[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1630612156706.png (570.1 KB, 1242x1394, 621:697, 941.png) ImgOps Google

0f048 No.136757

>on binlerce başıbozuğu yanına toplayıp istanbul’a isyan bayrağını açar ve 1801’de arap yarımadası’ndan ırak’a gidip kerbelá’ya saldırır. çoluk-çocuk demeden üç günde 5 binden fazla kelle keser, sonra büyük dedesi abdülvehhab’ın "dinde mezar yoktur" düşüncesini hayata geçirme aşkıyla hazreti muhammed’in torunu hazreti hüseyin’in sandukasını ateşe verir. bu kadarla da kalmaz; ertesi sene taif’e gider ve taifliler’i kıtır kıtır keser. önünde artık mekke ile medine’nin yolu uzanmaktadır; gider, her iki şehre de girer ve oralarda yaşayan binlerce kişinin canını alır. hışmından sadece insanlar değil, din büyüklerinin mezarları bile nasibini alır, peygamberin medine’deki türbesinin dışında ne kadar mezar varsa hepsini yerle bir eder. bugünkü suudi kralı abdullah'ın dedesi sayesinde kutsal topraklara terör hakim olur. hac yolu yıllarca kapalı kalır ve bu arada her şeye rağmen hacca gidenlerden haber alınamaz.

99956 No.136781

File: 1630635495166.png (119.64 KB, 319x771, 319:771, vahhab.png) ImgOps Google

>Abdullah was transferred to Constantinople where he and his two supporters publicly beheaded in May 1819 for their crimes against holy cities and mosques in the square before Hagia Sophia when he refused to pardon.[6][13][14] Hakan Özoğlu and Altan Tan argue that Abdullah's four sons were also beheaded with him.[15][16]
>Prior to his execution, Abdullah, who forbade listening to music, was forced to listen to the lute.[17]

keratanın sonu pek iyi olmadı

75693 No.136794

>>136781
bugün dünyanın 4 bir yanında abdullahla aynı doğrultuda yürüyen binlerce samimi müslüman var.
bokmanlı ise ilk önce işgale uğrayıp parçalanarak fiilen yıkıldı. sonra ise böyle zor durumlar için yetiştirdiği kendi subayı tarafından, bizzat darbe ile tüm kurumları ve birikimi ortadan kaldırılarak resmen yıkıldı.
ölme öldrümenin bir önemi yok. kim geriye ne bıraktı daha önemli. kimin daha başarılı olduğu ortada. bugün bokmanlıdan geriye tek bir zerre dahi kalmadı.

969a1 No.136799

>>136794
Kekullah bunlari judaiklerin finanse ettiği dubaiden mi yaziyorsun ?

c134c No.136869


34561 No.136926

>>136794
>> bizzat darbe ile tüm kurumları ve birikimi ortadan kaldırılarak resmen yıkıldı.

kek ex-otto devletlerin hemen hemen hepsinin yönetim kadroları ve aristokratları otto bazlı eğitim alan adamlar; otto olmasaydı bu günkü sokoto ya da papua yeni gine kabileleri gibi boktan ev yapıp tanrı diye aya tapacaklardı adamlar (tandıık sanki biraz ama neyse)
topkek

üstüne kurumların yıkılması ile gelenek ve fikri devamlılığın sağlanması farklı şeylerdir.Daha bunu anlamadan yazmayın şu siteye.(Senin gibiler sanıyor ki TR reformları yaparken zembille getirdiler halbuki harf reformu azerbaycanda 18.yy da dillendirilen 2.Mahmutla düşünülen üstüne enveriyyle ile taçlandırılan bi reform TR sadece işlem olarak seri ve bitirici oldu. Hemen hemen her reform bu kalıptadır.)Bu arada osmanı çökerten işgal değil,onu oluşturan etnik grupların osmanlı yönetimi (ki bu samimi mülüman kardeşler dini üzerinedir bildiğin üzre) ile çakışması üzerine oldu;ileri gidecek olursak tanzimat reformları bu dini yapının işlemediğini görüp -mantar gibi ''imparatorluğun 4 bir yanında abdullahla aynı doğrultuda dersaadete yürüyen binlerce samimi müslümanların- önünü kesip amerika gibi hayali bir kimlik üzerine kurmak için herkese vatandaşlık verip bi paşanın yazdığı temel sayılabilecek anayasa ile denklik sağlandı, peki yetti mi? Bu sorunun cevabını şu an filistinden ıraktan ve transjordandan gayet de net alabiliriz.Yani din üzerine olan politika çoktan battı ama bizim imanlı abdul kardeşimiz yolda gelip bizi kurtaracak Ortadoğuyu kurtardığı gibi.

kaldı ki >> https://twitter.com/arsivtarih/status/1052477371574554624?lang=en

Son söz: Marx'ın -ki ne kadar teorisini temellendiremeyen bi dingil olsa da çok iyi bi gözlemci- dediği gibi din cidden en iyi afyon imiş

ki bu afyonun gece en parlak görünen cisimle oluşturduğu yaklaşık 1300 yıllık yan etkiyi buraya yazmama gerek yok.

4c94e No.136936

Narrated Ibn ‘Umar: (The Prophet ﷺ ) said, “O Allah! Bless our Sham and our yemen.” People said, “Our Najd as well.” The Prophet ﷺ again said, “O Allah! Bless our Sham and yemen.” They said again, “Our Najd as well.” On that the Prophet ﷺ said, “There will appear earthquakes and afflictions, and from there will come out the side of the head of Satan.”
(Book #17, Hadith #147, Bukhari)

4c94e No.136937

File: 1630872708207.jpg (148.64 KB, 670x1024, 335:512, 1630792559067.jpg) ImgOps Google

>>136936
House of s*ud in a nutshell[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]