[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1631141008281.jpg (47.71 KB, 440x600, 11:15, 56ca8921261f3a0fcdc9f20be8….jpg) ImgOps Google

9c99e No.137175

benden başka sakal sevmeyen var mı? keşke 3 numaradan uzun çıkmasa. kendime kısa kirli sakalı yakıştırıyorum. elimi sürdüğümde zımpara gibi ses çıkıyor falan. bazen makinanın en küçük ayarıyla alıyorum, bazen 2 haftada bir sinek kaydırıyorum. hem uzun olunca kaşınıyor. neden kaşınıyor bilmiyorum. siz ne yapıyorsunuz? şekil falan veriyor musunuz? bazen sinek kaydından sonra makinanın en küçüğüyle top sakal yapıyorum hafiften belli oluyor.

46102 No.137176

seyrek kıvırcık sakallarım var

e313a No.137190

File: 1631190160972.jpg (115.59 KB, 1920x1080, 16:9, 200114012_jacquieetmichelt….jpg) ImgOps Google

Uzun sakal sevmem. Berbere gittiğimde şu attığım tarz kestiririm. Bu tarz saç sakal ideal bence. Saçı da çok uzatıp feminenliği artırmaya gerek yok.

38ef4 No.137195

>>137190
>berbere gitmek

berber abin sağ omuzunla sol omuzuna ayrı isimler koydu mu? haberin yoksa henüz yine de sor. kesin koymuştur.

çıkın şu dolaptan da efendi gibi erkeklerden hoşlandığınızı söyleyin. down sendromlular bile kendi tüylerini kesebiliyor.

16021 No.137197

sakal-bıyık sevmem saçımı da hep kısa tutarım

6dd96 No.137211

>>137195
Orospu çocuğu kahkaha attım resmen evdekiler şaşkın.neyse sikip kaydedeyim.

75e71 No.137216

>>137195
hangi berber omza dayıyor lan? yaşadığım yerde 10 farklı berbere gitmişimdir hiçbiri yapmadı böyle bir şey. demek ki gerçekleşme olasılığı çok düşük bir olay. o yüzden çeri pik yapmaya gerek yok.

16021 No.137218


38ef4 No.137242

>>137216
anon sana kötü bi haberim var; ya omuzların çok dar ya da berberlerin bile hoşuna gitmeyecek kadar çirkinsin.

d74e1 No.137244

>>137242
bi kesime 100 lira domaldığım ayooool top berbe… pardon kuaförün omzuma dayama isteği uyandırmayacak kadar çirkin olduğumu nerden anladın?

38ef4 No.137248

>>137244
lel. "top berber". ingilizcedeki anlamı olmalı bu. zira sen elin kolun bağlanmış koltukta otururken o tepende. mantıklı

d74e1 No.137249

File: 1631271065276.jpg (60.06 KB, 1300x955, 260:191, human-hand-in-a-white-shir….jpg) ImgOps Google

>top berber

79144 No.137947

>>137190
bu pornoyu nasıl bulurum?

1cb65 No.137950


79144 No.137951


b9866 No.137952

>>137950
yüzü gibi bahtı da güzel olur inşallah[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]