[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1630805394755.jpeg (563.94 KB, 840x854, 60:61, end.jpeg) ImgOps Google

8ea06 No.136895

onu hala seviyorum…

99dca No.136896

zamanla geçiyor ama süre yarrağın girdiği santime göre değişebilir.

72fe6 No.136897

Peki o seni seviyor mu? Başkası iyi basıyordur şimdi ona için rahat olsun.

aa075 No.136901

Sevmek aşk bunlar sadece ve sadece senin hayatını siken şeyler anon bende böyle biriyim umarım kısa sürede düzelicem ve bu ilizyondan kurtulucam

bbe6f No.136905

>>136901
Ben kurtuldum şans diliyorum. Unutmayın bu tamamen beyindeki kimyasalların zamanla azalma süreci. Hiç kimse unutulmaz değilmiş.

2de78 No.136908

spor yapacaksın, başka kızlarla konuşacaksın, hobilerin olacak, işin gücün olacak yoksa kafana takar takar durursun yıllarca. hadi bol şans.

e6769 No.136955

File: 1630905535825.jpg (14.47 KB, 310x163, 310:163, 1628903760384.jpg) ImgOps Google

Ben de seviyorum hâlâ anon, çok uzak diyarlar olsa bile. Beni reddetmesine rağmen. Geçişi salamıyorum. Ah şu geçmişlerin gözü kör ola

491b5 No.136957

O = Allah

fbaf3 No.137167

2014-2018 yılları arasında efsanevi bir aşk acısı yaşadım, anılara saygısızlık yapmak gibi olmasın ama şimdi o yıllara götümle gülüyorum. Dostoyevski'nin Yeraltından Notlar'ını okumuş anonlar bilir, orda mükemmel bir söz geçer:
"Korkunç aşk acıları çektim, çünkü yapacak başka bir işim yoktu"[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]