[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1655627615109.jpeg (84.95 KB, 640x480, 4E6718EE-C041-45A9-851C-9….jpeg) ImgOps Google

75709 No.163010

annemlerden ayrı yaşıyorum. 2 ayda bir onları ararım. bence bu yeterli bir sayı ama onlara göre yeterli değil. hem iki ay oldu diye hem babalar günü diye babamı aradım telefonu çekmiyordu. annemi aradım, mıy mıy mıy babalar günü diye mi aradın dedi. yani varya kanında piçlik var kadının. bu kadar olumsuz düşünen bir annem var. annem olmasa yüzüne bakmam, şimdi de işte zoraki. bi daha aramicam dedim. bununla mı uğraşıcam anasını satim.

7751d No.163075

>>163010
arada ara sorun olmaz ölürlerse keşke dersin, aynı durumda sayılırız ama ben arada yanlarına gidebiliyorum.

bf6bf No.163088

Hafta bir kez araman gerek

89ba5 No.163100

>>163088
süt çocuğu musun her hafta rapor verecen.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]