[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1631778836902.jpg (45.92 KB, 500x702, 250:351, Do-Me-Evil.jpg) ImgOps Google

cfcb4 No.137922

d1c49 No.137923

>>137922
Sana bu motivasyonu sağlatan şey nedir? Bıkmadan usanmadan bunları yazıyorsun.

140d9 No.137924

>>137923
otizm tabii ki

4396e No.137925

>>137922
Bence güzel bir şey anon, şahsen yazılarını vakit buldukça okumaya çalışıyorum.

cfcb4 No.137928

>>137923
yapabildiğim için yapıyorum

>>137925
çok teşekkür ederim

>>137924
en azından param ve mülküm var senin neyin var.

33271 No.137929

Bu filmleri nereden seçip izliyorsun?

bb337 No.137932

senin poponu görmüştük şırdanını ne zaman göreceğiz bahri ağabey

9a7d8 No.137943

op cidden şırdanfag mı yoksa larp mı?

94195 No.137953

>>137943
Yüzde 90 larp. Geçenlerde biriside bjork postalayıp ot larpı yapmaya çalışmıştı.

cfcb4 No.137955

>>137953
larp ne demek biri açıklama yapabilir mi

82007 No.137964

>>137955
taklit etmek rp yapmak başka gibi biri davranmak

8261a No.137966

>>137922
Görsel ama alakasız bir şeyi hatırlattı.

İnternet kafeler yeni açılmış bilgisayarlara fişle hesap açılıyor öyle kullanıcı değiştikten sonra sıfırlama falan olmuyor adamın biri çok afedersiniz penisini çekmiş bilgisayardan silmemiş görsen bunun renklisi idi.
Mırc anım.

d7476 No.137973

film linkini buldum iyi seyirler. şlurp.

https://thisvid.com/videos/vintage-1349-do-me-evil-1975/[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]