[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1642171644422.jpg (95.7 KB, 992x558, WireAP_57f9a24c21284be4913….jpg) ImgOps Google

79a99 No.148810

ilk ne zaman normal olmadığınızı farkettiniz?

fea25 No.148812

ortaokul

a1023 No.148818

İlkokul

6ab59 No.148865

lisede farkettim, liseden önce sevilen birisiyim sanıyordum kendimi ama yaşadığım şeyleri tekrar gözden geçirince o zaman da dışlanmışım

f2a6f No.148914

geceleri post rock dinleyip küçük tatlı kızlarla ilgili masum hayaller kurduğumda anlıyorum hep

d1016 No.148916

gayet normalim

8921a No.148933

File: 1642268592976.jpg (138.05 KB, 1280x716, life.jpg) ImgOps Google

normal biriydim aslında. ortaokulda pornoyla tanışıp bağımlı ve köşeli hale gelip lisede kerestelere dadanınca gerçek dünya ile bağlantım koptu. tavşan deliğinin içinde kayboldum.

ec51d No.148936

ben normalim, onlar anormal.

a44ff No.148966

3 yaşında 18lik bakıcımın bacaklarını üstüme koyması hoşuma gidiyordu. ben koltukta yatıp tazmanya canavarı izlerken bacaklarını üstüme koymazsa kıyameti koparıyordum. şu anda ağır ayakçıyım da temellerini orada mı attım diye düşünmeden edemiyorum.

5e6e1 No.148976

File: 1642283653889.jpg (72.05 KB, 1000x800, 1640961577497.jpg) ImgOps Google

>>148936
benim zencim[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]