[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1653584630982.jpg (55.57 KB, 630x630, IMG_20220524_132744_258.jpg) ImgOps Google

c0188 No.161565

Bahar senligini ketleyim mi

c0188 No.161566

Hiçbir şeyim yok, sadece yumruklarım var. Nasıl şenliği ketleyebilirim?

9566f No.161567

>>161566
oraya gitsen yeterli. varliginla ortamin havasi kacacaktir.

c0188 No.161568

Kaçtı zaten

73f35 No.161569

>>161568
yazık, kaçırdığın imkana üzül bunun >>161567 gibi kaç kişiyi temizleyecektin ne güzel.

04481 No.161575

"yap onu ibiş" diyeceğim de nerede sende o yürek + silah + silah alacak para

fe2cb No.161721

Aptal insan

Pipe bomb yapacaksın 20 tane fitilli

Yüksek bir yere geçip yakıp yakıp fırlatacaksın

fe2cb No.161725

>>161721
>>161721
>>161721
https://kutlamamarketi.com/havai-fisek

Şuradan 25lik havai fişek alıyorsun 200 tlye metal borulara delik açıp bunun içindeki malzemeyi dolduruyorsun

İçeriği %75 barut %15 potasyum nitrat herhalde

İşini görür fitili nasıl bulucan bilmiyorum metal boru kapağına delik açıp fitili sokman lazım, etrafına da vida tarzı 200 adet şarapnel bantlayabilirsen ortalık mahvolur

,[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]