyi neden düşündüğünü düşün. bunu düşünmenin faydası olacak mı? değiştiremeyeceğim elimde olmayan bir şeyi mi düşünüp duruyorum? harekete geçmemi engelleyecek düşüncelerle mi boğuşuyorum? farkındalık önemli.
>hergün güne gerinme ve az miktarda spor ile başlıcam
iyi kötü salak saçma da olsa bir program olsun. hatta takvimin falan varsa yaptığın her gün için tik at.

10a12 No.165445

>>165441
müzik aristokrat adam işidir. son ses klasik müzik açıp odalarda dans ede ede geziyorum oturup kitap falan okuyorum çok iyi bence.

981de No.165451

File: 1663868464025.pdf (360.98 KB, The Book to Quit Porn.pdf)

Bunu okuyacağım

9eb1d No.165467

>>165442
sağol anon[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]