[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1631285079130.jpg (173.22 KB, 1300x866, 650:433, 98876489-.jpg) ImgOps Google

32e75 No.137270

osmanlı zamanında anadolu'da türklük bilinci var mıydı yoksa cumhuriyetle birlikte mi forslandı?

267f2 No.137271

jewish ata kamal aka the great anus destroyer türklük bilincini yerle bir etmiştir. kerhaneler açmıştır meyhaneler açmıştır.

180aa No.137276

çingiz buralara selçuklu'nun getirdiğinden daha fazla türkmen kovaladı. timur da tontik bokmanlıyı siktitken sonra espri olsun diye izmir'deki tapınak şövalyelerini ketledi ve anadolu beyliklerini diriltti. onun da katkısı oldu. sonra üstteki anonun dedği gibi kamalın da katkısı var. türkoca konuşup türko olduğunu bilmeyen yüzlerce yıllık yerleşik türkmenler vardı manavlar gibi. yörüklere laf ediyorladı türko diye ki bunu yapanların bazısı aynı boydandı lel.

6b930 No.137325

celali isyanları balkan artıkları tarafından bastırılıncaya kadar anadoludan türklük fışkırıyordu

2f76b No.137339

milliyet bilinci 19/20. yy'da print capitalism gibi sebeplerden ortaya çıkan bir fenomen. onun öncesinde insanlar genellikle kendilerini imparatorluklar, mezhepler, dinler üzerinden tanımlıyor. islam ümmeti, christendom, çin gibi.

1c1e8 No.137340

>>137339
hoş geldin taşra üniversitesinde tarih 101 dersi alan anon.

1c1e8 No.137341

>>137340
>>137339
özür dilerim. econ 101 olacaktı. tarih alsaydın bu kadar normi bi yorum yapamazdın zaten.

734b3 No.137353

>>137340
>taşra üniversitesinde tarih 101 dersi alan
polden mi alsaydı?

921e0 No.137355

>>137353
hobaaaa

7f2f4 No.137357

>>137353
>>137355
sert soru.

ama cidden çok boktan bi dayatma muhabbeti o. bahsettikleri milliyetçilik akımı. fransız ihtilalilinden önce olmasaydı 1400 yıl önce lafı geçmezdi.

muxo'nun kitabı bile "siz apaçık anlayın diye arapça yolladık bunu" diyor. aynı zamanda orhun yazıtlarında "türk tengri yol verdi de şurayı geri fethettik" diye yazıyor. tanrılar bile milliyetçilik yapıyor. sakin olmalı o durumda. aptal hocaların kendilerinden de aptal olan hocalarından ezberlediklerini o sırada suratına vuramamak da kötü.

kısaca 18. yüzyıldan bi milenyum ve öncesinde yazılı kaynakları var bu konunun. o yüzden o lanet olasıca zenci kıçını becerebilir o iddiayı atan kyk borçlusu anon.

21c14 No.137360

milliyetçilik yoktu kabilecilik vardı.

7f2f4 No.137363

>>137360
>t. kureyşli anon

olm türklerin tanrısı diye 100 yerde geçiyor lan 1400 sene önce. ne kabilesinden bahsediyorsun hala? osmanlı'nın iki katı toprak sahasına sahip imparatorlukta geçiyor bu bir de.

sasanilerle ve çin'le aynı anda savaşan imparatorluk. lütfen yat uyu sonra konuşalım.

b44da No.137370

>>137357
Millet ≠ milliyetcilik.

Gruplarin kendilerine, kendilerine benzeyenlere ve konustuklari dile taktiklari adlar vardi zaten. Tanrilarin yuruyun orospu cocuklari diyecek hali yok, adam kendi grubuna hangi adi taktiysa onu yaziyordu oraya. Milliyetcilik yoktu derken tum insanlar kendilerine "insan" diyordu, hepsi ayni dili konusuyordu demiyor zaten kimse. Bugunku anlamiyla ulus devlet milliyetciliginin, sembolizmin, kolektif eylem kulturunun vesaire sekillendigi tarihlerin onlar oldugunu soyluyor. "Homo erectuslarda A grubu B grubundan farkli oldugunu kavramis o zaman milliyetcilik" tarzi pol sicmiklarindan cok daha fazlasi lazim o arguman icin. Evet insanlarda milliyetcilige iten guduler her zaman vardi ama bugunku halini almasi icin olgunlasmasi gereken sosyopolitik sartlar da vardi.

