[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1619992337616.jpeg (58.53 KB, 640x583, 640:583, 39F5FFF5-432E-4193-B9EE-0….jpeg) ImgOps Google

a48d5 No.125171

Cinsel isteğin evrimdeki rolü neydi ki ben her gün istisnasız 31 çekmek istiyorum? Farz edelim ki her gün farklı bir kadına erişebilme imkanım var ve bu cinsel istek sebebiyle üreme içgüdüsüne kapılıp her gün farklı bir kadına tohumlarımı bırakıyorum. Evrimde, doğal seleksiyonda bu iyi bir şey mi? Dünyada nüfus patlaması yaşanmaz mıydı öyle bir durumda? Neden hayvanlar gibi arada sırada gelen cinsel isteğe sahip değiliz?

a48d5 No.125172

Mesela şu an orta çağda değiliz. Türkiye gibi bok kokan islamcı bir ülkede bile gençlerin çoğunluğu zinayı sikine takmadan çatır çatır sikişmek istiyor imkanları olduğunda. Din korkusu yok, çocuklar 2 yaşına gelmeden telef olmuyor çünkü tıp bilimi çok ilerledi. Peki eğer hiçbir doğum kontrol tekniği gelişmemiş olsaydı bunun sonuçları ne olurdu? Şu an 8 milyar olan dünya nüfusu en az iki katı olmaz mıydı? Evrim her zaman insanların iyiliği için mi işliyor? Bu cinsel güdü bizi bitirecek.

41435 No.125176

>>125172
>>125171
medeniyet gelişmeden önce insanlar her boka ölüyordu, beslenme vs zordu. o yüzden isteseler de şimdiki gibi olmaları imkansızdı.

evrim insanlığın veya herhangi bir şeyin iyiliği için işlemez. evrim sebep değil sonuçtur. insanlığın iyiliği için gerçekleşen bir olay olmasa insanlık yok olmuştu zaten.

897db No.125179

evrim varsa insanlar niye diğer hayvanlara göre fiziksel olarak çok geç yetişkinlik çağına geliyor? bu evrimsel olarak çok büyük dezavantaj değil mi?

evrim varsa niye gözü bozuk, kalbi delik, doğuştan organ problemleri olan insan sayısı bu kadar çok var? mesela türkiyede hemen hemen nüfusun yarısı modern tıp olmasa ketlenir genetik hastalıklardan. ketlenmeyen de avcı-toplayıcılık yapamaz. evrime göre insanlık tarihinde tarıma geçeli çok kısa bir süre oldu. bu insanların bundan önce gen havuzundan silinmesi gerekmiyor muydu?

e5ed8 No.125199

>>125179
Daha kompleks bi canlıyız

Bu çok zor bi soru anon tahminimce türkolar kürdolar ve lazlar sürekli kendi ÖZ akrabalarını siktiği için olabilir ama yine de bi bilene danışmak lazım

e383a No.125200

sürüdeki beta kurtların literally çalılara sikini sürterek tatmin olduğu belgeseller var. yani pek yeri yok. bir fiziksel ya da ruhsal sıkıntın varsa herkes üreyebiliyor. çok eşli memelilerde (bugünkü sığırların ataları aurochs ya da bizonlar mesela) yüksek libido hayati önem taşıyor. insanlard da çok eşli olsan da bir günde 4 dişiyi dölleyebiirsin. sorun olmaz. otçullarda günde 50 taneye kadar çıkıyor bu sayı. o yüzden bizi pek ilgilendirmiyor.

df0e5 No.125206

>>125171
Hayvanlar yavruların yaşam şansını arttırmak için bazı dönemlerde ilişkiye girer insanlar için buna gerek yok

509db No.125238

.

69064 No.125286

>>125179
Herhangi bir eksiği/özrü/sakatlığı olan insanların çöpe atılmadığı tam tersi diğer insanlar tarafından beslendiği kanıtlanmış bir durum. Yani o kişiler de üremiş olabilir.

>>125199
Bu kadar aşağılık kompleksli olmayın tüm dünyada durum aynı.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]