[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1620035192937.jpg (111.52 KB, 788x483, 788:483, itikaf_6282.jpg) ImgOps Google

47bde No.125212

kemalist bekçiler çomar götlerini cayır cayır yakmış. bunlardan BGP bekleyen anonlar nerede

47a09 No.125215

Bgp ne?

47bde No.125216

>>125215
büyük gavat pogromu

86efe No.125218

iç savaşımsı gibi bir durumda benim gibi muhaliflerin hiçbir şansı yok. yerleşim merkezleri haricinde kalan muhalifler zaten hemen elemine olur. hayali bir kenar mahallede 2bin çomi ve 1000 muhalif olduğunu varsaysak o 1000 bin muhalif direkt etkisiz eleman. sıfır say. bu mahalle yerleşim merkezlerindeki çatışmalara kolaylıkla çomi gücü yollayabilir. merkezlerdeki güç dengesini hem bu çomiler hem de devletin tüm imkanlarına sahip ekipler kolayca lehine çevirir

016ad No.125224

>furkan vakfı
çöpe gider

02ba3 No.125226

>>125218
aptal gibi silahlanmadan oturursan öyle olur tabii.

>>125224
gidecek zaten. tayyar'a karşı çok zıplıyor bu aralar.

594e7 No.125243

>>125226
bokistanda da eli silahlı olan adamlar hep akp'li

86efe No.125244

silahlanmak kaçınılmaz sonucu değiştirmez. sadece daha fazla kan dökülmesine neden olur

c1d24 No.125246

>>125224
kimse furkan vakfı adamdır demedi zaten

2d6a2 No.125247

ne bgpsi ne iç savaşı salak mısınız? anlıyorum hayatınızdan sıkkınsınız ve aksiyon görmek istiyorsunuz ama boşa hayal kuruyorsunuz. tüm dünyada olur hiçbir zaman türkiye'de böyle şeyler olmaz sağcısı da solcusu da muhafazakarı da devlet başa kuzgun leşe kafasındadır çünkü.
gavadın elinde birası, netflixi, twitterı olsun putuna dokunulmasın yeter istediğin herşeyi yapabilirsin.
çomarın da ekmeği, sigarası boktan torku yoğurdu olsun ondan iyisi yok.
anketlerde en sevdiği gıda kuru fasulye-pilav çıkan bir toplumuz. et mi ekmek mi desen çoğu türk ekmek der.

14fad No.125249


68b2c No.125310

>>125226
>bu aralar

Adam hayatını buna adamış durumda. Zaten içeri almışlar bile.

486bc No.125334

>>125247
> hayatınızdan sıkkınsınız ve aksiyon görmek istiyorsunuz
Yıllarca hepimizin istediği şey buydu. Hiç tahmin edemediğimiz bir şekilde pandemi ortaya çıktı. Şimdi yine sıkılıyoruz. Şansa bak. Keşke 3. dünya savaşı veya global ekonomik kriz falan çıksaydı

ee365 No.125339

>>125246
>kimse furkan vakfı adamdır demedi zaten
nereden buluyorsunuz burayı

59c9e No.125348

>"kamalizm bize dinimizi yaşatmıyor hojem" de
>islamofaşizm tarafından ketlen

lel bunun gibi takunyalılara sarı öküz edebiyatıyla destek vereni siksinler. ön bahçedeki gavatlar da imkanı olsa kafalarını kesip kelleleriyle aylık oynayacak adamları savunuyor şu an.

c1d24 No.125352

>>125339
2012'den beri buradayım[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]