[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1631535252540.png (94.83 KB, 259x194, 259:194, ClipboardImage.png) ImgOps Google

8bfe9 No.137694

karşımdaki insana vursam ne tepki verirdi diye hayal kuruyorum anonlar. vurmak istemiyorum ama yine de ne tepki vereceğini düşünmek istiyorum. hayalimden gerçekçi şekilde karşımdaki kişiye vurmuşum işte o kişinin kişiliğine göre aklımdaki hali tepki veriyor falan.

bir de her yüksek bir yerde bulunduğumda ordan atlayıp yere çakılmanın nasıl bir his olduğunu merak ediyorum. sanki o yer beni çekiyormuş gibi hissediyorum içimden bir his sürekli atla diyor.

bu iki durumun psikolojik açıklaması var mı?

66b3b No.137697

böyle durumlar için açılmış tirad var op

>>137210

8bfe9 No.137700

>>137697
bi o tiradda yazanlara bak bi benim yazdığıma bak. 60 iq liseli düşüncesi değil bu.

66b3b No.137701

>>137700
>karşımdaki insana vursam ne tepki verirdi diye hayal kuruyorum anonlar

evet çok olgun ve zekice bir düşünce.

yüksek yerlerle ilgili soruna gelince basit bir içgüdü o. hatta ileride fobiye dönüşebilir. yükseklik korkusunun altında "ya birisi beni arkamdan iterse ya da delirip atlarsam" yatar. hadi o tirada git şimdi tunay da silsin bunu.

604d7 No.137739

File: 1631562027534.jpg (107.64 KB, 544x1200, 34:75, c31xu2d0t4b61.jpg) ImgOps Google

hayalgücü

60480 No.137741

File: 1631565264257.png (503.55 KB, 1903x2438, 1903:2438, tahta.ch.özeldeğiliz.png) ImgOps Google

>>137701
olgunca veya değil. kendi kendine aklına gelen çoğu düşünce herkesin aklına geliyor. bazıları olgun görünmek için düşüncelerini kendine saklıyor. dışarda gördüğün veya tanıdığın çok olgun gözüken insanların akıllarına nasıl manyak düşünceler geliyordur kim bilir. kar tanesi değiliz anon.

cae23 No.137743

File: 1631566539136.jpg (301.44 KB, 1206x1600, 603:800, 1631215549027.jpg) ImgOps Google


a5fd5 No.137744

>>137743
şu görsel. katil tipli olabilirsin ama gülümsediğinde ve insanlara kendini sevdirdiğinde çirkin olmuyorsun. çirkin bi kıza aşık olup onu çok güzel görebilirsin mesela. benim ilkokul ve lisede çok çirkin ama ağzı paso espiri yapan çocukları çirkin görmezdik sevdirirlerdi kendilerini.

a6855 No.137756

>>137741
haklısın anon ama "60 iq'lu ve liseli" imasına istinaden söyledim onu.

>>137744
pek çok kültürde, özellikle doğu asya'da (milyarlarca insan eder) gülümseme güvensizlik ve tedirginlik belirtisi. esas ortaya çıkışı da bu. zira şempanzelerde de aynı.

batı kültüründe farklı ama ilginç bir şekilde kara mizahın orada tutmasının da bunla ilgisi olabilir bence. anthony jeselnik, jimmy carr vs cinayetten ya da altyaş tecavüzünden bahsederken insanlar ondan gülüyor olabilir.

80285 No.137768

File: 1631629231338.jpg (141.51 KB, 1041x908, 1041:908, EeGgaDvWoAAOo8f.jpg) ImgOps Google

>>137756
>gülümseme güvensizlik ve tedirginlik belirtisi

O değil esasen "soyface" ya da "fear grimace" kastedilen, karıştırılmasın. Yani kalpten samimiyetle tebessüm ettiğinde herşey değişir.

t.dünya görmüş denizci anon (soru almayacağım teşekkürler)

a6855 No.137769

>>137768
anon dişlerini gösteriyorsun her durumda. bir primat neden dişlerini gösterir?

a6855 No.137770


48e5b No.137786

File: 1631643404199.jpg (44.99 KB, 678x452, 3:2, IMG_20210914_205818_306.jpg) ImgOps Google

Bende birkaç sene önce benzer bir tirad açmıştım. O zamanlar "vay be kimlerle sıçanlıyoruz, tamam en köşeli sensin" gibi postlarla derail edilip sikilmişti.

Birisiyle yüzyüze konuşurken aniden kafa göz dalma isteği oluyordu. Sebepsizce birden vursam ne olur acaba diye düşünüyordum. Ani duygu değişimini hissetmek istiyordum. Ne yapacak acaba, yüzündeki ifade nasıl olacak, karşılık verecek mi falan aklımı karıştırıyordu. Sonraları daha da cozuttum. Mesela akraba ziyaretlerinde salonun ortasında donumu indirsem nolur gibi şeyleri zihnimde oynatıyordum.

Sonra spora falan başladım, biraz enerjimi başka şeylere yoğunlaştırdım. Fakat hayal aleminden çıkamadım. Zihnimde birşeyler canlandıracaksam bile bu abuk sabuk düşünceler yerine kendimi mutlu hissettiğim şeyleri umumileştirdim. Düzeldim sayılır.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]