[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623162667222.jpeg (69.44 KB, 700x798, 50:57, DBA76E79-E827-4340-988F-1….jpeg) ImgOps Google

488e9 No.129590

>tüm gün ülkeye ve halkına küfret
>tahtada sergilediğim davranışlar herkese örnek olur hocum

7707e No.129600

>ben herkesten üstünüm
>bakın mesela ne kadar yaratıcıyım >>129597

d541c No.129604

>anonlar ben çok üstün bir insanım
>o kadar üstünüm ki pc başında oturup herkese her şeye hakaret ediyorum
>böyle yaparak onlardan üstte oluyorum işte

>bu ülkenin X'i de mi kötü olur be

>yanlış anlaşılmasın bu ülkenin olan bu tahtayı kalite kokutuyorum

b4e7f No.129610

>herkes kötü, bi ben iyiyim. işte özelliklerim:
>

6ced8 No.129677

>ad hominem yaparak ulkenin gdpsini 3 katina cikariyor, doviz rezervlerini agzina kadar dolduruyor, ozgurluk ve refah endekslerinde ulkeyi en tepeye cikariyor, yolsuzlugu ve issizligi bitiriyorum hacum

81091 No.129716

>tüm gün spam olacak şekilde ülkeye hakaret tiradı aç, her tiradı ülkeye hakarete bağla
>biri spam yaptığını söyleyince
>le göt yaktım hocum, le ülkeyi savunuyon hocum

f941a No.129717

File: 1623244647927.png (1.83 MB, 1024x755, 1024:755, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>günde üç psikotik şizofrenin farklı personalarla larpladığı kazakistan at çiftleştirme forumunda tezekistan vatanseverliği yapıyorum
>nenemin boklu divanında ekşi yoğurtlu bulgurumu kaşıklarken cennet vatan boxestân savunuyorum
>yamtarlığımı tetikleyen herkes spamcı
>en hayatlı benim hocum

d6e81 No.129719

File: 1623244814582.jpg (8.52 KB, 300x250, 6:5, cb08eb33181d67ca08fd219f03….jpg) ImgOps Google


f941a No.129722

File: 1623245588316.png (155.68 KB, 370x277, 370:277, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>youtube linki bırakıp kaçmalı tiradlar hariç bütün tiradlar spamdır
>le en /ka/liteli anon benim feac

013c4 No.129726

>kimse bana spam yapıyosun diyemez

2b8bd No.129776

>ülkeye küfredip modaya ayak uyduruyorum hocum
>ben hariç herkes npc

02bc0 No.129834

>bu insanlar varya bunlar hep birbirlerini taklit eden koyun sürüleri. biri nereye hepsi oraya
>ben kesinlikle gavur sitelerinde ağzı açık görsel, npc kavramı, …istan ile biten ülke isminden kelime türetmece oyununu kopyalamıyorum
>ben örnek alınacak, ülkenin çıtasını yükselten biriyim

834c8 No.129952

>banlanmak için çabala
>banlan
>le bu tunay faşist yov
>ay ne kadar da komiğim yav aynı cem yılmaz gibiyim

d7ae5 No.129958

>hiç arkadaşım yok
>hiç sevgilim olmadı
>keşke bunlar olsaydı
>anonlar başımdan geçen arkadaş ve sevgili olaylarını anlatmak istiyorum
>git burdan pis normi kaybol burda işin ne

53987 No.130183

yalnızca hakikatçiler bu tiradda huzur buldu.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]