[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1619903220389.jpg (1.24 MB, 1007x3740, 1007:3740, IMG_20210502_000642.jpg) ImgOps Google

1f968 No.125056

Bir kadin hem feminist hem de redpillci nasil olabilir yahu?

Bu feministler redpill argumanlarini da desteklerlerse galiba gotumuz komur olur.

4b8b8 No.125060

Succubus, feminist olduğunu söylemiyor zaten.

Güçlü olduğunu biliyor ve bu gücünü vurguluyor.

cf342 No.125061

kim bu kraliçe

4048e No.125062

>>125056
Diger entrylerinde feminist oldugunu vurgulamisti.

Sosyal medyada boyle kadinlar baya cogaldi. Redpill ile incel savlarinin kendileri icin avantaj olan yonlerini alip ayni zamanda feminist takiliyorlar. Boyle iki kat gucluler.

d0db7 No.125085

File: 1619944283545.png (1.15 MB, 1280x693, 1280:693, ClipboardImage.png) ImgOps Google

ladies and gentlemen, offically yarrağı yemiş bulunmaktayız

e05ae No.125120

bu kadın feminist değil, cidden az bulunan "güçlü kadın" diyebileceğimiz cinsten. söylediklerinde %100 haklı ve şimdiden yaktığı mabatların kokusunu alabiliyorum.

21574 No.125123

File: 1619968132307.mp4 (7.92 MB, 426x240, 71:40, 1641629436.mp4) ImgOps Google

>>125056
>>kadın hiç ilişki kurmuyorsa zor kadın olduğu içindir.

Kadın ilişki kuramıyorsa örümcek kafalı ailesi tarafından özgüvensiz yetiştirildiği içindir, küçük dünyamda bile sevişmek isteyip sevişemeyen kadınlar var.(neden ben yapmıyorum.Bunlar uzun süredir sevişmesiz olduğu için peşime takılırlar diye kendimi riske atmıyorum)

f5cc0 No.125287

>>125123
Okuduğunuzu bir de düzgün anlasanız burada otisabi kesilmeyeceksiniz.

Zaten güzel kadınlar için demiş bunu ancak o da eksik.

Bir kadın ilişki kurmuyorsa, ağırlıklı olarak akla gelen ilk senaryo zor kadın olduğudur. Benzeri bir durum erkek için geçerli olursa akla gelen ilk senaryo kadınların bakmamasıdır.

Yani insanların zihninde ve toplumsal hayatta böyle bir eğilim bulunuyor.

81611 No.125341

File: 1620134138891.jpg (44.68 KB, 900x596, 225:149, 14518952_web1_181123-cpw-s….jpg) ImgOps Google

>>125287
>>Zor kadın yoktur, özgüvensiz ezik kadın vardır.

ya da
Frijit
https://tr.wikipedia.org/wiki/Frijit

eac5a No.125386

>>125341
Frijitin konuyla alakası doğrudan yok anon.

Toplumdaki algılardan bahsediyoruz. Ben zor kadın vardır demedim, öyle anlaşılma oranı yüksektir dedim.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]