[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1631474941698.jpeg (13.14 KB, 458x458, 1:1, images.jpeg) ImgOps Google

9153c No.137596

sosyal anksiyete ve genel olarak mutsuzluk yüzünden reçetesiz prozac kullanacağım aklım bi karış havada gezer miyim?

197af No.137599

paran ya da sosyal güvencen varsa efendi gibi bir psikiyatriste git. kimin neyi olduğunu anlayıp ona göre ilaç veriyorlar, dozajları da ona göre belirliyorlar. 6 yıl boşa okumuyor o insanlar. ve günde en az 10 hasta bakıyorlar. çoğu gerçekten hasta olanlar.

depresyon teşhisini kendine nasıl koydun bilemiyorum ama ssri'lar daha az yan etki içeriyor. sosyal anksiyete de iki bira ya da yarım dideral ile üstesinden gelinebilecek şeyler, beyin kimyanı sikmene değmez prozacla.

197af No.137600

>>137598
xanax da prozac da daha ağır, gerçek antipsikotikler de bi şişe rakı fiyatına satın alınabiliyor eğer sokakta tanıdıkların varsa aslan

9153c No.137601

>>137598
birkaç saat önce nöbetçi bir ezcaneyi aradım ve reçetesiz sattıklarını söylediler
>>137599
hiç uğraşamam ilaç içip kurtulmak istiyorum

197af No.137602

>>137601
aklını seveyim o zaman op. gerçek hayat film ya da masal değil. sihirli haplar yok seni kurtarabilecek. ancak acını biraz azaltırlar. derdin nasıl zamanla birikip büyüdüyse aynı şekilde uğraşarak zamanla geçirebilirsin.

ama istersen al, dozajı kafana göre belirle, canın sıkıldığında şeker gibi yut. sonra beyin kimyan daha da sikildiğinde ağlama ama.

a0c54 No.137603

prozac kimsenin acısını falan azaltmaz, aklı başında olan normal bir insanın da kafasını rahatlatmaz. tamamen plasebo, anca sikin kalkmaz. ya kilo alırsın ya kilo verirsin.

>>137598

Reçetesiz neredeyse her eczaneden alınıyor prozac.

>>137599
bu anonun dediğine de katılmıyorum sosyal güvenceyle gideceğin psikiyatrist sana he der güler geçer vereceği sikko ilaçlar. kendim parasıyla en kral profesörüne dahi gitmiş biri olarak söylüyorum. kendimi asacağım desen gülüp geçiyorlar veya ben öylelerine denk geldim.

AMA, parasıyla veya sosyal güvenceyle, gittiğin kişiye gerçekleri TAM olarak anlatacaksın. Kendi içinde kimseye söyleyemediğin şeylerin üstünü örtmeden anlatacaksın ki o kişi sana yardım edebilsin, sözlü terapi veya ilaç ile.

>>137602 bu anona katılıyorum

Öyle 20 liralık ilaç alıp aklım havada gezeyim diye bir durum yok onu aklından çıkar.

Sözün özü tıbba güvenmediğim, güvenemediğim tek konu psikoloji. Tamamen insanın kendinde biten bir olay. Umarım iyi olursun.

f18f9 No.137606

>>137601
anon öyle bir dünya mı var, internetten gördüğün ilacı alıp her şeyi çözücen ha?

c4217 No.137635

File: 1631485219930.jpg (225.86 KB, 1280x887, 1280:887, 1280px-Marijuana-Cannabis-….jpg) ImgOps Google

antidepresan falan hikaye. kırmızı hapı ekte paylaşıyorum.

588a8 No.137638

>>137635
adam anksiyete diyor, sativa öneriyorsun, depresyon diyor downer öneriyorsun. yapma.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]