21c14 No.137371

>>137363
göktürklerin başındaki aşiretin adı türktü. kırgızlara uygurlara vs. aynı dili konuşmalarına rağmen türk denmezdi kırgız ve uygur denirdi. yoksa milliyetçi göktürkleri de görüyoruz kendileriyle hemen hemen aynı olan kırgızları uygurları kese kese alayını çine köle olarak satmışlar. 10. yüzyılda irana inen oğuz aşiretleri bile kendilerine türk demezdi oğuz derdi. iranlılar oğuzları göktürklere yani asıl türklere benzettikleri için "(gök)türk gibi" anlamına gelen türkmen ismini verdiler. iranlılar oğuzlara türk demeseydi türk ismi 9. yüzyılda yok olmuş göktürklerin egemen aşiretinin ismi olarak tarihe gömülecekti. fransız *htilalinden önce pan-milletçilik yoktu yamtar bununla yüzleş.

66f24 No.137372

>>137371
>kırgızlarla uygurlarla ayrı dil

bu tiradı terk et anon yeterince saçmaladın.

21c14 No.137373

File: 1631308411377.jpg (41.75 KB, 672x471, 224:157, 1625652784497.jpg) ImgOps Google

>>137372
>aynı dili konuşmalarına rağmen

daha okuma yazman bile yok bir de başkalarına laf ediyorsun ya rabbi ya habibi

66f24 No.137374

>>137373
hakkaten o sıradaki kırgızlar (dili en yakın olan hakaslar ve tuvalılar günümüzde) ve cengiz sonrası uygurları bugünkülerle bir tutuyorsun. resmen resmi tarih yolunda 101'i almışsın. yazık.

66f24 No.137375

>>137374
cengiz öncesi*

düzelt'd

>>137373
ama senin yarın kadar cahil değilim be anon. o konuyu ne yapacağız?

21c14 No.137376

>>137374
o zamanın kırgızları, uygurları ve göktürkleri hemen hemen aynı dili konuşuyordu dedim. 60 iq musun amk?

66f24 No.137377

>>137376
sabahtan beri 60 iq menesini postlayan sensin sanırım. cevap sana ait.

evet benzer dile sahiplerdi. orada haklısın fakat bariz bir şekilde millet kavramı orada oturdu. evet kırgızları, dokuz oğuzları vs isyan ettikleri için farklı tuttukları oldu. fakat türk budunu bunlar dediler ve kabilecilik iddiası zayıf. çünkü bilge kağan o sırada bahsettiğin bütün boylardan "türk budununu bir ettim, birleştirdim" diye yazıyor. ilteriş kağan adı üzerinde ha keza aynını yapmış. o zamanlar sadece aşina boyu yönetiyordu dersen saçma olur çünkü batıda onogurlar, türgişler, ileride türkmen/oğuz diye adlandırılacak başka boylar da söz sahibiydi.

hatta tüccar olacak hazarlar'ın ataları da oradaydı ve hepsi "türk" adı ile birleşmişti. bu bir millet bilinci değil elbet fransız ihtilalinden sonraki gibi. zira ülke kültürü bile gelişmemiş düzlüklerde. ama adamlar aynı dilden konuşan hemen herkesi bir araya getirip, hemen hepsinden yazıtlarında bahsedip hepsinin türk budunundan olduğunu kaydetmişler 1400 sene önce. daha ne istiyorsun?

66f24 No.137378

>>137370
>tüm insanlar kendilerine insan diyordu

zenci lütfen… tüccarın ataları bile 5000 yıl önce sadece o kökenden olduğu için 2000 sene boyunca köle olarak kullanılmış. musa, süleyman sonrası öclerini almak için kendilerinden olmayanları ta bugüne kadar eksik insan olarak bellemişler. saçmalamayı bırak.

9edbf No.137388

>>137378
>Milliyetcilik yoktu derken tum insanlar kendilerine "insan" diyordu, hepsi ayni dili konusuyordu demiyor zaten kimse.
Sen fikrini belirtmeden önce okudugunu anla yamtar oğlu yamtar[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]