[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1628539877125.jpg (90.73 KB, 930x698, 465:349, old-car.jpg) ImgOps Google

e3b2c No.134900

my dream car
benim hayal arabam

https://www.sahibinden.com/943086229

çoluk çocuk binip tatile gidecen oh.

4f319 No.134901

>ederinin üç katı para öde
>yakıt alım gücüne kıyasla dünyanın en pahalılarından biri olsun
>40 asgari ücret parasına düğün yap (ev masrafları hariç)
>etnik işgal altında, iç savaşın eşiğinde bir de çocuk yap
>tatile git
>yangında öl

yapma be op. ilk hayalin buradan uzaklaşmak olmalı.

f0ce4 No.134903

File: 1628543682613.jpeg (685.68 KB, 1536x2048, 3:4, 736C1DE6-589D-40FE-BDE6-7….jpeg) ImgOps Google

My car

efda1 No.134904

>>134903
o sarı şeritler ne polis baskınına mı uğradın bilgisayarlarındaki loliconlar ele geçirildi mi

f0ce4 No.134905

>>134904
evet bilgisayari alip yerine araba verdiler teselli olarak

efda1 No.134906

File: 1628544564579.png (49.77 KB, 890x762, 445:381, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>134905
oha araba yanmış doğru mu bunlar

14d16 No.134907

File: 1628544617930.jpg (254.76 KB, 1280x850, 128:85, 09-2011-subaru-forester-qs.jpg) ImgOps Google

arkaya doğru daralan tasarımlar görünce darlanıyorum, sıkışmış hissediyorum. özellikle yeni nesil mercedesler hiç hoşuma gitmiyor. subaru'da favorim 2009-2011 forester.

f0ce4 No.134908

>>134906
Tabi yanik araba verdiler sonra da yaptirdilar dedim rengi beyaz olsun

14d16 No.134909

>>134906
buna nasıl ulaştın?

35d5d No.134911

ya asosyal insanlarsınız siz ne yapacaksınız arabayı? akşam yarım saat tek başına arabayla dolaşıp kendini drive filmindeki ryan gosling gibi hissetmek için değer mi o kadar para?

efda1 No.134912


14d16 No.134913

>>134911
anon doğru söylüyor. işe git gel gibi ihtiyaç yoksa arabaya binmediğin her süre boşa para ödemiş oluyorsun. 1 saat sürsen 23 saat yatıyor.

13d69 No.134920

File: 1628580790447.jpg (443.52 KB, 1024x576, 16:9, Mwz7K9.jpg) ImgOps Google

hayalimdeki araba

cf4bc No.134935

File: 1628600386188.jpeg (32.48 KB, 678x452, 3:2, images (4).jpeg) ImgOps Google

Bunu alıp intinal d çakması bişey yapıcam

7fbb4 No.134937

File: 1628605640314.gif (7.75 MB, 498x498, 1:1, EB6B11E0-1938-4806-BCB9-E1….gif) ImgOps Google

>>134903
kiralık arabayla hava atma lan puşt.

f0ce4 No.134939

File: 1628606832443-0.jpeg (960.84 KB, 1080x1920, 9:16, 48E362C6-D088-4508-BF90-4….jpeg) ImgOps Google

>>134937
Kek you wish

44fbb No.134947

File: 1628614568548.gif (1.4 MB, 194x228, 97:114, white-guy.gif) ImgOps Google

>>134939
ruhsat göstereceğine yazıcıdan çıkardığın kağıdı gösteriyorsun.

f0ce4 No.134948

>>134947
Ruhsat yok amerikada arabada bulundurman gereken kayitlar var ama onu da atsam bi kulp bulursun

88a48 No.134950

>>134948
ulan birkaç yıl önce amerikada araba almak kolay değil sigorta pahalı bilmem nesi pahalı diyordun alamancılar gibi unuttuk sanma. şimdi 500 beygirlik arabayı gözümüze sokuyon.

f0ce4 No.134952


3d20f No.134960

File: 1628621245013.jpeg (82.17 KB, 800x599, 800:599, 7336370D-206A-4147-A67B-4….jpeg) ImgOps Google

>>134948
bulmam.

0f508 No.134961

File: 1628621958984.jpeg (16.98 KB, 772x397, 772:397, images.jpeg) ImgOps Google

>>134909
ulaşmam.

ed32f No.134965

File: 1628625869374.jpeg (25.89 KB, 641x479, 641:479, 5D23ED11-F4F6-40B6-B209-1….jpeg) ImgOps Google

>>134900
gitmem.

ed32f No.134969

>>134948
anon can not deliver'd.

f0ce4 No.134970

File: 1628629355606.png (787.15 KB, 1125x2436, 375:812, A16D1CB2-BF01-4D77-BB4A-6A….png) ImgOps Google

Şöyle yapalım

68c3f No.134971

>>134970
>anonlar bakin arabam var arabam oldu bakin

22d3e No.134972

>>134970
loser tunay amerikada bunları almak bokistanda şahin almaktan daha kolay

f0ce4 No.134973

>>134971
>>134972
Şaşırtmadınız

ed32f No.134974

File: 1628630693184.jpeg (20.42 KB, 210x247, 210:247, 2BD0149D-3D29-4190-A4BA-A….jpeg) ImgOps Google

>>134970
ruhsat istiyorum herif yakıt giderini atıyor.

f0ce4 No.134975

>>134974
Ruhsat yok. Arabanın uzaktan kontrol uygulaması telefonumda kurulu sahibi olmasam kuramam.

ed32f No.134977

>>134975
tamam biraz ikna oldum. güle güle kullan. ancak şimdi sen yalnız bir insan olduğun için arabanı ancak bize gösterebiliyorsun değil mi?

a58ad No.134978


f0ce4 No.134979

File: 1628633920114.jpeg (153.85 KB, 1024x1024, 1:1, BC3A4032-D4D2-48DC-9B68-6….jpeg) ImgOps Google

>>134977
Evet kahroluyorum ne yapmalıyım sizce?

ed32f No.134980

>>134979
tahtayla uğraşmayo bırak çık hava al.

f0ce4 No.134981

>>134980
Arabayla 5000 mil yaptım yeterli mi sizce?

ed32f No.134982

>>134981
ne yaptın anlat.

