[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1631387940223.jpg (4.26 KB, 300x168, 25:14, download.jpg) ImgOps Google

05b61 No.137510

illegal yayın izleyen de izleten de ceza alacak!

https://www.cnnturk.com/turkiye/dijital-platformlar-illegal-yayinlar-ile-mucadele-baslatiyor

bu sefer yarrağı yedik mi

1366a No.137511

veletler hatırlamaz 2005 yılında falan internetten müzik indiren ceza alacak muhabbetleri dönüyordu keek

4c0a0 No.137518

torrentcilerle alakası yok bunun

de492 No.137519

>>137511
Fiyatları aşağı çekip daha ulaşılabilir hâle getirilerse müzikte olduğu gibi maç yayınında da korsandan kurtulurlar.
Bir kere sözleşme olayının bitmesi lazım insanlar istediği zaman bu tarikattan ayrılabilmeli.

Netflix ve Spotify'ın 3.milyonun üzerinden abonesi var yani millet korsanla uğraşmak zaten istemiyor

19951 No.137521

>>137519
ben de dünya barışı istiyorum ama olmir.

e0b03 No.137545

Selcuksportsa savaş ilan edilmiş. Ancak mesele büyük oranda bu anonun dediği gibi >>137519. Yani korsanın zahmetini çekmek yerine abone olmayı çoğu kişi kabul eder. Yeter ki fiyat performans uyumu olsun.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]