[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1655978354871.png (696.37 KB, 564x573, 1649613185152.png) ImgOps Google

c003d No.163092

Geçen sene pasaport aldığım fotoğrafı bu sene de ehliyet için versem kabul ederler mi?

c4aac No.163095

son 6 ay içinde çekilmiş olması lazım

84c60 No.163102

>>163092
resmi soslar mısın non?

37aa5 No.163113

File: 1656028125439.jpg (110.46 KB, 1280x720, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

>>163102
üstte imgops var. ona tıklayıp yandex'ten arat. hazır yiyici olmayın bu kadar yaw

71d6d No.163114

>>163095
fotoda exif mi var nerden bilecekler ne zaman çekildiğini.

180c0 No.163117

>>163113

bende çalışmıyor o tuş yada link.
fotoya ilişkin herhangi birşey getirmiyor.

eb9e0 No.163149


84c60 No.163151

>>163149
profilde eşşek kadar fake yazıyor anon[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]