5c709 No.134995

>>134948
>do you know why i stopped you
>because of X
>licence and registiration please

polis durdurduğunda da ruhsat diye uygulama gösteriyorsundur evet.

a95fc No.134996

>>134995
bmw kullanıcısı işte ne bekliyorsun polis olsam yemin ederim durdurur headshot yapardım arabayı da yok ederdim

f0ce4 No.135004

>>134995
Okuduğunu anlayamamak ne kötü

>>134948


Nefretten gözünüz görmez olmuş

5c709 No.135012

File: 1628685559573.gif (1.01 MB, 384x288, 4:3, ismailabi-yav.gif) ImgOps Google


0d724 No.135013

amerika gibi yere gidip almancı keko araba markasına binmek…

9b2d7 No.135068

Yeni arabalarda zerre ruh yok. İlerde araba alacak olursam ya klasikleşen şaşmam ya da lada niva gibi kendi kendime tamir edebileceğim şeyler alirim.

Porsche 993, Alpine A310, 57 Stingray, 92 mx5 favori arabalarim.

Mercedes gibi firmalardan da olduğu kadar uzak durmak en iyisi, yeni çıkan arabalara para verilecekse japondan şaşmamak lazım diye düşünüyorum.

a64ad No.135113

>>135068
>ruh yok

kaç farklı araba sürdün?

0b8d7 No.135127

File: 1628777993902.jpg (165.7 KB, 1536x2048, 3:4, 943A0K8.jpg) ImgOps Google

captiva sürerken

0b8d7 No.135129

File: 1628778097721.jpg (275.81 KB, 2048x1536, 4:3, 3FjPAvC.jpg) ImgOps Google

a3

0b8d7 No.135130

File: 1628778198550.jpg (229.83 KB, 2048x1536, 4:3, 4zwGYoX.jpg) ImgOps Google

mini

0b8d7 No.135131

acaba bu ne

0b8d7 No.135132


0b8d7 No.135133

File: 1628778870845.jpg (266.13 KB, 2048x1536, 4:3, BYIDrAr.jpg) ImgOps Google


64777 No.135163

File: 1628795664678.jpg (8.95 KB, 184x184, 1:1, 4541adb92d28c4ef4034d5d726….jpg) ImgOps Google

gerçek bir alfa her zaman modifiye civic sürer. sekmez. bu böyledir.

cdb22 No.135164

File: 1628795859793.jpg (59.48 KB, 580x435, 4:3, 95e5a5bb-2b55-4948-adb4-ce….jpg) ImgOps Google

>>135163
modifiyeli cıvıkçılar yerini yükseltme kitli kamyonetçilere bıraktı

c9950 No.135182

File: 1628804362101.jpg (227.44 KB, 1280x720, 16:9, 2016-tesla-model-s-update.jpg) ImgOps Google

yalnızca erkek adamlar 0 devirde max tork veren araba kullanır.

c3f47 No.135211

File: 1628842040555.png (1007.1 KB, 900x695, 180:139, 1628332707729.png) ImgOps Google

>>135068
Ne varsa eskilerde var :^)

49c77 No.135213

File: 1628842102220.jpg (196.96 KB, 1280x960, 4:3, o espri böyle yapılır.jpg) ImgOps Google


4f4b2 No.135221

File: 1628845594807.jpg (72.92 KB, 528x396, 4:3, x5_933764130t89.jpg) ImgOps Google

>>135182
not all heroes wear capes

1242f No.135226

File: 1628848803830.jpg (93.32 KB, 496x517, 496:517, P452.jpg) ImgOps Google

istediğin her şey olabilirsin dediler
ben de araba oldum

afefd No.135228

>>135226
tunay gerçekten ekşici iqun o kadar low ki şu oda sıcaklığındaki iq mizah seviyenden senin olduğunu ilk bakıştan anlayabiliyorum

b903b No.135230

File: 1628850154378.jpg (246.53 KB, 700x476, 25:17, mustafa-kemal-in-ariel-mar….jpg) ImgOps Google

>>135228
cuckold mobile

1242f No.135232

>>135228
anon burada harcanıyorsun

6ff4e No.135285

File: 1628899345425.jpg (180.17 KB, 1300x956, 325:239, spyker-c8-spyder-interieur….jpg) ImgOps Google

spyker c8'in içini reyle. sanki atölyeden çıkma tahta araba gibi değil mi? ya da yat gibi.

f2d3c No.135879

>>134911
değer.

5ed30 No.135892

>>135879
>1 saat kullan
>23 saat dursun
>değer

e274f No.136324


bc606 No.136885

File: 1630792223222.jpg (510.43 KB, 1280x721, 1280:721, audi-a3-sedan-my2021-1022.jpg) ImgOps Google

elime biraz para geçse a3 sedan alacağım. dur bakalım.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]